Dokument & lagar (178 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:162 av Astudillo, Luciano (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:162 Kostnader för registrering från övervakningskameror av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m I Skåne satte polismyndigheten en tid tillbaka i gång med ett projekt som innebär att man snabbt kan få ta del av information från 15 000 övervakningskameror. Dessa kan

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:149 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:149 Ungdomars otrygghet av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m De flesta tonåringar har utsatts för någon form av brott. Det visar en undersökning från Barnombudsmannen. 60 procent av dem som svarat har utsatts för brott. Det handlar om alltifrån slag och sparkar

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:144 av Persson, Margareta (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:144 Bekämpande av den ekonomiska brottsligheten av Margareta Persson s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen menar att felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen kan uppgå till flera miljarder kronor. Att leta efter sjuka och arbetslösa som bidragsfuskar har därför blivit

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:108 av Oskarsson, Christina (s)

den 18 oktober Fråga 2007/08:108 Barnäktenskap av Christina Oskarsson s till justitieminister Beatrice Ask m Det är inte tillåtet för minderåriga att gifta sig, man kan dock begära dispens. Det är länsstyrelserna som godkänner ansökningarna och år 2004 skärptes lagstiftningen för att förhindra barnäktenskap. Det

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:106 av Bodström, Thomas (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:106 Poliser i ungdomars vardag av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Jag frågade för en tid sedan om justitieministern hade för avsikt att vidta åtgärder för att alla skolor skulle ha en kontaktpolis. Justitieministern betonade i svaret att kontaktpoliser faktiskt

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:99 av Eriksson, Birgitta (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:99 Låntagares skydd av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Enligt konsumentkreditlagen kan ett lån sägas upp av banken i förtid om det finns sådana förbehåll i låneavtalet och värdet på krediten avsevärt försämratsOm låntagaren däremot kan presentera en ytterligare,

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:98 av Bodström, Thomas (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:98 Neddragningar på Kronobergshäktet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För rättsväsendet innebär regeringens politik den största satsningen någonsin.Så sade statsminister Reinfeldt i regeringsförklaringen. Men sanningen verkar vara en annan. De första som fick

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:97 av Gustafsson, Billy (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:97 Åtgärder mot den organiserade brottsligheten av Billy Gustafsson s till justitieminister Beatrice Ask m Regelverk har skärpts och de rättsvårdande myndigheterna har förstärkt sina insatser mot den organiserade brottsligheten. Men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt. Det

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:66 av Ahlin, Urban (s)

den 11 oktober Fråga 2007/08:66 Besöket i Irak av Urban Ahlin s till utrikesminister Carl Bildt m Iraks premiärminister Nuri al-Maliki anser, enligt uppgifter i medierna, att det är olämpligt för den amerikanska säkerhetsfirman Blackwater att fortsätta sin verksamhet i Irak på grund av dess roll i skottdramat för

Inlämnad: 2007-10-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:65 av Bodström, Thomas (s)

den 11 oktober Fråga 2007/08:65 Brott i IT-miljö av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Husrannsakan och beslag i IT-miljö saknar i dag klara regler. Detta har aktualiserats nyligen i samband med att polisen beslagtagit en dator som tillhör en journalist. Särskilt problematisk är frågan då delar

Inlämnad: 2007-10-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:39 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:39 Kriminaliseringen av sexköp av Maryam Yazdanfar s till justitieminister Beatrice Ask m Den svenska sexköpslagen trädde i kraft 1999. Den kriminaliserar köpare av sex och är en unik lagstiftning. Socialdemokraterna har arbetat hårt internationellt för att påverka andra länder

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminaliseringen av sexköp

Skriftlig fråga 2007/08:42 av Bodström, Thomas (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:42 Utvärdering av sexualbrottslagen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Socialdemokraternas ståndpunkt är att det är hög tid att utvärdera sexualbrottslagen. Det är glädjande att justitieminister Beatrice Ask nu också delar våra åsikter i frågan. Men vi blir mycket

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:41 av Bodström, Thomas (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:41 Privatisering av rättsväsendet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Beatrice Ask har tidigare svarat på en fråga i riksdagen att hon tycker att privatisering av fängelser vitaliserar Kriminalvården. I linje med denna privatiseringsiver håller den borgerliga regeringen

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:40 av Persson, Margareta (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:40 Meddelarskyddet av Margareta Persson s till justitieminister Beatrice Ask m Meddelarskyddet för den som lämnar information till en journalist är en omistlig del av vår demokrati och för granskningen av offentlig verksamhet. Den som lämnar upplysningar ska vara förvissad om att arbetsgivaren

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:39 av Olovsson, Fredrik (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:39 God man vid fastighetsbildningsförrättning av Fredrik Olovsson s till justitieminister Beatrice Ask m Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en förrättningslantmätare. Dessutom ska två gode män ingå i myndigheten när förrättningslantmätaren finner att det

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:32 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 2 oktober Interpellation 2007/08:32 Äktenskaps- och partnerskapsutredningen och utredningsväsendet i allmänhet av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m I svensk lagstiftningsprocess ingår utredningarna som ett viktigt moment för att ta fram fakta, belysa olika lösningar och vilka konsekvenser

Inlämnad: 2007-10-02 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äktenskaps- och partnerskapsutredningen och utredningsväsendet i allmänhet

Skriftlig fråga 2007/08:18 av Bodström, Thomas (s)

den 25 september Fråga 2007/08:18 Kontaktpolis i skolan av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För ett år sedan gav den socialdemokratiska regeringen ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen att se till att lokal polis knöts till varje skola, en så kallad kontaktpolis. Denna skulle arbeta brottsförebyggande

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1 av Lindberg, Camilla (fp)

den 20 september Fråga 2007/08:1 Privata fängelser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Beatrice Ask har i en intervju i SvD öppnat upp för privata fängelser i Sverige. Det skulle vara en total kursomvändning för svensk kriminalvård som inte hittills drivits av marknadsintressen. Det är inte

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)