Dokument & lagar (178 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1481 av Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli Fråga 2007/08:1481 Så kallat acceptpris på bostadsmarknaden av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m I början på året infördes en ny lag som skulle stävja lockpriserna på de överhettade bostadsmarknaderna. Mäklarsamfundets vd Lars Kilander sade: Lockpriserna har varit skadliga både för

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1461 av Örnfjäder, Krister (s)

den 7 juli Fråga 2007/08:1461 Utländska bilförare som bötfälls av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m År 2005 fattade EU beslut om möjligheten att bötfälla utländska bilförare som begår brott, ett beslut som sedan skulle genomföras i medlemsländerna. I Sverige har beslutet fastnat och inte

Inlämnad: 2008-07-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1460 av Örnfjäder, Krister (s)

den 7 juli Fråga 2007/08:1460 Alkoholkontroller av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Det finns ett behov av att fler yrkesgrupper än poliser kan genomföra alkoholkontroller då det råder brist på tillräckligt med personal för att möta det behov som finns av alkoholkontroller. Det finns exempel

Inlämnad: 2008-07-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1454 av Lundh, Fredrik (s)

den 4 juli Fråga 2007/08:1454 Propostion om civiläktenskap av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m I SvD den 25 juni kan man läsa om statsrådet Göran Hägglunds funderingar på hur konflikten om de könsneutrala äktenskapen som splittrar den moderatledda regeringen ska kunna lösas. Ett förslag från

Inlämnad: 2008-07-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1445 av Örnfjäder, Krister (s)

den 3 juli Fråga 2007/08:1445 Butiksrån av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Sedan förra sommaren har butiksrånen ökat samtidigt som rånen har blivit grövre och personalen utsätts för större risker än tidigare. Det är främst mindre butiker som har drabbats då de saknar bra säkerhetsutrustning.

Inlämnad: 2008-07-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1440 av Lundh, Fredrik (s)

den 3 juli Fråga 2007/08:1440 Civiläktenskap och barnperspektivet av Fredrik Lundh s till socialminister Göran Hägglund kd I SvD den 25 juni kan man läsa om statsrådet Göran Hägglunds idéer hur konflikten om de könsneutrala äktenskapen som splittrar den moderatledda regeringen ska kunna lösas. Man kan tänka sig

Inlämnad: 2008-07-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1424 av Johansson, Lars (s)

den 26 juni Fråga 2007/08:1424 Krisen i rättsväsendet och Göteborgsinitiativet av Lars Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m I januari ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet med anledning av det för göteborgarna omskakande postterminalrånet. Statsrådets svar gav bilden av full kontroll och regeringsinitiativ.

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1416 av Lundh, Fredrik (s)

den 26 juni Fråga 2007/08:1416 Könsneutrala äktenskap och samlevnadsbalk av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m I dagarna har socialminister Göran Hägglund lanserat förslag om hur han vill lösa frågan om den tvist om samkönade äktenskap som finns inom den moderatledda regeringen. Förslaget innebär

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1391 av Moberg, Carina (s)

den 19 juni Fråga 2007/08:1391 Ett moderniserat tomträttsinstitut av Carina Moberg s till justitieminister Beatrice Ask m Tomträtt som besittningsrätt infördes i svensk lag 1907. Därefter har lagen ändrats 1953 och 1967. Förutsättningarna för tomträttens villkor har förändrats i negativ riktning. Problemen i dag

Inlämnad: 2008-06-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1372 av Bodström, Thomas (s)

den 17 juni Fråga 2007/08:1372 Ungdomstjänst av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den socialdemokratiska regeringen införde ungdomstjänst som en ny påföljd. Reformen började gälla från och med januari 2007. Tanken var att ungdomstjänst i högre utsträckning skulle användas i stället för böter,

Inlämnad: 2008-06-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1363 av Lundh, Fredrik (s)

den 13 juni Fråga 2007/08:1363 Uppgifter i straffregistret av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m I dagarna har det uppmärksammats att klassamhället lever och mår bra i vårt svenska rättsväsende. Unga som har dömts till straff kan jobba i ungdomstjänst och undgå att hamna i skuldfällan och därmed

Inlämnad: 2008-06-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1338 av Olovsson, Fredrik (s)

den 11 juni Fråga 2007/08:1338 Åtgärder för att skydda företag mot fakturaskojeri av Fredrik Olovsson s till näringsminister Maud Olofsson c Många av landets små och medelstora företag drabbas av bluffakturor från oseriösa företag. Inför hot om att ärendet ska hamna hos Kronofogdemyndigheten antas många även betala

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1337 av Sachet, Ameer (s)

den 11 juni Fråga 2007/08:1337 Fakturaskojeri av Ameer Sachet s till justitieminister Beatrice Ask m Småföretagaren har en på många sätt utsatt situation. Bluffakturor kan exempelvis innebära stora ekonomiska förluster. Enligt bedömare inom näringslivet kostar fakturaskojeriet småföretag och konsumenter närmare

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1314 av Engelhardt, Christer (s)

den 10 juni Fråga 2007/08:1314 Behovet av gruppsekretess av Christer Engelhardt s till justitieminister Beatrice Ask m Inom det drogförebyggande arbetet är samverkan och samarbete ofta nyckeln till framgång. Flera olika berörda parter måste samarbeta för att nå ett positivt resultat. Men med den nuvarande sekretesslagstiftningen

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1313 av Hägg, Carina (s)

den 10 juni Fråga 2007/08:1313 Kriminalvårdens utlandsstyrka av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Det är viktigt att hela rättskedjan med poliser, åklagare, domare och kriminalvårdare kan sättas in på FN:s uppdrag för att stödja uppbyggnad av rättsväsendet i konflikt- och postkonfliktområden. Med

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1305 av Larsson, Jan-Olof (s)

den 5 juni Fråga 2007/08:1305 Konsulentstödd familjehemsvård av Jan-Olof Larsson s till justitieminister Beatrice Ask m Det finns ett förslag om att frige intagna efter halva strafftiden på grund av platsbrist på landets kriminalvårdsanstalter. De som är intagna i anstalt har oftast en social problematik med missbruk

Inlämnad: 2008-06-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1252 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 22 maj Fråga 2007/08:1252 Indrivning av böter från utländska lastbilsförare av Claes-Göran Brandin s till justitieminister Beatrice Ask m Ett beslut som togs år 2005, och som redan skulle varit genomfört i Sverige, ligger fortfarande på Justitiedepartementet. Det gäller indrivning av böter från utländska lastbilsförare.

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1242 av Olander, Ronny (s)

den 21 maj Fråga 2007/08:1242 Åklagarbristen och rättssäkerheten av Ronny Olander s till justitieminister Beatrice Ask m Den akuta åklagarbristen leder till att rättsärenden läggs på hög, att rader av viktiga rättegångar ställs in och att de verksamma åklagarna går på knäna av den tunga arbetsbördan. Det är dessutom

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1241 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 21 maj Fråga 2007/08:1241 En sammanhållen länsrätt i Dalarna av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Domstolsverket har i en utredning av förra statsrådet Sten Heckscher föreslagit att antalet länsrätter i Sverige minskas från 23 stycken till tio. I förslaget ligger att länsrätten i Falun

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1232 av Bodström, Thomas (s)

den 20 maj Fråga 2007/08:1232 Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt Kriminalvårdens prognos saknas 2 miljarder kronor fram till 2011 i myndighetens budget. Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask: Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta

Inlämnad: 2008-05-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)