Dokument & lagar (28 träffar)

Interpellation 2015/16:5 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:5 Jobben i exportindustrin av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringens jobbsatsningar baseras på en utbredd bidragspolitik. Höjningen i a-kassan är bara en åtgärd av många i ledet av detta. Men detta kostar pengar, och tyngden av den kostnaden ligger på

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:5 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:106 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:106 Behovet av att stärka det psykologiska försvaret av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist gick nyligen ut med nyheten att Sverige överväger att gå med i Natos center för strategisk kommunikation beläget i Lettlands huvudstad Riga. Detta för

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:106 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:656 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:656 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Under riksmötet 2011/12 ställde statsrådet Ibrahim Baylan, i egenskap av riksdagsledamot, en interpellation till den dåvarande näringsministern Annie Lööf. Statsrådet argumenterade för att näringslivet

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:656 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:793 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:793 Skrotning av Gripen C av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sedan 2012 finns ett beslut på att köpa nya Gripen E. Riksdagen har beslutat att ersätta dagens 98 Gripen i version C och D med 60 plan i version E. Parallellt med nyanskaffningen kommer den äldre versionen

Inlämnad: 2016-09-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:793 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skrotning av Gripen C

Interpellation 2015/16:252 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:252 Försvarsmaktsresurser till polisen av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Efter regeringens beslut att införa gränskontroller samt den höjda beredskapen är polisen hårt ansträngd. I en intervju den 11 november säger inrikesminister Ygeman att gränskontroller är en betydande

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:252 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktsresurser till polisen

Interpellation 2015/16:250 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:250 Kustrobotsystem i behov av en kompetent radar av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I slutet av oktober ställde jag en interpellation om avvecklingen av radarsystemet ArtE 740 tillhörande radarfamiljen GiraffeFörsvarsministern hade då ett antal punkter till försvar för

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:250 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kustrobotsystem i behov av en kompetent radar

Interpellation 2015/16:312 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:312 Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt

Inlämnad: 2016-01-15 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:312 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader

Interpellation 2015/16:300 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2015/16:300 Kärnkraften, effektskatten och jobben av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige har tio kärnkraftsreaktorer som tillsammans producerar ca 40 procent av den svenska elen. Under hösten har det meddelats att fyra av dessa kommer att stängas ned i förtid. I veckan meddelade Vattenfall

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:300 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraften, effektskatten och jobben

Interpellation 2015/16:298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2015/16:298 Sverige som företagarland av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Beslut om att stänga fyra kärnkraftsreaktorer i förtid i Sverige är redan taget. I dagarna har vi kunnat läsa i bland annat Dagens Industri hur den statliga kraftkoncernen Vattenfall

Inlämnad: 2016-01-08 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sverige som företagarland

Interpellation 2015/16:402 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2015/16:402 Möjligheten för Försvarsmakten att rekrytera personal från hela landet av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S En av de stora utmaningar som det svenska försvaret står inför gäller Försvarsmaktens förmåga att rekrytera och behålla personal. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:402 av Lena Asplund (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheten för Försvarsmakten att rekrytera personal från hela landet

Interpellation 2015/16:741 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:741 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Under riksmötet 2011/12 ställde statsrådet Ibrahim Baylan, då i egenskap av riksdagsledamot, en interpellation till den dåvarande näringsministern Annie Lööf. Statsrådet argumenterade för att näringslivet

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:741 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

Interpellation 2015/16:672 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:672 Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Nyligen offentliggjordes Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017. Underlaget väcker dessvärre en rad frågor. Frågor som med rätta kan ställas om vad av försvarsöverenskommelsens

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:672 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen

Interpellation 2015/16:698 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:698 Strategi mot säkerhetsrisker av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven gick i partiledardebatten den 14 januari 2015 ut och berättade att han ville se ett samtal kring ett brett säkerhetsperspektiv där vi belyser också andra säkerhetsrisker, exempelvis

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:698 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi mot säkerhetsrisker

Interpellation 2015/16:791 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:791 Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade i Dagens Nyheter den 31 augusti vicepresident Joe Bidens uttalande när han besökte Sverige nyligen om att Ryssland ska akta sig för att kränka

Inlämnad: 2016-09-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:791 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap

Interpellation 2015/16:346 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:346 Militärt hot mot Sverige av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I inbjudan till markstridsdagarna 2016 gör arméchefen ett uttalande som fick stort genomslag i medierna. Bedömningen har tidigare varit att inget direkt militärt hot föreligger mot Sverige i dagsläget. Arméchefens

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:346 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Militärt hot mot Sverige

Interpellation 2015/16:308 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:308 Ett starkare psykologiskt försvar av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Frågan om att stärka det psykologiska försvaret har varit högt på agendan den senaste tiden. På Rikskonferensen i Sälen nyligen lyftes frågan av flera talare, däribland Moderaternas partiledare Anna

Inlämnad: 2016-01-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:308 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett starkare psykologiskt försvar

Interpellation 2015/16:304 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:304 Utspel om värnplikt med civila funktioner av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen gav utrikesminister Margot Wallström uttryck för uppfattningen om behovet av både militär och civil värnplikt. Bland annat konstaterade statsrådet:

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:304 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utspel om värnplikt med civila funktioner

Interpellation 2015/16:338 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2015/16:338 Utmaningar för svenskt företagsklimat av Ulf Berg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vi har nyligen tagit del av en undersökning som Svenskt Näringsliv låtit göra bland 2 700 företag runt om i landet. Den visar att de flesta företag är oförberedda inför ett längre elavbrott

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:338 av Ulf Berg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utmaningar för svenskt företagsklimat

Interpellation 2015/16:336 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2015/16:336 Svensk energiförsörjning av Ulf Berg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Flera fackliga företrädare har den senaste tiden framfört oro kring förhastade regeringsbeslut som kommer att slå mot jobben och industrin. Bland annat varnar IF metall på DI Debatt om att det finns risk för att ett tankeförbud

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:336 av Ulf Berg (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk energiförsörjning

Interpellation 2015/16:522 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2015/16:522 Effektskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Finansminister Magdalena Andersson S År 2015 höjde regeringen skatten på kärnkraft. Nyligen har statsministern uttalat att regeringen är beredd att göra en ny översyn av effektskatten och att en sänkning således nu kan vara aktuell. Moderaterna

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:522 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effektskatten
Paginering