Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1244 av Larsson, Maria (kd)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1244 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om länsväg 604 mellan Gnosjö och Anderstorp Länsväg 604 mellan Gnosjö och Anderstorp är delvis om- och nybyggd, men en del av sträckan, ca 3,7 kilometer, är ännu oreparerad och håller en miserabelt dålig standard. Den är lappad

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1086 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1086 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om kraftledningar i tätbebyggt område Fortfarande finns en mängd kraftledningar ovan jord. Många kommuner skulle av estetiska och säkerhetsmässiga skäl vilja se att dessa grävdes ned. Kraftbolagen säger sig också vara positiva

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:979 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Fråga 1999/2000:979 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin Den 1 augusti ska aktivitetsgarantin vara införd i hela landet. Det finns dock risk för att arbetet försenas och att den inte får den omfattning som det är tänkt, dels till följd av oklarheter i regelverket

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:978 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Fråga 1999/2000:978 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Svensk Bilprovning Under våren har arbetet vid Svensk Bilprovning inte fungerat tillfredsställande på många håll. Resurserna har krympt samtidigt som man kringskurit vd:s möjligheter att agera. Vi har kunnat notera orimligt långa

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:772 av Larsson, Maria (kd)

den 30 mars Fråga 1999/2000:772 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om länsarbetsnämndernas styrelser Den 31 mars går förordnandet för länsarbetsnämndernas styrelser ut. Några besked har ej kommit från regeringen, trots att bara dagar återstår, huruvida nya styrelser kommer att förordnas. Stor

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:556 av Larsson, Maria (kd)

den 15 februari Fråga 1999/2000:556 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om AMS pågående omorganisation Stora personalnedskärningar planeras ske inom AMS verksamhetsområde. Ett omställningsprogram håller som bäst på att utarbetas på länsarbetsnämnderna runtom i landet. Processen är i full gång.

Inlämnad: 2000-02-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:555 av Larsson, Maria (kd)

den 15 februari Fråga 1999/2000:555 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om handläggningstiderna inom a-kassan Långa handläggningstider och onödig byråkrati är ett problem när det gäller a-kassan. Alltför många människor blir strandsatta och hamnar i en besvärlig ekonomisk situation då man får vänta

Inlämnad: 2000-02-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:479 av Larsson, Maria (kd)

den 28 januari Fråga 1999/2000:479 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om förstärkt anställningsstöd Det förstärkta anställningsstödet infördes den 1 oktober 1999. Det riktas till dem som varit arbetslösa minst 24 månader. Stödet betalas ut till arbetsgivaren under två år med 75 av lönekostnaden

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:341 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:341 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om den svenska elförsörjningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB presenterade under vecka 49 en funktionsgenomgång av den svenska elförsörjningen. Rapporten visar på ett sårbart system. Stamnätet är mycket sårbart för sabotage

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:337 av Larsson, Maria (kd)

den 7 december Fråga 1999/2000:337 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensnackdelar för datakommunikation När datakommunikationstekniken blev lättillgänglig och näst intill var mans egendom var det många som talade om glesbygdens räddning. Den geografiska lokaliseringen skulle bli av

Inlämnad: 1999-12-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:207 av Larsson, Maria (kd)

den 12 november Fråga 1999/2000:207 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om a-kasseutredningen Den 15 september aviserade regeringen att förslaget till nya regler för a-kassan skulle presenteras. Arbetsgruppens ordförande Lars-Olof Pettersson har överlämnat förslaget till Näringsdepartementet, men

Inlämnad: 1999-11-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober Fråga 1999/2000:136 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland AMN Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:42 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 oktober Fråga 1999/2000:42 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om internationell verksamhet Försvarsberedningen skriver i sin rapport Europas säkerhet Sveriges försvar att de anser att alla operativa insatsförband i princip skall kunna användas för internationell verksamhet men att åtgärder

Inlämnad: 1999-10-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:32 av Agestav, Amanda (kd)

den 29 september Fråga 1999/2000:32 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om marinens underhållsvarv Enligt medierna har ÖB Owe Wiktorin avslöjat att både Örlogsbasen i Karlskrona samt Örlogsbasen på Muskö kommer finnas med i det underlag till proposition om en förändrad grundorganisation för Försvarsmakten.

Inlämnad: 1999-09-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:758 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:758 av Maria Larsson kd till näringsministern om studenternas rätt till a-kassa under sommaren den 21 juni De ändrade reglerna vad gäller arbetslöshetsförsäkringen medförde att ett stort antal studerande, som ej erhöll sommarjobb, gick arbetslösa utan a-kasseersättning förra sommaren. Den akuta situationen

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:562 av Grönlund, Amanda (kd)

Fråga 1998/99:562 av Amanda Grönlund kd till försvarsministern om försvarsmaterielprojekt den 22 april Jag ställde tidigare en fråga till försvarsministern om luftvärnrobotsystemet Bamse och hur regeringen prioriterar. Tyvärr fick jag svaret att regeringen i dagsläget inte gör några prioriteringar avseende de materielprojekt

Inlämnad: 1999-04-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering