Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1498 av Rizell, Fanny (kd)

den 5 juli Fråga 2000/01:1498 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Sedan 1960-talet har den psykiska ohälsan hos unga människor ökat i de flesta västländer. I de nordiska länderna har de psykosomatiska besvären hos barn nästan fördubblats mellan åren 1984 och

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1414 av Rizell, Fanny (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1414 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om rökning bland ungdomar I Sverige börjar i genomsnitt 70 ungdomar att röka varje dag. Det är vuxnas ansvar att fungera som förebilder för att ungdomar i stället ska välja att inte börja röka. Det är också vuxnas ansvar att de restriktioner

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1413 av Rizell, Fanny (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1413 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om gravida och alkohol En undersökning av gravidas alkoholvanor utförd av forskare vid Huddinge universitetssjukhus visar att var tredje gravid kvinna dricker alkohol. Sambandet mellan alkohol och fosterskador är numera väl belagt.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:966 av Rizell, Fanny (kd)

den 23 mars Fråga 2000/01:966 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om kejsarsnitt Vart sjunde barn föds i dag med kejsarsnitt. Andelen kejsarsnitt, såväl planerade som akuta, ökar dock. Denna trend verkar inte mattas av, vilket framgår av kvinnoklinikernas årsrapport för 1999. 1990 skedde 10,7 av alla

Inlämnad: 2001-03-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:589 av Rizell, Fanny (kd)

den 26 januari Fråga 2000/01:589 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om begränsningar i rätten att sälja tobak Världshälsoorganisationen, WHO, har satt som mål att 80 av jordens befolkning ska bli rökfri, och att ingen ska börja röka eller snusa före 18 års ålder. Sverige har som första land uppnått

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:266 av Rizell, Fanny (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:266 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om platsbrist vid 12-hemmen På olika håll i landet råder akut platsbrist vid de s.k. 12-hemmen, vilket föranleder nödrop från personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Problemet har funnits en längre tid. Att platser så sällan

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:241 av Rizell, Fanny (kd)

Frågan är återtagen den 16 november Fråga 2000/01:241 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om platsbrist vid 12-hemmen På olika håll i landet råder akut platsbrist vid de s.k. 12-hemmen, vilket föranleder nödrop från personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Bara i Borås finns en kö på 3040 ungdomar

Inlämnad: 2000-11-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:100 av Agestav, Amanda (kd)

den 19 november Interpellation 1999/2000:100 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om drogen GHB På sex veckor har 16 ungdomar behandlats på intensivvården på Borås lasarett efter misstänkta överdoser av den nya innedrogen GHB GammahydroxybutyratUtvecklingen har varit explosionsartad. Fram till i höstas

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1106 av Rizell, Fanny (kd)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1106 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om ökad rökning bland ungdomar I Sverige har vi under senare tid fått flera oroande tecken som tyder på att rökningen har ökat. 25 000 rökare rekryteras varje år. Det betyder att 70 personer, till övervägande del ungdomar, börjar röka

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:521 av Klockare, Lennart (s)

den 8 februari Fråga 1999/2000:521 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om preskriptionstid En patient i unga år, exempelvis 34 års ålder, som drabbats av leukemi behandlas med sedvanlig cytostatikabehandling och benmärgstransplantation med blodtransfusion. I samband med behandlingen blir patienten

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:279 av Klockare, Lennart (s)

den 25 november Fråga 1999/2000:279 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om kostnader för Mobrus Gaucher Vissa allvarliga sjukdomar kan, på ett framgångsrikt sätt, behandlas med läkemedel. Men det leder samtidigt till stora kostnader för samhället. Exempel på sådana sjukdomar är blödarsjukdomar och

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober Fråga 1999/2000:136 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland AMN Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:131 av Agestav, Amanda (kd)

den 28 oktober Fråga 1999/2000:131 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om tablettmissbruk bland unga Missbruket av tabletter tycks öka bland ungdomar i Sverige, enligt en ny rapport från den statliga Narkotikakommissionen. Undersökningen är inte statistiskt representativ eftersom den bara består

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:82 av Agestav, Amanda (kd)

den 18 oktober Fråga 1999/2000:82 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om tonårsaborter Den 29 september 1999 kom Socialstyrelsens statistik över antalet utförda aborter januari till juni 1999. Glädjande är att antalet aborter överlag minskat med 1 jämfört med samma period föregående år. Högst alarmerande

Inlämnad: 1999-10-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering