Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 1999/2000:360 av Viklund, Margareta (kd)

den 17 april Interpellation 1999/2000:360 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om demokrati och försoning i Kosovo Även om företrädarna för FN och Nato i sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Kosovo försöker få till stånd olika konstellationer med företrädare för de olika etniska

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 1999/2000:343 av Viklund, Margareta (kd)

den 6 april Interpellation 1999/2000:343 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om kosovoalbanska fångar i Serbien När kriget i Kosovo hade varit slut i cirka fyra månader, dvs. i oktober 1999, fanns ungefär 5 000 kosovoalbaner illegalt kvarhållna i serbiska fängelser. Det handlar i huvudsak om människor

Inlämnad: 2000-04-07 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 1999/2000:328 av Viklund, Margareta (kd)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:328 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om PSA-screening Drygt 6 000 män får varje år diagnosen prostatacancer. Ca 2 300 män dör årligen i sjukdomen. Den är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Ändå talas det litet om detta problem. Skälet till

Inlämnad: 2000-04-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:100 av Agestav, Amanda (kd)

den 19 november Interpellation 1999/2000:100 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om drogen GHB På sex veckor har 16 ungdomar behandlats på intensivvården på Borås lasarett efter misstänkta överdoser av den nya innedrogen GHB GammahydroxybutyratUtvecklingen har varit explosionsartad. Fram till i höstas

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:42 av Viklund, Margareta (kd)

den 22 oktober Interpellation 1999/2000:42 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om demokrati i Kosovo Trots en fredsöverenskommelse med Nato, den jugoslaviska regeringen och företrädare för den kosovoalbanska befolkningen, är framtiden för det kosovoalbanska folket mycket oviss. Regimens historiska

Inlämnad: 1999-10-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:981 av Viklund, Margareta (kd)

den 22 maj Fråga 1999/2000:981 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om demokrati i Serbien Vid upprepade tillfällen under de senare åren har olika försök till protester mot den antidemokratiska regimen i Serbien slagits tillbaka. Den serbiska befolkningen har genom bl.a. stora demonstrationer visat

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:980 av Viklund, Margareta (kd)

den 22 maj Fråga 1999/2000:980 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om FN-uppdrag i fattiga länder FN är i dag indraget i många riskfyllda fredsbevarande uppgifter på olika håll i världen. FN-soldater utsätter sig dagligen för stor fara långt från sina hemländer. FN-representanter framhåller att

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:795 av Viklund, Margareta (kd)

den 6 april Fråga 1999/2000:795 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om Annika Östberg Deasy Fallet Annika Östberg Deasy har åtskilliga gånger prövats av den svenska regeringen och andra myndigheter. Avsikten med regeringens engagemang är inte att Annika Östberg Deasy ska friges, utan att hon ska

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:770 av Viklund, Margareta (kd)

Pass 770 den 29 mars Fråga 1999/2000:770 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om 1 100 officerare Arméns förbandschefer har vid direkt förfrågan framfört ett flertal krav för att i det framtida försvaret kunna utföra de arbetsuppgifter som läggs på dem. Bl.a. har de framfört att det krävs

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:744 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 mars Fråga 1999/2000:744 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om stöd vid internationella insatser Under ett besök några riksdagsledamöter nyligen gjort i Kosovo kom vi i kontakt med flera svenskar som arbetade inom bl.a. UNMIK, OSSE och den internationella polisen. De svenska representanterna

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:521 av Klockare, Lennart (s)

den 8 februari Fråga 1999/2000:521 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om preskriptionstid En patient i unga år, exempelvis 34 års ålder, som drabbats av leukemi behandlas med sedvanlig cytostatikabehandling och benmärgstransplantation med blodtransfusion. I samband med behandlingen blir patienten

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:387 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 december Fråga 1999/2000:387 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna i Turkiet Under och efter Turkiets utrikesminister Ismail Cems besök i Sverige har medierna tagit upp minoriteternas situation i Turkiet. I huvudsak har det endast varit kurdernas situation som diskuterats. Men

Inlämnad: 1999-12-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:316 av Viklund, Margareta (kd)

den 1 december Fråga 1999/2000:316 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av militär verksamhet I proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret har regeringen föreslagit att nästan hälften av brigaderna ska läggas ned. Totalt ska antalet brigader minska från nuvarande tretton till

Inlämnad: 1999-12-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:279 av Klockare, Lennart (s)

den 25 november Fråga 1999/2000:279 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om kostnader för Mobrus Gaucher Vissa allvarliga sjukdomar kan, på ett framgångsrikt sätt, behandlas med läkemedel. Men det leder samtidigt till stora kostnader för samhället. Exempel på sådana sjukdomar är blödarsjukdomar och

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:198 av Viklund, Margareta (kd)

den 11 november Fråga 1999/2000:198 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om övergivna barn Barnens rätt i samhället, BRIS, får signaler från alltfler barn att deras föräldrar inte vill ha dem. Fallen är många och hårresande. Skrämmande tidningsartiklar redogör också för att det i Sverige i dag

Inlämnad: 1999-11-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:196 av Viklund, Margareta (kd)

den 11 november Fråga 1999/2000:196 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om kvinnorna i Afghanistan Trots att jämställdheten i vårt land ännu inte är fullständig, är ändå Sverige ett föregångsland i jämställdhetsfrågan och har därmed ett förpliktigande ansvar att i olika internationella sammanhang

Inlämnad: 1999-11-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Paginering