Dokument & lagar (116 träffar)

Interpellation 2000/01:387 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 19 april Interpellation 2000/01:387 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ingela Thalén om valfrihet för föräldrar Socialdemokraterna har av tradition sällan förknippats med begrepp som valfrihet och mångfald. På senare år har regeringspartiet dessbättre visat tecken på en attitydförändring, åtminstone i retoriken.

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2000/01:310 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 mars Interpellation 2000/01:310 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om rättshjälp för prövande av arbetsskada Det finns ett antal människor i vårt välfärdssamhälle som hamnat mellan stolarnaDe kan ha mött ett antal läkare och hamnat i en situation, där ingen tar det övergripande ansvaret.

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september Fråga 2000/01:1689 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1651 av Runegrund, Rosita (kd)

den 5 september Fråga 2000/01:1651 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingela Thalén om åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn I dagarna har ECPAT kommit med en rapport om utbredningen av kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige. Det är skakande läsning. Undersökningen visar att barn används

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1588 av Skånberg, Tuve (kd)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1588 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om kärleksfulla och harmoniska äktenskap Björn och Ing-Gun Klarström i Karlskoga har enligt TT fått avslag på sin prövning som adoptivföräldrar av socialnämnden, trots att de bor i hus på landet, båda har fast jobb och ordnad ekonomi

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1563 av Tjernberg, Gunilla (c)

den 9 augusti Fråga 2000/01:1563 av Gunilla Tjernberg c till statsrådet Ingela Thalén om Barnombudsmannens organisation Som en följd av ratificerandet av FN:s konvention om barns rättigheter beslutade riksdagen 1993 att införa en barnombudsman. Barnombudsmannens BO uppgift är att bevaka barns och ungdomars rättigheter,

Inlämnad: 2001-08-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1469 av Runegrund, Rosita (kd)

den 28 juni Fråga 2000/01:1469 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingela Thalén om kommersiell exploatering av barn Stockholm och Sverige stod 1996 som värd för den första världskongressen mot kommersiell exploatering av barn. Kongressen blev framgångsrik och utmynnade i en internationell aktionsplan. I december

Inlämnad: 2001-06-28 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1463 av Green, Monica (s)

den 27 juni Fråga 2000/01:1463 av Monica Green s till statsrådet Ingela Thalén om barnsoldater Sverige har tagit initiativet till ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Tillägget som antogs förra året av FN:s generalförsamling, handlar om att gränsen för barnsoldater ska flyttas från 15 till 18 år. För att protokollet

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1423 av Carnerö, Åke (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1423 av Åke Carnerö kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet Riksdagsbeslutet den 16 maj 2001 bet. 2000/01:FöU9 innebär att ledningen för FORGUS ska lokaliseras till Karlstad. Nu diskuteras en eventuell samgruppering med

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1420 av Runegrund, Rosita (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1420 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingela Thalén om kommersiell exploatering av barn Vid världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn antog 122 regeringar enhälligt en aktionsplan, vilken skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet mot kommersiell exploatering

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1401 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1401 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om parlamentarisk arbetsgrupp De svarta hålen i försvarets ekonomi har blivit en realitet, som kommer att tvinga fram ytterligare besparingar. Varken Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet verkar ha förmågan att komma till

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1338 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1338 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingela Thalén om statlig rehabiliteringsförsäkring Arbetsgivarna i mindre företag har i dag svårt att följa lagen och ta sitt rehabiliteringsansvar. Trots att lagen föreskriver att arbetsgivaren ska sätta i gång en rehabiliteringsutredning om arbetstagaren

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1310 av Granlund, Marie (s)

den 30 maj Fråga 2000/01:1310 av Marie Granlund s till statsrådet Ingela Thalén om socialförsäkringars personkrets Från den 1 januari 2001 gäller en ny socialförsäkringslag. Den nya lagen innehåller bestämmelser om vem som ska omfattas av de sociala trygghetssystemen. Rätten till en förmån ska fr.o.m. den 1 januari

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1240 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 maj Fråga 2000/01:1240 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ingela Thalén om föräldrapenning vid flerbarnsfödslar I dag får en familj som får ett barn i taget ett års sjukpenninggrundad föräldrapenning per barn medan den som får tvillingar endast får ett år och tre månader sammanlagt och den som får trillingar

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1116 av Viklund, Margareta (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1116 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om information till riksdagen Någon av de första dagarna i februari fick försvarsutskottet information om att överbefälhavaren hade genomfört ett förbandschefsmöte på Arlanda i syfte att klarlägga omfattningen av nya brister

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1081 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 20 april Fråga 2000/01:1081 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ingela Thalén om ökningen av sjukskrivningar bland kvinnor Vi har en oroväckande ökning av sjukskrivningarna. Det är medelålders kvinnor som svarar för den största ökningen. Problem med nacke och rygg är några av orsakerna. Men det som ökar

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1065 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1065 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om beredskap i fred Hotbilden mot våra samhällen har blivit en annan än den vi under det s.k. kalla kriget vant oss vid att hantera. Samtidigt som tekniken går framåt blir samhället mer elberoende. Infrastrukturen blir också

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1037 av Lindkvist, Britt-Marie (s)

den 9 april Fråga 2000/01:1037 av Britt-Marie Lindkvist s till statsrådet Ingela Thalén om ny arbetsskadeförsäkring Ett förslag till ny arbetsskadeförsäkring ska gå ut på remiss i maj och en proposition ska komma i höst. LO-rapporten Ohälsans trappa redovisades den 26 mars i år. Där visas att bakom många arbetsskador

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1012 av Helena Zakariasén s till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)