Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:803 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2019/20:803 Lagstiftning för att skydda Sveriges säkerhet av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Dagens Nyheter har nyligen avslöjat att en person som haft flera anställningar som officer inom Försvarsmakten och även varit anställd inom andra myndigheter och företag i försvarssektorn har ljugit

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:803 av Jan R Andersson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:769 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2019/20:769 Kontinuerligt anställd personal i Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försvarsmakten skriver regeringen: I avvaktan på ny försvarspolitisk proposition för perioden 20212025 får antalet anställda GSS/K inte

Inlämnad: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-01-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:769 av Jan R Andersson (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:612 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2018/19:612 Brist på militära övningsplatser i Kalmar län av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Hemvärnet utgör i dag de enda territoriella försvarsstyrkorna och för de flesta delar av landet den enda försvarsorganisationen. Med dess korta inkallelsetid har hemvärnet en avgörande funktion

Inlämnad: 2019-05-03 Svarsdatum: 2019-05-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2018/19:612 av Jan R Andersson (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:372 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2018/19:372 Grundutbildning till hemvärnet av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgift förekommer det att personer kallas in genom plikt till militär grundutbildning mot hemvärnet. Detta torde innebära att dessa personer inte kan krigsplaceras i hemvärnet utan att först ha ansökt

Inlämnad: 2019-03-08 Svarsdatum: 2019-03-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2018/19:372 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:594 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:594 Stiftelsen MHS-Bostäder av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I konstitutionsutskottets granskning våren 2017 ingick ärendet Försvarsministerns relation till en militär stiftelse 2016/17:KU20, s. 275 ff.närmare bestämt stiftelsen MHS-Bostäder, som tillhandahåller bostäder till

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:594 av Jan R Andersson (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:290 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:290 Försäkringsskydd vid utlandstjänst av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S De kvinnor och män som tjänar vårt lands intressen och som riskerar sin egen hälsa och säkerhet vid utlandstjänster förtjänar allt stöd som vi kan ge. Då håller det verkligen inte att det många gånger är svårt

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:290 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1073 Försvarsmaktens användning av reservofficerare av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Reservofficerarna utgör en viktig del av den svenska försvarsmakten. De är helt oundgängliga under de perioder då förbandens personalbehov går upp. Reservofficerarna är lika viktiga för att klara

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:384 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:384 Försvarsmaktens rekrytering av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Rekryteringsmyndigheten planerar att i början av 2018 göra stora förändringar av sitt sätt att arbeta när de lägger ned sina kontor i Kristianstad och Göteborg. För att ersätta dessa startar de i stället en ny prövningsavdelning

Inlämnad: 2016-11-25 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:384 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:39 EU:s stridsgrupper av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har vid tre tidigare tillfällen bidragit till EU:s snabbinsatsförband för krishantering, de så kallade stridsgrupperna. 2008, 2011 och 2015 har Sverige lett den europeiska stridsgrupp som benämns Nordic Battlegroup

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:37 Europeiskt försvarssamarbete av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Nyligen presenterades ett fransk-tyskt försvarsinitiativ som bland annat föreslår ett EU-gemensamt försvarshögkvarter och ett tätare samarbete kring försvarsmateriel. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1077 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2015/16:1077 De frivilliga försvarsorganisationerna och skolan av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist träffade nyligen Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, på Rosenbad. Det är utmärkt att försvarsministern träffar de frivilliga försvarsorganisationerna.

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1077 av Jan R Andersson (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:819 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2015/16:819 Tillgången till bostäder för försvarsanställda av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S För att Försvarsmakten ska kunna rekrytera och behålla personal krävs att man kan erbjuda en bra helhetslösning för personalen. Det inkluderar allt från löner och förmåner till intressant utbildning

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:819 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:175 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2015/16:175 Asylboenden på militära övningsplatser av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Migrationsverket har riktat en begäran till flera myndigheter, däribland Försvarsmakten, om bland annat stöd med asylboenden. Försvarsmakten har efter beredning kommit fram till att de för närvarande kan

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:175 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:468 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:468 IKFN och marinens förmåga till ubåtsjakt av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under många år har den så kallade IKFN-förordningen reglerat Försvarsmaktens möjlighet att ingripa vid kränkningar av Sveriges territorium under tid av fred och neutralitet. Förordningen spelar en viktig

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:468 av Jan R Andersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:447 Bostadsbyggande på regementsorter av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sedan många år tillbaka förser Stiftelsen MHS-Bostäder Försvarsmaktens personal med möjligheten att hyra bostäder. Från början gällde det främst de som studerade vid Försvarshögskolan i Stockholm, men man har

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:406 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:406 Matförsörjningen för de svenska soldaterna i Mali av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i medierna så finns det allvarliga brister när det gäller livsmedelsförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali. Såväl militärerna i underrättelseförbandet som ingenjörssoldaterna

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:406 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:253 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:253 Ekonomisk styrning och utvärdering av Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under senare år har det svenska försvarets ekonomiska styrning genomgått omfattande förbättringar. Fortfarande finns dock flera områden där ytterligare åtgärder behövs. För en tid sedan redovisade

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:253 av Jan R Andersson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:306 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2014/15:306 Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Hemvärnet är en viktig resurs för det nationella försvaret när det gäller till exempel skydd av kritisk civil och militär infrastruktur och viktigare skyddsobjekt. Hemvärnsförbanden finns

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:306 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget

Skriftlig fråga 2014/15:156 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:156 Transpondrar på flygplan av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Frågan om militära flygplan som flyger med transpondern avstängd har uppmärksammats det senaste året då vi har sett incidenter där ryskt militärt flyg har varit nära civila passagerarflygplan. Det mer offensiva ryska

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:156 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:153 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:153 Villkoren för deltidsanställda inom Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Villkoren för reservofficerare har förändrats kraftigt under de senaste 25 åren. Många av de förmåner som tidigare lockade duktiga officerare att trots en civil karriär under några dagar per

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:153 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)
Paginering