Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 1999/2000:245 av Andersson, Yvonne (kd)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:245 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betygssystemet Skolverkets omdiskuterade rapport om skolans resultat måste tas på allvar ur alla perspektiv. Ett som inte uppmärksammats i tillräckling utsträckning är de beräkningar som Skolverkets rapport vilar

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:198 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 januari Interpellation 1999/2000:198 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om värdegrunden och vuxenutbildningen Drygt 2,1 miljoner personer är årligen heltidssysselsatta inom utbildningssektorn. Dessutom deltar ungefär 4 miljoner personer i kortare utbildningar eller kvällskurser under

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:140 av Andersson, Yvonne (kd)

den 9 december Interpellation 1999/2000:140 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om centrum för handikappvetenskap vid Linköpings universitet Vuxna utvecklingsstörda har en ytterst utsatt situation när det gäller kompetenshöjning. De är funktionshindrade men i de utredningar som arbetat med

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:13 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 september Interpellation 1999/2000:13 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kärnämnen i skolan Skolans styrsystem är tydligt. Riksdagen beslutar om riktlinjerna för läroplaner. Regeringen beslutar om innehållet i läroplanen och kursplaner. Därutöver ska varje kommun ha sin skolplan och

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:12 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 september Interpellation 1999/2000:12 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om praktiska ämnen i skolan Många elever är skoltrötta. Deras föräldrar vittnar om problemet med en alltför teoretiskt inriktad skola. De elever med klara praktiska intressen har ofta störst problem. Meningslöshet,

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:256 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 november Fråga 1999/2000:256 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om etiska överväganden i samband med Internetanvändning I dag är datorerna en del av vår vardag. I skolan har de blivit ett läromedel och ett naturligt redskap för att hämta hem information. Hittills har dock tillgängligheten

Inlämnad: 1999-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:165 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 november Fråga 1999/2000:165 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om social kompetens Skolministern har på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig i värdegrundsarbetet. Vi kristdemokrater tycker att arbete med etik och moral i skolan är oerhört viktigt. Nu har skolministern aviserat att bilda

Inlämnad: 1999-11-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober Fråga 1999/2000:136 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland AMN Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:829 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:829 av Yvonne Andersson kd till försvarsministern om kunskapsförluster vid försvarsnedläggningar den 4 augusti Försvaret skall skäras ned enligt beslut som socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tagit. Många lever nu i ovisshet runt om i landet. Försvarets nedläggning handhas som om det handlade

Inlämnad: 1999-08-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:823 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:823 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans fostrande roll den 3 augusti Skolan har uppgiften att förmedla kunskaper och fostra. Utbildning och fortbildning av lärare har i huvudsak inriktats mot den kunskapsförmedlande uppgiften. Likväl nås vi av rapporter att alltfler elever

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)