Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Skriftlig fråga 2011/12:672 av Ernkrans, Matilda (S)

den 20 juni Fråga 2011/12:672 Genomförande av IED i Sverige av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Europaparlamentet och rådet har beslutat om nya regler för att samordna åtgärder och förebygga och begränsa utsläpp från industrier. Det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED dir 2010:113ska senast

Inlämnad: 2012-06-20 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:624 av Ernkrans, Matilda (S)

den 1 juni Fråga 2011/12:624 Redovisning av klimatutsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I min skriftliga fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik frågade jag miljöminister Lena Ek om hon avsåg att tidigarelägga Naturvårdsverkets redovisning av de svenska klimatpåverkande utsläppen. En sådan

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:472 av Ernkrans, Matilda (S)

den 16 mars Fråga 2011/12:472 Måluppfyllelse för klimatmål av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Ett av de tre klimatmål som riksdagen beslutat om innebär att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska minska med 40 procent 2020 jämfört med 1990. Detta mål skiljer sig från det mål som riksdagen antog

Inlämnad: 2012-03-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:349 av Lindestam, Åsa (S)

den 3 februari Fråga 2011/12:349 Rovdjurscentrum av Åsa Lindestam S till miljöminister Lena Ek C Rovdjurscentrum Grönklitt och De 5 Stora ger oss en djupare bild av framför allt det liv som våra vilda djur lever. De ger intresserade, både barn och vuxna, en inblick i livet för våra stora djur och även förhållandet

Inlämnad: 2012-02-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:317 av Ernkrans, Matilda (S)

den 24 januari Fråga 2011/12:317 Frågetecken kring fossilfri fordonsflotta av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Riksdagen beslutade 2009 i enlighet med regeringens proposition 2008:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila

Inlämnad: 2012-01-24 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:193 av Ygeman, Anders (S)

den 12 januari Interpellation 2011/12:193 Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken av Anders Ygeman S till miljöminister Lena Ek C Den 19 december förra året presenterade Naturvårdsverket rapporten över utsläpp av växthusgaser i Sverige under 2010. Utsläppen ökade från 59,7 miljoner ton 2009

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken

Interpellation 2011/12:191 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Interpellation 2011/12:191 Stopp för ökningar av utsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När den borgerliga regeringen avlämnade regeringsförklaring 2009 fick vi veta att Sverige i dag har den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen. Vi är ett av de länder som kan

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stopp för ökningar av utsläpp

Skriftlig fråga 2011/12:294 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Fråga 2011/12:294 Innebörden av nettoutsläpp 2050 av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När Sverige i december 2011 redovisade de svenska utsläppen av växthusgaser redovisades också den nettosänka som skog och mark utgjorde i Sverige enligt de principer som finns i klimatkonventionens

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:293 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Fråga 2011/12:293 Anslaget till SEI av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Stockholm Environment Institute, SEI, bildades av den svenska regeringen 1989 och har sedan dess arbetat upp ett mycket gott anseende internationellt som en oberoende forskningsbas. SEI har nu kontor förutom i Stockholm

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:180 av Ernkrans, Matilda (S)

den 21 december Interpellation 2011/12:180 Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I det pressmeddelande som miljöminister Lena Ek lät skicka ut efter att det internationella klimatmötet i Durban avslutades konstateras i rubriken att resultatet av mötet innebar steg

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte

Skriftlig fråga 2011/12:197 av Ernkrans, Matilda (S)

den 1 december Fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I Socialdemokraternas utgiftsområdesmotion för utgiftsområde 20 miljö 2011/12:MJ382 finns ett yrkande som kommer att behandlas av riksdagen senare som handlar om att riksdagen bör tillkännage för regeringen

Inlämnad: 2011-12-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:91 av Ernkrans, Matilda (S)

den 31 oktober Fråga 2011/12:91 Reglerna för Natura 2000-områden av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I en anmälan till EU-kommissionen menar miljöorganisationen Greenpeace att Sverige bryter mot reglerna för Natura 2000 i områdena Fladen och Lilla Middelgrund. Sverige har haft sex år på sig att redovisa

Inlämnad: 2011-10-31 Besvarare: Lena Ek (C)