Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2014/15:306 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2014/15:306 Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Hemvärnet är en viktig resurs för det nationella försvaret när det gäller till exempel skydd av kritisk civil och militär infrastruktur och viktigare skyddsobjekt. Hemvärnsförbanden finns

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:306 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:168 Marinens musikkår av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens musikkår är landets näst äldsta orkester. Musikkåren har anor sedan 1680 och är en viktig del av det svenska kulturarvet samt också en central del i världsarvet Karlskrona. Den svenska försvarsmusiken där

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:168 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens musikkår

Skriftlig fråga 2014/15:468 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:468 IKFN och marinens förmåga till ubåtsjakt av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under många år har den så kallade IKFN-förordningen reglerat Försvarsmaktens möjlighet att ingripa vid kränkningar av Sveriges territorium under tid av fred och neutralitet. Förordningen spelar en viktig

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:468 av Jan R Andersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:447 Bostadsbyggande på regementsorter av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sedan många år tillbaka förser Stiftelsen MHS-Bostäder Försvarsmaktens personal med möjligheten att hyra bostäder. Från början gällde det främst de som studerade vid Försvarshögskolan i Stockholm, men man har

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:406 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:406 Matförsörjningen för de svenska soldaterna i Mali av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i medierna så finns det allvarliga brister när det gäller livsmedelsförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali. Såväl militärerna i underrättelseförbandet som ingenjörssoldaterna

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:406 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:253 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:253 Ekonomisk styrning och utvärdering av Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under senare år har det svenska försvarets ekonomiska styrning genomgått omfattande förbättringar. Fortfarande finns dock flera områden där ytterligare åtgärder behövs. För en tid sedan redovisade

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:253 av Jan R Andersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:156 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:156 Transpondrar på flygplan av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Frågan om militära flygplan som flyger med transpondern avstängd har uppmärksammats det senaste året då vi har sett incidenter där ryskt militärt flyg har varit nära civila passagerarflygplan. Det mer offensiva ryska

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:156 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:153 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:153 Villkoren för deltidsanställda inom Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Villkoren för reservofficerare har förändrats kraftigt under de senaste 25 åren. Många av de förmåner som tidigare lockade duktiga officerare att trots en civil karriär under några dagar per

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:153 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)