Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2014/15:614 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:614 En effektiv miljöpolitik av Fredrik Schulte M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringens samarbetspartner Vänsterpartiet driver öppet frågan om att de Vattenkraftsägda kolgruvorna i Tyskland bör avvecklas i stället för att avyttras. Samma åsikt har också yttrats av ledande miljöpartister.

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:614 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektiv miljöpolitik

Interpellation 2014/15:606 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:606 Regeringens näringspolitik av Fredrik Schulte M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Frågan om i vilken utsträckning staten bör bedriva näringsverksamhet är en politiskt laddad fråga som skär rätt mellan höger och vänster. Den tidigare alliansregeringen valde att under protest

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:606 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens näringspolitik

Interpellation 2014/15:602 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:602 Effekter av regeringens näringspolitik av Fredrik Schulte M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen förbereder en politik som innebär påtagliga ökningar av skatterna på jobb och företagande. Resurserna som detta inbringar ska i huvudsak användas till att bygga ut arbetsmarknadspolitiken

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:602 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av regeringens näringspolitik

Interpellation 2014/15:334 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2014/15:334 Förbättrat klimat för entreprenörskap av Carl-Oskar Bohlin M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 27 mars 2014 tillsattes genom Finansdepartementet en kommitté med uppgift att återkomma med konkreta förslag kring hur klimatet för entreprenörskap och innovativt företagande

Inlämnad: 2015-02-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:334 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrat klimat för entreprenörskap

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Interpellation 2014/15:101 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:101 Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato av Johan Forssell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 29 oktober överlämnade ambassadör Tomas Bertelman sin utredning om Sveriges internationella försvarssamarbeten. Utgångspunkt för översynen har varit Försvarsberedningens två rapporter

Inlämnad: 2014-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:101 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato