Dokument & lagar (127 träffar)

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:690 Hotad övningsverksamhet av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S En grundläggande verksamhet för ett försvar är övningsverksamhet. Att kunna utbilda och öva verksamheten är A och O. På Gotland finns Tofta skjutfält. År 2010 överklagades beslutet mot att låta Försvarsmakten

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hotad övningsverksamhet

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2014/15:479 Kostnader för Archer av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringens inriktningsproposition för försvaret 2016 2020 framgår att regeringen vill att riksdagen bemyndigar regeringen att köpa in pjäser i artillerisystemet Archer. Artillerisystemet är ett samarbetsprojekt med

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:49 Kortsiktig lösning på personalfrågan av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret har blivit alltmer viktigt för svenska folket. Först kom ÖB:s besked i början av förra året om att Sverige klarar sig mindre än en vecka i händelse av militärt angrepp. Sedan kom Putins

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kortsiktig lösning på personalfrågan

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2014/15:22 Ett svenskt veterancentrum av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har under en period haft minskande deltagande i internationella insatser som en följd av att Afghanistaninsatsen har trappats ned. Nu planeras emellertid för en omfattande svensk närvaro i Mali. De lärdomar

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september Fråga 2000/01:1689 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1674 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 11 september Fråga 2000/01:1674 av Ingegerd Saarinen mp till justitieminister Thomas Bodström om stympning av kvinnor Ett stort antal svenska flickor könsstympas varje år, antingen i samband med resor till andra länder eller i Sverige. Ingen har ändå straffats för detta brott. Om människor börjar tro att svensk

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1657 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 6 september Fråga 2000/01:1657 av Rose-Marie Frebran kd till socialminister Lars Engqvist om bidrag till tolkcentraler Sedan 1994 får landstingens tolkcentraler statliga bidrag för tolkar åt döva personer. Grunderna för bidraget får orimliga konsekvenser, inte minst för Örebro län. Här bor 20 av alla döva i landet.

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1648 av Gustafsson, Lars (kd)

den 4 september Fråga 2000/01:1648 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om frivilliginsatser i vården Frivilliginsatser inom vården kan berika både hälso- och sjukvården och enskilda människors liv. Vi har i Sverige mycket att lära om hur frivilliga stödinsatser kan bidra till en bättre vårdkvalitet.

Inlämnad: 2001-09-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1613 av Gustafsson, Lars (kd)

den 23 augusti Fråga 2000/01:1613 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om svenska ungdomars narkotikaanvändning Antalet ungdomar som prövat narkotika har under 90-talet tredubblats samtidigt som resurserna till det förebyggande arbetet och missbrukarvården minskat. Attitydundersökningar bland svenska

Inlämnad: 2001-08-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1505 av Ångström, Lars (mp)

den 11 juli Fråga 2000/01:1505 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om teknikutveckling inom området för minröjning Försvarsminister Björn von Sydow skriver i sitt frågesvar den 7 juni fråga nr 2000/01:1300 att forskning och teknikutveckling inom minröjningsområdet har de senaste åren haft hög

Inlämnad: 2001-07-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1503 av Runegrund, Rosita (kd)

den 10 juli Fråga 2000/01:1503 av Rosita Runegrund kd till socialminister Lars Engqvist om läkemedel på kredit Sedan 1997 har Apoteket AB ett kreditsystem som gör det möjligt för kunderna att köpa läkemedel på kredit. Detta är i sig inget märkligt. Däremot har det framkommit mycket kritik mot att krediter beviljas

Inlämnad: 2001-07-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1498 av Rizell, Fanny (kd)

den 5 juli Fråga 2000/01:1498 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Sedan 1960-talet har den psykiska ohälsan hos unga människor ökat i de flesta västländer. I de nordiska länderna har de psykosomatiska besvären hos barn nästan fördubblats mellan åren 1984 och

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1459 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 21 juni Fråga 2000/01:1459 av Kjell Eldensjö kd till socialminister Lars Engqvist om amalgamförgiftning och elöverkänslighet Debatten om amalgamförgiftning och elöverkänslighet har nu rasat länge. Fortfarande står olika forskare långt ifrån varandra och även politiskt råder oenighet om hur dessa frågor ska hanteras.

Inlämnad: 2001-06-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1428 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 juni Fråga 2000/01:1428 av Lena Sandlin-Hedman s till socialminister Lars Engqvist om IT, demokrati och funktionshinder Aktuell internationell såväl som nationell handikappolitik fokuserar på medborgarperspektivet. Det innefattar inte bara rättigheten till delaktighet utan också skyldigheter för den enskilde

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1423 av Carnerö, Åke (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1423 av Åke Carnerö kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet Riksdagsbeslutet den 16 maj 2001 bet. 2000/01:FöU9 innebär att ledningen för FORGUS ska lokaliseras till Karlstad. Nu diskuteras en eventuell samgruppering med

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1414 av Rizell, Fanny (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1414 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om rökning bland ungdomar I Sverige börjar i genomsnitt 70 ungdomar att röka varje dag. Det är vuxnas ansvar att fungera som förebilder för att ungdomar i stället ska välja att inte börja röka. Det är också vuxnas ansvar att de restriktioner

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1413 av Rizell, Fanny (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1413 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om gravida och alkohol En undersökning av gravidas alkoholvanor utförd av forskare vid Huddinge universitetssjukhus visar att var tredje gravid kvinna dricker alkohol. Sambandet mellan alkohol och fosterskador är numera väl belagt.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1412 av Norlander, Göran (s)

den 15 juni Fråga 2000/01:1412 av Göran Norlander s till socialminister Lars Engqvist om vårdavgifter för rättspsykiatrisk vård En person som dömts till rättspsykiatrisk vård betalar själv vårdavgiften, trots att dessa personer vanligtvis är helt medellösa. Detta leder till att när utskrivning sker kan vederbörande

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1410 av Wälivaara, Erling (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1410 av Erling Wälivaara kd till socialminister Lars Engqvist om ansvar för vården Samverkansnämnden för den norra regionen har rekommenderat landstingen i regionen, som alla är socialdemokratiskt styrda, att inte ställa sig bakom Landstingsförbundets landsövergripande rekommendation om valmöjligheter

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)