Dokument & lagar (114 träffar)

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:690 Hotad övningsverksamhet av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S En grundläggande verksamhet för ett försvar är övningsverksamhet. Att kunna utbilda och öva verksamheten är A och O. På Gotland finns Tofta skjutfält. År 2010 överklagades beslutet mot att låta Försvarsmakten

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hotad övningsverksamhet

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2014/15:479 Kostnader för Archer av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringens inriktningsproposition för försvaret 2016 2020 framgår att regeringen vill att riksdagen bemyndigar regeringen att köpa in pjäser i artillerisystemet Archer. Artillerisystemet är ett samarbetsprojekt med

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:479 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:49 Kortsiktig lösning på personalfrågan av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret har blivit alltmer viktigt för svenska folket. Först kom ÖB:s besked i början av förra året om att Sverige klarar sig mindre än en vecka i händelse av militärt angrepp. Sedan kom Putins

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kortsiktig lösning på personalfrågan

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2014/15:22 Ett svenskt veterancentrum av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har under en period haft minskande deltagande i internationella insatser som en följd av att Afghanistaninsatsen har trappats ned. Nu planeras emellertid för en omfattande svensk närvaro i Mali. De lärdomar

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september Fråga 2000/01:1689 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1618 av Fransson, Sonja (s)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1618 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om tillgång till poliser på landsbygden Trots att vi nu ökat utbildningsplatserna för polisen och fler färdigutbildade poliser kommer ut i arbete efterhand, råder det fortfarande stor brist. Inte minst gäller det i mindre kommuner

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1616 av Hagström, Caroline (kd)

den 24 augusti Fråga 2000/01:1616 av Caroline Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om de senildementas rättssäkerhet Till Radio Skaraborg har åklagare Jim Halvarsson sagt att han inte rättsligt kunnat pröva ett misstänkt brott gentemot senildementa patienter. Han har avskrivit ett ärende på grund av en

Inlämnad: 2001-08-24 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1539 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 1 augusti Fråga 2000/01:1539 av Magnus Jacobsson kd till justitieminister Thomas Bodström om våldtäkter Enligt en intressant artikel i Aftonbladet har antalet anmälda våldtäkter ökat med 40 de senaste tio åren. Samtidigt som antalet anmälningar ökat med ungefär 40 så har antalet fällande domar inte alls ökat utan

Inlämnad: 2001-08-01 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1511 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 16 juli Fråga 2000/01:1511 av Magnus Jacobsson kd till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till näringsidkare efter kravallerna i Göteborg Under EU-toppmötet i Göteborg gick hundratals vänstersympatisörer bärsärkagång i Göteborg med resultatet att enskilda näringsidkare fick sina affärer sönderslagna

Inlämnad: 2001-07-16 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1512 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 16 juli Fråga 2000/01:1512 av Magnus Jacobsson kd till justitieminister Thomas Bodström om gängvåldet i Göteborg Gängvåldet i Göteborg har skördat nya offer. Redan har ett flertal individer skadats och det är enbart tur som gör att inte tredje person hittills har drabbats av våldet. Det påträngande våldet tydliggör

Inlämnad: 2001-07-16 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1507 av Carnerö, Åke (kd)

den 12 juli Fråga 2000/01:1507 av Åke Carnerö kd till justitieminister Thomas Bodström om körkortslösa förare Nästan dagligen kan man läsa i tidningarna om hur körkortslösa förare blivit stoppade av polisen och rapporterade för sin körning. Många gånger handlar det om bilar i dåligt skick som varken är besiktigade,

Inlämnad: 2001-07-12 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1505 av Ångström, Lars (mp)

den 11 juli Fråga 2000/01:1505 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om teknikutveckling inom området för minröjning Försvarsminister Björn von Sydow skriver i sitt frågesvar den 7 juni fråga nr 2000/01:1300 att forskning och teknikutveckling inom minröjningsområdet har de senaste åren haft hög

Inlämnad: 2001-07-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1467 av Hägg, Carina (s)

den 28 juni Fråga 2000/01:1467 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om registrerat partnerskap Registrerade partner likställs inte med äkta makar i tjänsteinstruktionerna för EU:s institutioner. Detta står klart sedan Sverige den 31 maj 2001 förlorat det s.k. partnerskapsmålet i EG-domstolen. Regeringen

Inlämnad: 2001-06-28 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1437 av Klockare, Lennart (s)

den 20 juni Fråga 2000/01:1437 av Lennart Klockare s till justitieminister Thomas Bodström om utildningskvoter vid polisutbildningen Polismyndigheten i Tornedalen har fått vidkännas kraftiga nedskärningar av personalresurser under 1990-talet. Samtidigt har man svårt att rekrytera nya poliser allteftersom nuvarande

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1436 av Klockare, Lennart (s)

den 20 juni Fråga 2000/01:1436 av Lennart Klockare s till justitieminister Thomas Bodström om resurser till polisen i Norrbotten Polisväsendet i Norrbotten har under de senaste åren fått kraftigt minskade resurser till sin verksamhet. Därutöver står man inför en generationsväxling, då många ska pensioneras inom den

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1431 av Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni Fråga 2000/01:1431 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om EU-mötet i Göteborg Som göteborgare och politiker från Göteborg är det med sorg och förfäran som jag bevittnat vad som hänt i min stad under helgens toppmöte. Vår vackra stad har förvandlats till en barrikaderad stad där

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1430 av Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni Fråga 2000/01:1430 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om polisens maktmedel Som göteborgare och politiker från Göteborg är det med sorg och förfäran som jag bevittnat vad som hänt i min stad under helgens toppmöte. Vår vackra stad har förvandlats till en barrikaderad stad där de

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1423 av Carnerö, Åke (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1423 av Åke Carnerö kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet Riksdagsbeslutet den 16 maj 2001 bet. 2000/01:FöU9 innebär att ledningen för FORGUS ska lokaliseras till Karlstad. Nu diskuteras en eventuell samgruppering med

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1418 av Wälivaara, Erling (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1418 av Erling Wälivaara kd till justitieminister Thomas Bodström om polisens resurser I svaret på min fråga 1999/2000:1302 om vilka åtgärder justitieminister Laila Freivalds avsåg att vidta för att trygga säkerheten också i glesbygden markerade hon att satsningar på polisen i dessa delar

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)