Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1336 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1336 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om tävlingsveterinärer Den 8 februari 2001 fattade riksdagen beslut om att ge regeringen tillkänna att djurskyddslagen bör ändras så att Statens jordbruksverk får rätt att även låta veterinärer som inte är anställda vid

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1266 av Hagström, Caroline (kd)

den 30 maj Fråga 2001/02:1266 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om försöksdjur inom utbildning I betänkandet Användning av försöksdjur 2001/02:MJU7, behandlas användning av djur i undervisningen. Utskottet anför bl.a. att man inhämtat information från Regeringskansliet om att ett kommittédirektiv

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:756 av Hagström, Caroline (kd)

den 18 februari Fråga 2001/02:756 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om vallstödet Vid införandet av det nya landsbygdsprogrammet för hållbar utveckling fanns en diskussion om vallprogrammet. Vid behandlingen av ärendet fanns olika uppfattningar mellan regeringen och oppositionen om dess

Inlämnad: 2002-02-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:363 av Hagström, Caroline (kd)

den 6 december Fråga 2001/02:363 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellasmittad kyckling Ett kryphål i den svenska livsmedelslagstiftningen möjliggör att importerat kycklingkött inte behöver salmonellatestas innan det förs in i Sverige ifall det packas om och sprutas med enprocentig

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1216 av Hagström, Caroline (kd)

den 11 maj Fråga 2000/01:1216 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kamphundar Antalet problem och incidenter med s.k. kamphundar ökar. Den senaste tiden har vi i medierna fått läsa om nya angrepp på både djur och människor. I januari i år förbjöd Botkyrka kommun kamphundar, men det beslutet

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:27 av Hagström, Caroline (kd)

den 29 september Fråga 2000/01:27 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om arealersättning I budgetpropositionen för 2001 låter regeringen meddela att utbetalningen av arealersättningen för 2000 kommer att ske först i januari 2001, jämfört med november tidigare år. Enligt uppgift har regeringen

Inlämnad: 2000-09-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1413 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 september Fråga 1999/2000:1413 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om transportkostnader för studerande i Öresundsregionen Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Den Kongelige Veterinaer- og Landbohöjskole KVL i Köpenhamn kommer hösten 2001 att starta en ny och gemensam dansk-svensk

Inlämnad: 2000-09-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1289 av Hagström, Caroline (kd)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1289 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om minskat stöd till skolmjölk EU har nu beslutat om en nedskärning av stödet till skolmjölk. Stödnivån minskar från 95 till 75 av riktpriset på mjölk, kombinerat med frivillig nationell medfinansiering av den del som

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1036 av Hagström, Caroline (kd)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1036 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om konkurrensproblem mellan statliga och privatpraktiserande veterinärer 1999 begärde regeringen av Statskontoret en kartläggning av i vilken utsträckning statliga myndigheter och affärsverk bedriver kommersiell verksamhet.

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 1999/2000:290 av Hagström, Caroline (kd)

den 10 mars Interpellation 1999/2000:290 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om behandling av ekologiskt uppfödda djur Den 24 augusti i år får Sverige, enligt en EG-förordning nr 1804/1999, en ny lag som bl.a. innehåller nya bestämmelser om djurhållning i ekologiskt lantbruk som kommer

Inlämnad: 2000-03-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:542 av Hagström, Caroline (kd)

den 10 februari Fråga 1999/2000:542 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk djurskyddslagstiftning En ny förordning, EG nr 1804/1999, som bl.a. innehåller nya bestämmelser om djurhållning i ekologiskt lantbruk kommer att innebära att ekologiskt uppfödda djur i första hand ska behandlas

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:74 av Hagström, Caroline (kd)

den 15 oktober Fråga 1999/2000:74 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om säker livsmedelsmärkning Efter bl.a. dioxinskandalen i Belgien har det varit mycket diskussioner kring märkning av kött. Det är viktigt att på en fri marknad ha kontroll över vilket ursprung de livsmedel som erbjuds

Inlämnad: 1999-10-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:73 av Hagström, Caroline (kd)

den 15 oktober Fråga 1999/2000:73 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellasmittat kött Nyligen hittades salmonellasmitta i ett 14 ton stort parti belgiskt griskött vid en inspektion på ett styckningsföretag i Kristianstad. Partiet hade veterinärprotokoll från Belgien som garanterade

Inlämnad: 1999-10-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:825 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:825 av Caroline Hagström kd till jordbruksministern om kollektiv utvecklingsfond för trädgårdsnäringen den 3 augusti Trädgårdsnäringens organisationer TRF, GRF och Sveriges Potatisodlares riksförbund, SPOR har ställt sig bakom ett förslag till införandet av en kollektiv utvecklingsfond som i stort är

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:777 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:777 av Caroline Hagström kd till jordbruksministern om skördeskadeersättning den 30 juni De besvärliga skördeförhållandena 1998 orsakade på olika håll i landet stora förluster för de enskilda lantbrukarna. Värdeförluster och ökade skördekostnader ledde till att många lantbruksföretag hamnade i en mycket

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:103 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:103 av Caroline Hagström kd till jordbruksministern om distriktsveterinärorganisationen den 26 november Den 1 juli 1995 genomfördes den nya distriktsveterinärorganisationen med SJV som huvudman. När den nya DVO genomfördes lämnade ca 100 distriktsveterinärer organisationen och blev privatpraktiker. Den

Inlämnad: 1998-11-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:102 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:102 av Caroline Hagström kd till näringsministern om veterinärvården den 26 november Den 1 juli 1995 infördes en ny distriktsveterinärorganisation i Sverige. Statens jordbruksverk blev huvudman för den nya organisationen vars syfte i första hand var att svara för en rikstäckande och dygnetrunttäckande

Inlämnad: 1998-11-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:30 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:30 av Caroline Hagström kd till jordbruksministern om plantskydd den 22 oktober Vid årsskiftet skall det enligt tidigare beslut i Kemikalieinspektionen bli förbud mot användningen av permetrin. Skogsägarna säger i en rapport från 199l Plantskydd mot insektsangrepp att det skulle kunna uppstå förluster

Inlämnad: 1998-10-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)