Dokument & lagar (53 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1911 Översyn av beredskapslagstiftning av Andreas Norlén M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till Sveriges

Inlämnad: 2017-09-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1910 Skjutövningar över Vättern av Andreas Norlén M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till Sveriges försvar

Inlämnad: 2017-09-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:615 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:615 Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 7 juli i år röstade den svenska regeringen i FN för resolution 71/258 som ska förbjuda kärnvapen. Jag sätter ordet förbud inom citationstecken eftersom inga länder som faktiskt har kärnvapen

Inlämnad: 2017-09-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:615 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga

Skriftlig fråga 2016/17:1859 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1859 Konventionen om förbud mot kärnvapen av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen driver frågan att Sverige ska ställa sig bakom konventionen om förbud mot kärnvapen. Konventionen har ifrågasatts av många bedömare utifrån att ett svenskt undertecknande skulle kunna äventyra

Inlämnad: 2017-08-30 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1859 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1843 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1843 Försvarsministerns bedömning av NBT-avtalet av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den svenska regeringen driver frågan att Sverige ska ratificera det avtal NBT om förbud mot kärnvapen som 122 stater inom FN ställde sig bakom den 7 juli 2017. Huruvida Sverige ska ratificera avtalet

Inlämnad: 2017-08-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1843 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:588 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:588 It-läckaget på Transportstyrelsen av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S En rad svenska medier har rapporterat om ett stort läckage av sekretessbelagda uppgifter på Transportstyrelsen i samband med en it-upphandling. Dessa uppgifter fanns tillgängliga för tekniker i flera

Inlämnad: 2017-07-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:588 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: It-läckaget på Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:1740 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1740 Försvarsministerns åtgärder med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i media har redan 2015 inkommit varningar för att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade

Inlämnad: 2017-07-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1740 av Hans Wallmark (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1717 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1717 Natos utvärdering av Sveriges försvar av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige är en del av Natos Partnership for Peace Planning and Review Process PARPDen syftar till att skapa en strukturerad process för att utveckla interoperabiliteten med Nato och inventera vilka förmågor

Inlämnad: 2017-07-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1717 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1518 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1518 Möjligheterna att skydda totalförsvarets intressen av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 24 maj 2017 besvarade försvarsminister Peter Hultqvist en skriftlig fråga ställd av undertecknad kring den parlamentariska kommitté som ska se över hur totalförsvarets intressen kan ges

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1518 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1517 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:1517 Allas möjlighet att göra militärtjänst av Lotta Olsson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I sommar kommer försvaret att börja pliktrekrytera soldater. Detta innebär att svenska ungdomar kommer att få mönstra och att ett visst antal kommer att kallas in till försvaret. Regeringen har motiverat

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1517 av Lotta Olsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1451 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1451 Brist på testplatser hos Rekryteringsmyndigheten av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen beslutade den 2 mars att totalförsvarspliktiga kvinnor och män ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten att genomgå mönstring

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1451 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1416 Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Riksdagen behandlar i närtid proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret I propositionen anges vilka befogenheter som ska

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1414 Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S På initiativ av Alliansen tillkännagav riksdagen den 15 mars för regeringen som sin mening vad Försvarsutskottet angett angående statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen. Det

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1413 Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett inslag i försvarsuppgörelsen, som ligger till grund för rådande inriktningsbeslut för Försvarsmakten som gäller sedan 1 januari 2016, är att mer resurser ställts till förfogande för den viktiga

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1401 av Annicka Engblom (M)

Fråga 2016/17:1401 Veterandagen som allmän flaggdag av Annicka Engblom M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har i över 60 år deltagit i internationella fredsinsatser världen över, många gånger under mycket svåra förhållanden. Svenska veteraner från såväl militära som civila myndigheter i

Inlämnad: 2017-05-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1401 av Annicka Engblom (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1269 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1269 Åtgärder med anledning av hackerangrepp av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Danska medier rapporterar om att försvarsmakten i Danmark utsatts för hackerattacker där försök gjorts att skaffa åtkomst till medarbetares e-postkonton. Det ska ha skett under 2015 och 2016. Ryssland

Inlämnad: 2017-04-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1221 Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Moderaterna har vid flera tillfällen lyft frågan om att Sverige bör delta i den brittiskledda multinationella snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force JEFDetta för att bidra till säkerhet och

Inlämnad: 2017-04-10 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1178 Spridning av försvarets materiel och förnödenheter av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I dag fungerar Försvarsmaktens centrallager och distributionscentral i Arboga som ett nav för försvarets materielförsörjning. Ett av syftena med etableringen av centrallagret var att öka effektiviteten

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1177 Försvarsmaktens samlade luftförsvarsförmåga av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sveriges luftförsvarsförmåga vilar på ett antal ben. Den inkluderar bland annat JAS Gripen-systemet, luftvärn med olika räckvidd och radarspaningsflyg. Alla dessa delar fyller olika funktioner och bildar

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:1101 Rekryteringsmyndigheten och väntetider av Lotta Olsson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Rekryteringsmyndigheten signalerar nu att man har svårt att hinna med sitt uppdrag. Sedan 2010, då den allmänna värnplikten ersattes av en frivillig grundläggande militär utbildning till soldat, har man

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M) (pdf, 78 kB)
Paginering