Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1087 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1087 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om bensinpriset Bensinpriset har återigen höjts. Under det senaste året har bensinpriset chockhöjts med 25 Detta får konsekvenser framför allt för människor boende i glesbygd som är beroende av bilen för att ta sig till sitt arbete

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:391 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 april Interpellation 1999/2000:391 av Johnny Gylling kd till miljöminister Kjell Larsson om import av entusiastfordon Sverige har en restriktiv hållning till import av bilar av årsmodellerna 19891992 från övriga EU-länder. Bakgrunden till detta är att Sverige införde krav på katalysator redan från 1989 års modell

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:289 av Gylling, Johnny (kd)

den 10 mars Interpellation 1999/2000:289 av Johnny Gylling kd till miljöminister Kjell Larsson om MK 1-diesel Det har länge diskuterats huruvida diesel eller bensin är att föredra ur miljösynpunkt. Diskussionen har pendlat och ena året har dieselbilen varit bättre än bensinbilen, andra året har förhållandet varit helt

Inlämnad: 2000-03-13 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:567 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:567 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrar i Blekinge Text-TV meddelade i dag att räddningshelikoptrarna i Östersund och Luleå står stilla sedan delar av besättningarna har sjukskrivit sig, bl.a. till följd av oro för de framtida förändringarna

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:202 av Gylling, Johnny (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:202 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om försvaret i Blekinge I den nu aktuella försvarspropositionen 1999/2000:30 föreslås flera förändringar som berör försvaret i Blekinge. Både Göta helikopterbataljon med ledningen i Ronneby F 17 och Kustartilleriregementet

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:311 av Gylling, Johnny (kd)

den 29 november Fråga 1999/2000:311 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av KA 2 Regeringen har i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslagit att Karlskrona kustartilleriregemente KA 2 ska läggas ned. De skäl som enligt regeringen talar emot KA 2 som huvudenhet för

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:281 av Gylling, Johnny (kd)

den 26 november Fråga 1999/2000:281 av Johnny Gylling kd till miljöminister Kjell Larsson om klassning av diesel med etanolinblandning En låginblandning av etanol i diesel gör att även den tunga trafiken kan snabbt minska sina utsläpp av partiklar och koldioxid. I dagsläget är det så att om diesel av miljöklass 1 blandas

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:280 av Gylling, Johnny (kd)

den 26 november Fråga 1999/2000:280 av Johnny Gylling kd till miljöminister Kjell Larsson om försäljning av E10-bränsle Enligt uppgift lär ett EU-direktiv innebära att det fr.o.m. den 1 januari 2000 blir förbjudet att sälja E10-diesel samt E10-bensin i Sverige. E10 innebär en tioprocentig inblandning av etanol i dieseln

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:240 av Gylling, Johnny (kd)

den 18 november Fråga 1999/2000:240 av Johnny Gylling kd till miljöminister Kjell Larsson om fordonskontroll I Sverige finns det hundratusentals bilentusiaster och tusentals bilrelaterade klubbar. Enbart tidningen Bilsport har en kvarts miljon läsare. Många av bilentusiasterna ägnar sin tid och intresse åt att renovera,

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:42 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 oktober Fråga 1999/2000:42 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om internationell verksamhet Försvarsberedningen skriver i sin rapport Europas säkerhet Sveriges försvar att de anser att alla operativa insatsförband i princip skall kunna användas för internationell verksamhet men att åtgärder

Inlämnad: 1999-10-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:32 av Agestav, Amanda (kd)

den 29 september Fråga 1999/2000:32 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om marinens underhållsvarv Enligt medierna har ÖB Owe Wiktorin avslöjat att både Örlogsbasen i Karlskrona samt Örlogsbasen på Muskö kommer finnas med i det underlag till proposition om en förändrad grundorganisation för Försvarsmakten.

Inlämnad: 1999-09-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)