Dokument & lagar (23 träffar)

Interpellation 2004/05:380 av Skånberg, Tuve (kd)

den 15 februari Interpellation 2004/05:380 av Tuve Skånberg kd till socialminister Berit Andnor om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Dohadeklarationen A/59/592 som antogs av FN:s generalförsamling den 8 december 2004 lyder: Inledning Regeringsföreträdare och vanliga samhällsmedborgare möttes i Doha, Qatar

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:258 av Skånberg, Tuve (kd)

den 14 december Interpellation 2004/05:258 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Förenta nationerna har under år 2004 firat det internationella familjeåret och under året har regionala FN-konferenser hållits i Cotonou, Benin, Mexico City, Mexico, Stockholm,

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:905 av Skånberg, Tuve (kd)

den 12 mars Fråga 2003/04:905 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om medicinsk abort 2003 dog en kvinna enbart till följd av en medicinsk abort. En lex Maria-anmälan gjordes och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg kom i mars 2004 fram till att ingen på mottagningen gjort något fel

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:646 av Skånberg, Tuve (kd)

den 7 mars Fråga 2002/03:646 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortrådgivning Den 26 februari presenterade stiftelsen Kvinnoforum/Xist en rapport som bland annat visar att unga gravida kvinnor i åldern 15 till 18 år känner sig tvingade av vårdpersonal och socialtjänst att göra abort. Detta strider

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:276 av Skånberg, Tuve (kd)

den 23 november Fråga 2001/02:276 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om självmordsprevention I maj i år startade US Surgeon General en kampanj att bekämpa suicid. Han refererade till att det var den åttonde vanligaste dödsorsaken i USA. I Sverige är suicid den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1219 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 maj Fråga 2000/01:1219 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om sen abort vid lättare funktionshinder Enligt medierna har ett foster i fjärde eller femte graviditetsmånaden aborterats i Danmark enbart på grund av att det väntade barnet haft en dubbelsidig läpp- och gomspalt. Missbildningen kan

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1129 av Skånberg, Tuve (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1129 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortregister och kvinnors hälsa I november deklarerade socialministern att anteckningar om abort i patientregistret skulle tas bort. Patientregistret är ett register som motiveras av behovet av att undersöka om vissa metoder innebär

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:879 av Skånberg, Tuve (kd)

den 14 mars Fråga 2000/01:879 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abort av livsdugliga barn I DN den 17 februari 2001 meddelade professor Gunnar Sedin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala att man lyckats rädda mycket förtidigt födda barn till livet, bl.a. åtta barn i vecka 22, ett fåtal i vecka 21

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:878 av Skånberg, Tuve (kd)

den 14 mars Fråga 2000/01:878 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om det ökande antalet aborter Totalt ökade antalet aborter i landet under 2000 jämfört med 1999 från 30 712 till 30 963. Så gott som hela ökningen beror på tonårsaborterna. Under de senaste fem åren har tonårsaborterna ökat med närmare

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:877 av Skånberg, Tuve (kd)

den 14 mars Fråga 2000/01:877 av Tuve Skånberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellasmittat kött Enligt uppgift i medier har mer än 1,3 ton salmonellasmittat kycklingkött sålts till butiker och restauranger i Skåne och Dalarna. Köttet kan ha spritts till fler delar av landet, och ett drygt ton har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:295 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 november Fråga 2000/01:295 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortregister och bröstcancer Enligt TT den 18 och 19 november ämnar socialministern ta bort anteckningar om abort i patientregistret, ett register som motiveras av behovet av att undersöka om vissa metoder innebär biverkningar

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1355 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1349 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1349 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om bröstcancerrisk efter abort På senare år har alltfler undersökningar visat att abort är förenat med avsevärd hälsorisk av såväl fysisk som psykisk art, såsom sterilitet och postabort syndrom. Den brittiska tidningen Daily Mail

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:928 av Skånberg, Tuve (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:928 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om CAN:s nya alkoholstatistik Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, följer konsumtionsmönstren för alkohol och narkotika väl och informerar om den alkohol- och narkotikapolitiska situationen. Det finns all anledning

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:920 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 maj Fråga 1999/2000:920 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om fetalt alkoholsyndrom Av de ca 100200 barn som föds årligen som skadats av alkohol under graviditeten, och som skulle uppfylla kriterierna för diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FASnämligen tillväxthämning, missbildningar och hjärnskador,

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:919 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 maj Fråga 1999/2000:919 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om sena aborter I The Times den 11 april i år kunde man läsa om hur ett mellan 21 och 22 veckor gammalt foster levt i ungefär 80 minuter efter en sen abort, som utförts vid ett sjukhus i Australien. Sjuksköterskan som tjänstgjorde

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:797 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 april Fråga 1999/2000:797 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om dödshjälp till barn i Holland Den holländska regeringen har i sin proposition 26691 nr A 1, 2, 3, 4 och i förarbetet till propositionen 26717 nr 1 förelagt ett lagförslag för det holländska parlamentet att sänka åldern för dödshjälp

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:597 av Skånberg, Tuve (kd)

den 21 februari Fråga 1999/2000:597 av Tuve Skånberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av personal Inom de förband som av regeringen pekats ut som avvecklingsförband i propositionen Det nya försvaret prop. 1999/2000:30 pågår sedan mer än tre månader tillbaka ett omfattande arbete med att avveckla

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:480 av Skånberg, Tuve (kd)

den 28 januari Fråga 1999/2000:480 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om ökad alkohol- och tobakskonsumtion Sedan tobaksskatten sänktes i augusti 1998 har tobakskonsumtionen ökat med 29 När däremot regeringen höjde tobaksskatten i augusti 1997 med 18 sjönk konsumtionen med ca 20 Statistiken visar

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:330 av Skånberg, Tuve (kd)

den 3 december Fråga 1999/2000:330 av Tuve Skånberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av KA 2 Kungsholms fort i inloppet till Karlskrona är av en utomordentlig kulturell betydelse, utöver sin väsentliga militära vikt. Kungsholms fort är den försvarsanläggning i världen som har den längsta kontinuerliga

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering