Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP)

Fråga 2013/14:719 Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk av Helena Leander MP till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I slutet av år 2007 kom en ändring av en EG-förordning om ekologisk produktion som skapade ett enhetligt europeiskt regelverk för ekologisk märkning. Enligt denna får ekologiska produkter

Inlämnad: 2014-07-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:297 av Leander, Helena (MP)

den 8 januari Fråga 2013/14:297 Kontrollprogram för grisar av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I Sverige finns fyra branschinitierade djuromsorgsprogram för slaktkyckling/kalkon, värphöns, unghöns och nötdjur som går ute som tillämpas som kontrollprogram knutna till lagstiftningen. Det

Inlämnad: 2014-01-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:754 av Leander, Helena (MP)

den 12 september Fråga 2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Inför en avverkning är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det är dock mycket vanligt att skogsägare som anlitar

Inlämnad: 2013-09-12 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:494 av Leander, Helena (MP)

den 7 maj Fråga 2012/13:494 Ömsesidigt godkännande av fångstredskap av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 18 april beslutade regeringen om en ändring i jaktförordningen genom införandet av en klausul om så kallat ömsesidigt godkännande av fångstredskap. Enligt förordningsändringen

Inlämnad: 2013-05-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:345 av Leander, Helena (MP)

den 27 februari Fråga 2012/13:345 Djur som lotterivinster av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Under Gothenburg Horse Show 2013 anordnas ett lotteri där vinsterna inte bara är tillbehör som sadlar och hästtäcken utan också två hästar. Den som köper en lott för 20 kronor kan alltså plötsligt

Inlämnad: 2013-02-27 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:344 av Leander, Helena (MP)

den 27 februari Fråga 2012/13:344 Riktlinjer för Svenska artprojektet av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I torsdags kom till slut, efter mycket väntan, regeringens besked om riktlinjer för det svenska artprojektet. Riktlinjerna är förvånansvärt vaga och ger inte klart besked om huruvida

Inlämnad: 2013-02-27 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:314 av Leander, Helena (MP)

den 15 februari Fråga 2012/13:314 Det svenska artprojektet av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Det svenska artprojektet har bedrivit ett banbrytande arbete. Hittills har man hittat över 2 400 nya arter. Det är världens kanske mest ambitiösa försök att beskriva ett lands växt- och djurliv.

Inlämnad: 2013-02-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:146 av Leander, Helena (MP)

den 27 november Fråga 2012/13:146 Skydd av skyddsvärd skog av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Nuvarande skogsvårdslag bygger delvis på frivillighet, det vill säga att skogsnäringen tar sitt ansvar för de jämställda målen om produktion och naturhänsyn. Skogspolitiken bygger också på

Inlämnad: 2012-11-27 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2012/13:30 av Leander, Helena (MP)

den 8 oktober Fråga 2012/13:30 Kycklingar som dör vid transport av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I dagarna rapporterar medierna att 160 000 kycklingar varje år dör vid transporter i Sverige. Vissa skadas redan vid lastningen, när kycklingarna sopas in i en maskin för att sedan packas

Inlämnad: 2012-10-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:96 av Leander, Helena (MP)

den 2 november Fråga 2011/12:96 Ökad kvävegödsling av skogen av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Kvävegödslingen av de svenska skogarna har ökat med över 200 procent på tio år, och nu varnar forskare för negativa effekter på den biologiska mångfalden. Utbredningen av blåbärsris minskar med 3040 procent

Inlämnad: 2011-11-02 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2011/12:3 av Leander, Helena (MP)

den 15 september Interpellation 2011/12:3 Miljöanpassade kostråd av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I en tid när klimatkorkade modedieter driver upp svenskarnas klimatbelastning från maten ökar behovet av miljöanpassade kostråd. I det läget väljer landsbygdsministern att stoppa de miljöanpassade

Inlämnad: 2011-09-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöanpassade kostråd

Skriftlig fråga 2010/11:33 av Leander, Helena (MP)

den 29 oktober Fråga 2010/11:33 Jäv i de djurförsöksetiska nämnderna av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I ett färskt beslut 5192-2009 kritiserar Justitieombudsmannen tre djurförsöksetiska nämnder för jäv, därför att ledamöter i varierande grad fått delta i besluten även när de varit

Inlämnad: 2010-10-29 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2010/11:10 av Leander, Helena (MP)

den 14 oktober Fråga 2010/11:10 Minknäringen och djurskyddslagen av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Redan 2003 kom den statliga pälsdjursnäringsutredningen fram till att minkfarmerna inte levde upp till djurskyddslagens krav på naturligt beteende. Om näringen inte löst problemen till

Inlämnad: 2010-10-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2009/10:326 av Leander, Helena (mp)

den 8 april Interpellation 2009/10:326 Alternativ till djurförsök av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Användningen av djur i plågsamma försök reser många etiska frågor. Det är dock inte bara av etiska skäl som många förkastar djurförsöken, utan fler och fler människor börjar inse att

Inlämnad: 2010-04-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Alternativ till djurförsök

Interpellation 2009/10:132 av Leander, Helena (mp)

den 25 november Interpellation 2009/10:132 Förhållandena inom svensk grisuppfödning av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under två års tid har aktivister från Djurrättsalliansen åkt runt i Sverige och dokumenterat förhållandena i svensk grisuppfödning. Oanmälda, men utan att så mycket

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:140 av Leander, Helena (mp)

den 30 oktober Fråga 2009/10:140 Djurskyddet för herptiler av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Att ha grod- och kräldjur, även kallade herptiler, som sällskapsdjur har med åren blivit vanligare i både Sverige och andra länder. Förutsättningarna för ett gott djurskydd är bättre för herptiler

Inlämnad: 2009-10-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:22 av Leander, Helena (mp)

den 22 september Fråga 2009/10:22 Björnar som hålls för gallutvinning av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Björngalla är en urgammal ingrediens i traditionell kinesisk medicin, som tack vare den aktiva beståndsdelen ursodeoxykolsyra, UDCA, används mot en rad olika åkommor. Gallan kommer

Inlämnad: 2009-09-22 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2008/09:503 av Leander, Helena (mp)

den 11 maj Interpellation 2008/09:503 Hälsofarlig avel av hundar av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt svensk lagstiftning är avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren förbjuden. Från veterinärhåll har dock lagen kritiserats för att vara otydlig och svårtillämpad,

Inlämnad: 2009-05-11 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hälsofarlig avel av hundar

Skriftlig fråga 2008/09:835 av Leander, Helena (mp)

den 8 april Fråga 2008/09:835 Fällfångst av lodjur av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Mars månad är nu över och därmed årets jaktsäsong på lodjur. De flesta lodjur som dödas skjuts, men en del fångas också i fälla. Fällfångsten sker i så kallade tunnelfällor med tramp- eller snubbeltrådsutlösning.

Inlämnad: 2009-04-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2008/09:191 av Leander, Helena (mp)

den 5 december Interpellation 2008/09:191 Missförhållanden inom travsporten av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Travbranschen är i mångt och mycket en sluten bransch med bristande insyn för utomstående. Genom granskningar utförda av TV 4:s Kalla fakta och Djurens rätt har dock skrämmande

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Missförhållanden inom travsporten
Paginering