Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1681 av Strömbom, Inger (kd)

den 12 september Fråga 2000/01:1681 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet När nyföretagandet minskade med 14 under januari och februari ställde jag i en interpellation frågor om vilka förenklingar och reformer för främst småföretagandet som näringsminister Björn Rosengren avsåg

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1464 av Gylling, Johnny (kd)

den 27 juni Fråga 2000/01:1464 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om bilinspektörer För att kunna arbeta i riktning mot den s.k. nollvisionen är det nödvändigt att upprätthålla ambitionsnivån på polisens flygande inspektioner. Regeringen har förordat att antalet flygande inspektioner ska vara

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1456 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 juni återtagen Fråga 2000/01:1456 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om flygande inspektioner För att kunna arbeta i riktning mot den s.k. nollvisionen är det nödvändigt att upprätthålla ambitionsnivån på polisens flygande inspektioner. Trafikutskottet har vid flera tillfällen uttalat

Inlämnad: 2001-06-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1408 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1408 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Vattenfall och sorbiska byar Vattenfalls expansion i Tyskland innebär bl.a. att bolaget blivit ägare till en brunkolsfyndighet under den sorbiska, kulturhistoriskt mycket värdefulla byn Horno. Mellan 1945 och 1989 har 73 små

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1396 av Gylling, Johnny (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1396 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om olika villkor för hamnar och raffinaderier i Sverige Göteborgs hamn har tillsammans med Preem raffinaderi och Shell raffinaderi investerat mångmiljonbelopp i gasåtervinningssystem för urlastning av lättflyktiga kolväten främst

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:721 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 februari Fråga 2000/01:721 av Inger Strömbom kd till försvarsminister Björn von Sydow om kvinnorna i försvaret Försvarsmakten har uttalat att det behövs fler kvinnor i försvaret och i kampanjer uppmuntras kvinnor att göra militärtjänst och militär karriär. Försvarsministern har också nyligen uttalat sig för

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:704 av Strömbom, Inger (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:704 av Inger Strömbom kd till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen till utlandsstyrkorna Det är svårt att rekrytera personal till de svenska utlandsstyrkorna. Allt färre kvalificerade soldater och officerare söker till utlandstjänst. De nyligen förändrade ersättningsnivåerna

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:703 av Strömbom, Inger (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:703 av Inger Strömbom kd till försvarsminister Björn von Sydow om personalavgångar i försvaret Under omstruktureringen av försvaret har det visat sig att personalavgångarna blivit fler än beräknat. Särskilt allvarligt för försvaret är att alltfler med specialistkompetens i yngre åldersgrupper

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:663 av Gylling, Johnny (kd)

den 9 februari Fråga 2000/01:663 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om järnvägstrafiken till och från Blekinge Blekinges goda utveckling riskerar att brytas om inte resmöjligheterna förbättras avsevärt. Det måste finnas väl fungerande järnvägsförbindelser med resten av landet. Nu kommer flera

Inlämnad: 2001-02-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:265 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:265 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunikationerna i Stockholmsregionen Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Dagligen

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:187 av Agestav, Amanda (kd)

den 8 november Fråga 2000/01:187 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om säkerheten vid dammar Den regniga svenska sommaren i år har fört med sig omfattande översvämningar i flera delar av landet. Det ymniga regnandet har även skapat problem för kraftverk och dammägare som tvingats att hantera

Inlämnad: 2000-11-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:61 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 oktober Fråga 2000/01:61 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om beslutsunderlag till infrastrukturpropositionen Regeringen har tidigare anmält en infrastrukturproposition till riksdagen. Den ska behandla nationella och regionala planer för en kommande tioårsperiod. Inför en sådan stor planeringsprocess

Inlämnad: 2000-10-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1238 av Gylling, Johnny (kd)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1238 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om kustsjöfarten EU:s transportministrar lär ha uttalat att kustsjöfarten inom unionen borde främjas, främst av miljöskäl. Enligt den information jag har, ser det på många sätt svårare ut i dag än för några år sedan för svenska

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1086 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1086 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om kraftledningar i tätbebyggt område Fortfarande finns en mängd kraftledningar ovan jord. Många kommuner skulle av estetiska och säkerhetsmässiga skäl vilja se att dessa grävdes ned. Kraftbolagen säger sig också vara positiva

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:929 av Gylling, Johnny (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:929 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om halonförbudet Med anledning av min fråga 1999/2000:720 om svenska särkrav om halon svarade ministern att han snarast avsåg ta initiativ till att frågan diskuteras inom Regeringskansliet. Sedan jag ställde frågan har enligt uppgift

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:903 av Strömbom, Inger (kd)

den 9 maj Fråga 1999/2000:903 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om järnvägstrafiken ÖstersundStorlien Järnvägen spelar en avgörande roll för de boende och för näringslivet, främst turismen, i Jämtland. Många samhällen och turistorter har vuxit fram längs järnvägen som kan betraktas som en pulsåder

Inlämnad: 2000-05-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:721 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 mars Fråga 1999/2000:721 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Sveaskogs verksamhet I propositionen om Sveaskog betonades det blivande bolagets uppgifter att underlätta markbyten, förbättrad tillgång till vedråvara för köpsågverken i norra Sverige samt att göra det lättare för staten att

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering