Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2014/15:551 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2014/15:551 Framtidens försvarsexport av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S 2010 inrättade den dåvarande alliansregeringen en särskild försvarsexportmyndighet, FXM, som har ansvarat för exportfrämjande åtgärder gällande svensk försvarsindustri och för att göra analyser av den globala

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:551 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens försvarsexport

Interpellation 2014/15:323 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2014/15:323 FXM och ett transparent svenskt exportfrämjande av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen gick i budgetpropositionen för 2015 fram med förslaget att Försvarsexportmyndigheten FXM skulle avvecklas. I budgetpropositionen angav regeringen att man ansåg att nödvändigt

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:323 av Lena Asplund (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: FXM och ett transparent svenskt exportfrämjande

Interpellation 2014/15:256 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2014/15:256 FXM och ett transparent svenskt exportfrämjande av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen gick i budgetpropositionen för 2015 fram med förslaget att Försvarsexportmyndigheten FXM skulle avvecklas. I budgetpropositionen angav regeringen att man ansåg att nödvändigt

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:256 av Lena Asplund (M) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Skriftlig fråga 2014/15:739 av Lena Asplund (M)

Fråga 2014/15:739 Tillgång till Medevac i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I november 2014 ställde jag en skriftlig fråga till försvarsminister Peter Hultqvist om tillgången till avancerad sjukvård, inklusive Medevacförmåga medicinsk evakuering med helikopter, för den svenska styrkan i Mali.

Inlämnad: 2015-07-10 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:739 av Lena Asplund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:405 av Lena Asplund (M)

Fråga 2014/15:405 Matförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Många är vi som blivit upprörda över de uppgifter som framkommit om att den svenska FN-styrkan i Mali har stora problem när det gäller livsmedelsförsörjningen. Det handlar inte om små problem,

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:405 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:176 av Lena Asplund (M)

Fråga 2014/15:176 Signalspaning av Lena Asplund M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Signalspaning spelar en central roll i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken och är viktig för vårt lands förmåga att värna vår säkerhet och hämta in uppgifter om omvärlden. Så har det varit under mycket lång tid. Den

Inlämnad: 2015-01-26 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:176 av Lena Asplund (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:154 av Lena Asplund (M)

Fråga 2014/15:154 Avveckling av FXM och främjandefrågornas framtid av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Statskontoret har nyligen gjort en utvärdering av Försvarsexportmyndighetens FXM verksamhet med anledning av att FXM 2015 har verkat i fem år. I utvärderingen skriver Statskontoret att bildandet

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:154 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:83 av Lena Asplund (M)

Fråga 2014/15:83 Avancerad sjukvård för svenska soldater i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Riksdagen har fattat beslut om att Sverige ska delta med ca 250 män och kvinnor i FN-insatsen Minusma i Mali. Vi ledamöter i försvarsutskottet har fått information om att situationen i Mali är oerhört

Inlämnad: 2014-11-19 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:83 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)