Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 1999/2000:207 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:207 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den icke-materiella välfärden Enligt de senaste årens folkhälsorapporter är den fysiska hälsan hos befolkningen god. Den psykiska hälsan tenderar dock att bli allt sämre, också för våra barn och ungdomar. Detta är

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:165 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:165 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om medicinkostnader De höga medicinkostnaderna har blivit ett stort problem för många sjuka. Flera rapporter visar att många inte har råd att lösa ut sin medicin. Eftersom egenavgifterna inom olika sektorer har ökat

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:100 av Agestav, Amanda (kd)

den 19 november Interpellation 1999/2000:100 av Amanda Agestav kd till socialminister Lars Engqvist om drogen GHB På sex veckor har 16 ungdomar behandlats på intensivvården på Borås lasarett efter misstänkta överdoser av den nya innedrogen GHB GammahydroxybutyratUtvecklingen har varit explosionsartad. Fram till i höstas

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:56 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 1 november Interpellation 1999/2000:56 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om långtidssjukskrivna och vårdköer Vårdköernas längd har stadigt ökat sedan den s.k. vårdgarantin togs bort. På många håll i landet kan man få vänta mer än ett år på nödvändig operation eller behandling. För sjuka människor

Inlämnad: 1999-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:927 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:927 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om barnens hälsa Enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet blir barnens totala hälsa allt sämre. Enligt tidigare rapporter har den fysiska hälsan hos svenska barn varit god medan det har funnits orosmoln avseende den psykiska.

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:837 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 april Fråga 1999/2000:837 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om personligt ombud för psykiskt funktionshindrade Sedan några år tillbaka har en försöksverksamhet drivits som inneburit att psykiskt funktionshindrade kunnat få personligt ombud. Verksamheten var statligt finansierad t.o.m.

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:774 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 29 mars Fråga 1999/2000:774 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om nationella riktlinjer för astmasjuka Astma är vår största folksjukdom, större än exempelvis cancer och ischemisk hjärtsjukdom. Varje år dör fler människor på grund av astma än de som omkommer i trafiken. I en SIFO-undersökning

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:758 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 mars Fråga 1999/2000:758 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tonårsaborter Nyligen lämnade Socialstyrelsen rapporten Aborter i Sverige 1999, januaridecember, Preliminär sammanställning. Enligt rapporten har det totala antalet aborter minskat något medan tonårsaborterna har ökat med 3 Det

Inlämnad: 2000-03-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:594 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 februari Fråga 1999/2000:594 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om rättegångskostnader vid felbehandling Enligt uppgift riskerar den som stämmer sjukvården för felbehandling att få dyra kostnader om man förlorar målet. Detta innebär att allt färre vågar anmäla felbehandlingar vilket på

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:564 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:564 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om drogmissbruk Under senare år har drogproblematiken ökat, inte minst bland våra ungdomar. Samtidigt har regeringen och den övriga vuxenvärlden blivit allt tystare. Detta är utomordentligt allvarligt. Nya droger introduceras

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:521 av Klockare, Lennart (s)

den 8 februari Fråga 1999/2000:521 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om preskriptionstid En patient i unga år, exempelvis 34 års ålder, som drabbats av leukemi behandlas med sedvanlig cytostatikabehandling och benmärgstransplantation med blodtransfusion. I samband med behandlingen blir patienten

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:509 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om förebyggande insatser mot prostatacancer Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år dör ca 2 000 män i denna sjukdom. Prognosen är god om tumören upptäcks i tid. Enligt experter räcker ett enkelt blodprov

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:481 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari Fråga 1999/2000:481 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om kvaliteten i vården Nyligen presenterade Svenskt kvalitetsindex ett resultat angående kvaliteten i den svenska sjukvården. Det utvisar att svenskarna tycker att vården har försämrats avsevärt på ett år. Detta gäller såväl

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:393 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 december Fråga 1999/2000:393 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om dödsfall på grund av platsbrist Helt nyligen avvisades en ung man från ett sjukhus i Stockholm på grund av platsbrist. Dagen efter avled han. Denna tragiska händelse aktualiserar frågan om antalet vårdplatser. Under senare

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:344 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 8 december Fråga 1999/2000:344 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsförsäkringen Eftersom den allmänna tandvårdsförsäkringen urholkats de senaste åren och kostnaderna för den enskilda människan ökat kraftigt, växer nu en stark oro fram för hur alla ska ha råd med en god tandhälsa.

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:279 av Klockare, Lennart (s)

den 25 november Fråga 1999/2000:279 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om kostnader för Mobrus Gaucher Vissa allvarliga sjukdomar kan, på ett framgångsrikt sätt, behandlas med läkemedel. Men det leder samtidigt till stora kostnader för samhället. Exempel på sådana sjukdomar är blödarsjukdomar och

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering