Dokument & lagar (54 träffar)

Interpellation 2001/02:450 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:450 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om folkhälsan Enligt det ansedda Washingtonbaserade forskningsinstitutet Worldwatch Institute är cirka en miljard av jordens befolkning överviktiga. Undersökningar visar att närmare 60 av de vuxna amerikanerna är överviktiga.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:68 av Viklund, Margareta (kd)

den 9 november Interpellation 2001/02:68 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om de hemlösa Enligt Socialstyrelsen definieras hemlösa som personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ

Inlämnad: 2001-11-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de hemlösa

Interpellation 2001/02:67 av Viklund, Margareta (kd)

den 9 november Interpellation 2001/02:67 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om äldreboende Riksdagen framhöll i anslutning till införandet av ädelreformen, år 1992, att samhällets service och vård till de äldre ska vila på tre grundläggande principer, rätten att själv bestämma hur man vill leva

Inlämnad: 2001-11-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: äldreboende

Skriftlig fråga 2001/02:1546 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1546 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd Det svenska värnpliktssystemet ger många fördelar framför införandet av en yrkesarmé. En av dessa fördelar är att de svenska soldaterna oftast har dubbla kompetenser, dels

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1545 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1545 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning för internationella insatser Sverige ska på några års sikt parallellt kunna ställa upp med två militära enheter av bataljons storlek i internationell tjänst. Detta innebär, med nuvarande tjänstgöringstider

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:861 av Viklund, Margareta (kd)

den 8 mars Fråga 2001/02:861 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om europeisk alkoholpolitik Alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna ökar. Berusningsdrickandet ökar samtidigt som många också tar till sig det mer kontinentala sättet att dricka alkohol. Resultatet blir ett ökat antal missbrukare

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:724 av Viklund, Margareta (kd)

den 13 februari Fråga 2001/02:724 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om hiv/aids som ett säkerhetspolitiskt hot De senaste åren har Försvarsberedningen i en serie rapporter fastställt att de nya säkerhetshoten i ökad grad bygger på andra faktorer än de rent militära och att de därmed också

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:200 av Klockare, Lennart (s)

den 13 november Fråga 2001/02:200 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om fördelning av helikoptrar Försvarsmakten har planerat att köpa in 25 nya helikoptrar hkp 14men med hänsyn till myndighetens ekonomi stannar köpet vid 18. I det senaste försvarsbeslutet och i regeringens proposition 2001/02:10

Inlämnad: 2001-11-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:157 av Viklund, Margareta (kd)

den 2 november Fråga 2001/02:157 av Margareta Viklund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdhet för de utslagna Enligt Statens institutionsstyrelse, SiS, utgjorde flickorna ungefär en tredjedel av de 1 133 ungdomar som skrevs in under förra året vid de 32 ungdomshem, som SiS ansvarar för. 51 av flickorna

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:354 av Viklund, Margareta (kd)

den 21 mars Interpellation 2000/01:354 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om vårdkostnader Det är inte enbart inom IT-branschen som det skett en enastående utveckling, även om den branschens situation på marknaden för närvarande är orolig. Inom medicinen har utvecklingen också skett mycket snabbt.

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vårdkostnader

Interpellation 2000/01:353 av Viklund, Margareta (kd)

den 21 mars Interpellation 2000/01:353 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om läkemedelskommitté De snabbt ökande läkemedelskostnaderna beskrivs ofta som en gökunge i sjukvårdsboet. Problemet orsakas givetvis i grunden av att läkemedelsutvecklingen innebär stora nya möjligheter till bot/lindring

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: läkemedelskommitté

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1401 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1401 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om parlamentarisk arbetsgrupp De svarta hålen i försvarets ekonomi har blivit en realitet, som kommer att tvinga fram ytterligare besparingar. Varken Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet verkar ha förmågan att komma till

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1116 av Viklund, Margareta (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1116 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om information till riksdagen Någon av de första dagarna i februari fick försvarsutskottet information om att överbefälhavaren hade genomfört ett förbandschefsmöte på Arlanda i syfte att klarlägga omfattningen av nya brister

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1069 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1069 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om tuberkulos Vi förfasar oss med all rätt över mul- och klövsjukan, galna ko-sjukan och andra sjukdomar som kan drabba både människor och djur. Ett problem som vi i stor utsträckning varit så gott som befriade ifrån under en

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1065 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1065 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om beredskap i fred Hotbilden mot våra samhällen har blivit en annan än den vi under det s.k. kalla kriget vant oss vid att hantera. Samtidigt som tekniken går framåt blir samhället mer elberoende. Infrastrukturen blir också

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:937 av Viklund, Margareta (kd)

den 19 mars Fråga 2000/01:937 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om barnen och lördagsöppet på Systemet Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har ställt sig positiv till att Systembolaget ska vara öppet på lördagar över hela landet. Med stöd av moderaterna har förslaget majoritet i riksdagen.

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:701 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:701 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om Försvarsmaktens ekonomiska situation Trots att Det nya försvaretsom beskrivs som en försvarsreform, ännu inte har hunnit sätta sig, förefaller det som om nya nedskärningar i förbandsverksamheten är att vänta. Redan i

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:700 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:700 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om bantning av försvaret På Folk och Försvars årliga konferens i Sälen för några veckor sedan beskrev försvarsminister Björn von Sydow Det nya försvaretdvs. det svenska försvaret efter riksdagsbeslutet den 30 mars 2000,

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering