Dokument & lagar (105 träffar)

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:690 Hotad övningsverksamhet av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S En grundläggande verksamhet för ett försvar är övningsverksamhet. Att kunna utbilda och öva verksamheten är A och O. På Gotland finns Tofta skjutfält. År 2010 överklagades beslutet mot att låta Försvarsmakten

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hotad övningsverksamhet

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2014/15:479 Kostnader för Archer av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringens inriktningsproposition för försvaret 2016 2020 framgår att regeringen vill att riksdagen bemyndigar regeringen att köpa in pjäser i artillerisystemet Archer. Artillerisystemet är ett samarbetsprojekt med

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:49 Kortsiktig lösning på personalfrågan av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret har blivit alltmer viktigt för svenska folket. Först kom ÖB:s besked i början av förra året om att Sverige klarar sig mindre än en vecka i händelse av militärt angrepp. Sedan kom Putins

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kortsiktig lösning på personalfrågan

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2014/15:22 Ett svenskt veterancentrum av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har under en period haft minskande deltagande i internationella insatser som en följd av att Afghanistaninsatsen har trappats ned. Nu planeras emellertid för en omfattande svensk närvaro i Mali. De lärdomar

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2004/05:2166 av Axelsson, Lennart (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2166 av Lennart Axelsson s till näringsminister Thomas Östros om förenklade regler för utländska egenföretagare Hällefors har sedan hösten 2004 arbetat med att rekrytera holländare att flytta till kommunen. Inriktningen på rekryteringen har varit att få holländska företag att flytta eller

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2143 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2143 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros om Vattenfall och utsläppsrättigheter Enligt nyhetsbyrån Platts har Carsten Kreklau, vd för det tyska industriförbundet BDI, krävt att Kyotoprotokollet skrotas till förmån för den strategi som USA utvecklat. Bakgrunden till

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2093 av Ludvigsson, Anne (s)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2093 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om konkurrens inom dagligvaruhandeln I sitt svar på min interpellation 2004/05:479 om konkurrenslagen och Axfoods agerande mot Vi-Handlarna framhöll näringsministern att rätten till varor av god kvalitet till lägsta möjliga pris

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2018 av Frans, Joe (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2018 av Joe Frans s till näringsminister Thomas Östros om utvecklingsländernas tullförmåner gentemot EU EU:s ministerråd antog, den 27 juni 2005, nya regler för utvecklingsländernas tullförmåner gentemot EU. Enligt uppgift reserverade sig Sverige mot beslutet. Jag är mycket orolig för att de

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1994 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1994 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros om svenska flygindustrins framtid och inriktning Visionen inom Näringsdepartementet för svensk flyg- och rymdindustri som presenterades i januari 2005 är att den internationella konkurrenskraftiga flyg- och rymdindustrin ska vara

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1895 av Lundberg, Inger (s)

den 16 juni Fråga 2004/05:1895 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om stimulerande av pendling Degerfors kommun driver ett mycket aktivt arbete för att underlätta för medborgarna att både få jobb i kommunen och få tillgång till en breddad arbetsmarknad. För det senare spelar kollektivtrafiken en viktig

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1849 av Skånberg, Tuve (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1849 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Thomas Östros om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 finns det fortfarande problem som inte hör hemma på en väl fungerande marknad. Det senaste exemplet är när Posten har underlåtit att överlämna returnerade varuförsändelser

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1738 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1738 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing om stöd till småföretagare som drabbats av stormen Gudrun När stormen Gudrun drog fram över Småland var det många skogsägare som drabbades hårt av stormskador. Men även många andra företagare än skogsägarna drabbades negativt

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1411 av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1411 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om Almi Almi Företagspartner möter företags och individers behov under olika skeden: från behov i samband med idéer om en ny produkt, i samband med företagsstart och till de mer etablerade tillväxtföretagens behov av råd och stöd.

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1398 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 april Fråga 2004/05:1398 av Torsten Lindström kd till näringsminister Thomas Östros om statliga företags alkoholreklam Under senare år har svensk alkoholpolitik i stort kapsejsat under det att regeringen abdikerat för de alkoholliberala krafterna. I dag skördar alkoholen många offer samtidigt som staten tjänar

Inlämnad: 2005-04-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1371 av Sandgren, Margareta (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1371 av Margareta Sandgren s till näringsminister Thomas Östros om chefslöner i statliga bolag Med anledning av en redovisning av de höga chefslönerna i statliga bolag skrev bland andra jag för några år sedan följande i en motion: Att företagen drivs i bolagsform kan inte innebära att staten

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1323 av Hägg, Carina (s)

den 24 mars Fråga 2004/05:1323 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om EU-samverkan mot handel med kvinnor EU:s generaldirektorat, under ledning av kommissionär Franco Frattini, ansvarar bland annat för frågor kring handel med och utnyttjande av kvinnor. I denna samordnar en expertgrupp arbetet kring

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:479 av Ludvigsson, Anne (s)

den 17 mars Interpellation 2004/05:479 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om konkurrenslagen Konkurrenslagens syfte är att slå vakt om de samhällsekonomiska och konsumentpolitiska intressena av effektiv konkurrens. Dagligvaruhandeln är ett område där särskilt fokus har riktats mot bristande konkurrens

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1240 av Domeij, Åsa (mp)

den 16 mars Fråga 2004/05:1240 av Åsa Domeij mp till statsrådet Lena Sommestad om handelslättnader för jätteräkor En stor del av världens mangroveskogar har förstörts för att ge plats för annan exploatering. Ofta har de fått ge plats för odling av jätteräkor och tigerräkor. Mangroveskogarna är viktiga bland annat för

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:446 av Larsson, Maria (kd)

den 8 mars Interpellation 2004/05:446 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om Telia Soneras investeringar i Ryssland Medierna har i dagarna granskat hur statligt ägda företag dragit ned sin verksamhet i Sverige, och i stället gjort omfattande investeringar i utländska bolag. Denna utveckling väcker

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Thomas Östros (S)