Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1086 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1086 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om kraftledningar i tätbebyggt område Fortfarande finns en mängd kraftledningar ovan jord. Många kommuner skulle av estetiska och säkerhetsmässiga skäl vilja se att dessa grävdes ned. Kraftbolagen säger sig också vara positiva

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:903 av Strömbom, Inger (kd)

den 9 maj Fråga 1999/2000:903 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om järnvägstrafiken ÖstersundStorlien Järnvägen spelar en avgörande roll för de boende och för näringslivet, främst turismen, i Jämtland. Många samhällen och turistorter har vuxit fram längs järnvägen som kan betraktas som en pulsåder

Inlämnad: 2000-05-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:721 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 mars Fråga 1999/2000:721 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Sveaskogs verksamhet I propositionen om Sveaskog betonades det blivande bolagets uppgifter att underlätta markbyten, förbättrad tillgång till vedråvara för köpsågverken i norra Sverige samt att göra det lättare för staten att

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:683 av Strömbom, Inger (kd)

den 10 mars Fråga 1999/2000:683 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om den småskaliga elproduktionens framtid När elmarknaden avreglerades infördes ett tillfälligt stöd under år 2000 till de småskaliga elproducenterna. Svenska kraftnät fick i uppdrag att undersöka elhandelbolagens intresse av

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:341 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:341 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om den svenska elförsörjningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB presenterade under vecka 49 en funktionsgenomgång av den svenska elförsörjningen. Rapporten visar på ett sårbart system. Stamnätet är mycket sårbart för sabotage

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:245 av Strömbom, Inger (kd)

den 19 november Fråga 1999/2000:245 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om hänsyn till skogsbruk i samband med gemenskapsbeslut Under det finska ordförandeskapet i EU har Finlands jordbruksminister understrukit vikten av att hänsyn tas till skogsbruket i samband med gemenskapsbeslut. Detta är

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:243 av Strömbom, Inger (kd)

den 18 november Fråga 1999/2000:243 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Sveaskog AB Sveaskog AB har sedan i juni i år arbetat som ett statligt skogsbolag. I regeringens budgetproposition 1998/99 och i prospekt presenterades de positiva effekter som det nya bolaget skulle skapa. En konkret affärsidé

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober Fråga 1999/2000:136 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland AMN Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:42 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 oktober Fråga 1999/2000:42 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om internationell verksamhet Försvarsberedningen skriver i sin rapport Europas säkerhet Sveriges försvar att de anser att alla operativa insatsförband i princip skall kunna användas för internationell verksamhet men att åtgärder

Inlämnad: 1999-10-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:32 av Agestav, Amanda (kd)

den 29 september Fråga 1999/2000:32 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om marinens underhållsvarv Enligt medierna har ÖB Owe Wiktorin avslöjat att både Örlogsbasen i Karlskrona samt Örlogsbasen på Muskö kommer finnas med i det underlag till proposition om en förändrad grundorganisation för Försvarsmakten.

Inlämnad: 1999-09-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:562 av Grönlund, Amanda (kd)

Fråga 1998/99:562 av Amanda Grönlund kd till försvarsministern om försvarsmaterielprojekt den 22 april Jag ställde tidigare en fråga till försvarsministern om luftvärnrobotsystemet Bamse och hur regeringen prioriterar. Tyvärr fick jag svaret att regeringen i dagsläget inte gör några prioriteringar avseende de materielprojekt

Inlämnad: 1999-04-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:534 av Grönlund, Amanda (kd)

Fråga 1998/99:534 av Amanda Grönlund kd till försvarsministern om luftvärnssystemet Bamse den 14 april I tidningarna har vi den senaste tiden kunnat läsa om en eventuell nedläggning av projektet Bamse. ÖB säger enligt tidningsreferat att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att göra en beställning av detta luftvärnssystem.

Inlämnad: 1999-04-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:481 av Grönlund, Amanda (kd)

Fråga 1998/99:481 av Amanda Grönlund kd till försvarsministern om kompensation till ungdomar som får ändrat inskrivningsbeslut den 22 mars Regeringens försvarsuppgörelse med Centerpartiet innebär i princip en halvering av antalet civilpliktiga för åren 2000 och 2001 och en neddragning med 2 000 värnpliktiga. Beslutet

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:253 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:253 av Inger Strömbom kd till näringsministern om Öresundsförbindelsen och godstransporterna på järnväg den 15 januari När Öresundsförbindelsen planerades, beslutades och började byggas skedde detta i full överenskommelse om att Öresundsbrons stora betydelse skulle bli som järnvägsbro. I de mycket täta

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)