Dokument & lagar (36 träffar)

Interpellation 2000/01:383 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:383 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om Xenical och Viagra i läkemedelssubventioneringssystemet Regeringen har nyligen fattat beslut om att ta bort läkemedlen Xenical och Viagra ur läkemedelssubventionssystemet. På detta sätt går regeringen förbi den statliga

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Xenical och Viagra i läkemedelssubventioneringssystemet

Interpellation 2000/01:365 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 5 april Interpellation 2000/01:365 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomspsykiatrin Den ökande psykiska ohälsan bland barn är alarmerande. På tio år har antalet hjälpsökande till barn- och ungdomspsykiatrimottagningar fördubblats. Barnens problematik har blivit svårare, och

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: barn- och ungdomspsykiatrin

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1066 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1066 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskning kring palliativ vård Den statliga utredningen om vård vid livets slutskede har lämnat sitt slutbetänkande. Vård i livets slutskede är ett eftersatt område, som bör få ökade resurser mot bakgrund av att genomsnittsåldern

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:492 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 januari Fråga 2000/01:492 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om rättsskydd för demenssjuka De personer som inte själva kan föra sin talan är på ett särskilt sätt beroende av att samhället tillhandahåller en god vård och omsorg. Det måste finnas garantier för att även de som inte efterfrågar

Inlämnad: 2001-01-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:436 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 11 december Fråga 2000/01:436 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om permissionsförfarandet vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Den 1 juli 2000 trädde en ny lag i kraft, som reglerar permissionsförfarandet vid rättspsykiatrisk vård. Tidigare var permissioner inte tidsbestämda, numera ges

Inlämnad: 2000-12-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:338 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 1 december Fråga 2000/01:338 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om Barnpsykiatriutredningen Under senare tid har mobbning i skolor uppmärksammats. Mobbade barn behöver stöd och hjälp för att komma till rätta med sina liv. Dessa barn löper större risk att drabbas av psykiska problem. Vårt samhälle

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:74 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 oktober Fråga 2000/01:74 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om klientens ställning inom socialtjänsten Det finns en väl utvecklad lagstiftning för tillsyn för såväl sjukvårdspersonal som över verksamheter. Inom sjukvården kan staten, genom Socialstyrelsen, förelägga både offentliga och

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:207 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:207 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den icke-materiella välfärden Enligt de senaste årens folkhälsorapporter är den fysiska hälsan hos befolkningen god. Den psykiska hälsan tenderar dock att bli allt sämre, också för våra barn och ungdomar. Detta är

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:165 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:165 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om medicinkostnader De höga medicinkostnaderna har blivit ett stort problem för många sjuka. Flera rapporter visar att många inte har råd att lösa ut sin medicin. Eftersom egenavgifterna inom olika sektorer har ökat

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:100 av Agestav, Amanda (kd)

den 19 november Interpellation 1999/2000:100 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om drogen GHB På sex veckor har 16 ungdomar behandlats på intensivvården på Borås lasarett efter misstänkta överdoser av den nya innedrogen GHB GammahydroxybutyratUtvecklingen har varit explosionsartad. Fram till i höstas

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:56 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 1 november Interpellation 1999/2000:56 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om långtidssjukskrivna och vårdköer Vårdköernas längd har stadigt ökat sedan den s.k. vårdgarantin togs bort. På många håll i landet kan man få vänta mer än ett år på nödvändig operation eller behandling. För sjuka människor

Inlämnad: 1999-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:927 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:927 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om barnens hälsa Enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet blir barnens totala hälsa allt sämre. Enligt tidigare rapporter har den fysiska hälsan hos svenska barn varit god medan det har funnits orosmoln avseende den psykiska.

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:837 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 april Fråga 1999/2000:837 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om personligt ombud för psykiskt funktionshindrade Sedan några år tillbaka har en försöksverksamhet drivits som inneburit att psykiskt funktionshindrade kunnat få personligt ombud. Verksamheten var statligt finansierad t.o.m.

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:774 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 29 mars Fråga 1999/2000:774 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om nationella riktlinjer för astmasjuka Astma är vår största folksjukdom, större än exempelvis cancer och ischemisk hjärtsjukdom. Varje år dör fler människor på grund av astma än de som omkommer i trafiken. I en SIFO-undersökning

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:758 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 mars Fråga 1999/2000:758 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tonårsaborter Nyligen lämnade Socialstyrelsen rapporten Aborter i Sverige 1999, januaridecember, Preliminär sammanställning. Enligt rapporten har det totala antalet aborter minskat något medan tonårsaborterna har ökat med 3 Det

Inlämnad: 2000-03-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:594 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 februari Fråga 1999/2000:594 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om rättegångskostnader vid felbehandling Enligt uppgift riskerar den som stämmer sjukvården för felbehandling att få dyra kostnader om man förlorar målet. Detta innebär att allt färre vågar anmäla felbehandlingar vilket på

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering