Dokument & lagar (72 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:768 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2013/14:768 Universitetens demokratiska roll av Gunilla Svantorp S till Utbildningsminister Jan Björklund FP Högskolorna spelar en viktig roll i samhället, inte minst ur en demokrativinkel. De utgör en plats för nytänkande och kunskapsinhämtning som rustar människor för framtiden. Men högskolorna innebär också debatt,

Inlämnad: 2014-08-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:768 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:707 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2013/14:707 Begränsning av umgängesspråk av Gunilla Svantorp S till Utbildningsminister Jan Björklund FP 2009 kom en ny språklag, 2009:600, samt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724, som ger rättigheter för människor att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråk. Forskning visar att

Inlämnad: 2014-06-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:707 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:163 av Svantorp, Gunilla (S)

den 5 december Fråga 2013/14:163 Det industritekniska gymnasieprogrammet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP I augusti höll utbildningsministern en presskonferens där budskapet var att regeringen ville förändra det industritekniska programmet på gymnasieskolan. En utredning skulle tillsättas,

Inlämnad: 2013-12-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2013/14:175 av Svantorp, Gunilla (S)

den 27 november Interpellation 2013/14:175 De estetiska ämnenas betydelse av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag är förmågan att kunna kommunicera och vara kreativ avgörande för att man ska kunna arbeta med utveckling och nytänkande. Ingen behöver tveka om att de kompetenserna är

Inlämnad: 2013-11-27 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: De estetiska ämnenas betydelse

Interpellation 2013/14:96 av Svantorp, Gunilla (S)

den 7 november Interpellation 2013/14:96 Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Mellan 2011 och 2013 skar regeringen ned antalet utbildningsplatser vid svenska lärosäten med 16 000 platser och ytterligare 10 000 platser kommer enligt

Inlämnad: 2013-11-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet

Interpellation 2013/14:91 av Green, Monica (S)

den 6 november Interpellation 2013/14:91 Neddragningarna på Högskolan i Skövde av Monica Green S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningarna på Högskolan i Skövde

Interpellation 2013/14:90 av Örnfjäder, Krister (S)

den 6 november Interpellation 2013/14:90 Neddragningarna på Linnéuniversitetet av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningarna på Linnéuniversitetet

Interpellation 2013/14:89 av Lindestam, Åsa (S)

den 6 november Interpellation 2013/14:89 Neddragningarna på Högskolan i Gävle av Åsa Lindestam S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningarna på Högskolan i Gävle

Interpellation 2013/14:88 av Omanovic, Jasenko (S)

den 6 november Interpellation 2013/14:88 Antalet studieplatser på Mittuniversitetet av Jasenko Omanovic S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet studieplatser på Mittuniversitetet

Interpellation 2013/14:87 av Persson, Peter (S)

den 6 november Interpellation 2013/14:87 Neddragningarna på Högskolan i Jönköping av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningarna på Högskolan i Jönköping

Skriftlig fråga 2013/14:63 av Svantorp, Gunilla (S)

den 21 oktober Fråga 2013/14:63 Utökning av antalet utbildningsplatser på Karlstads universitet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag rapporterar Sveriges Radio att Karlstads universitet återigen når nytt ansökningsrekord. 17 700 studenter vill studera på Karlstads universitet, vilket

Inlämnad: 2013-10-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2012/13:460 av Svantorp, Gunilla (S)

den 30 maj Interpellation 2012/13:460 Samhällets ansvar för en lyckad skolgång av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP LO-distriktet i Örebro och Värmland har tagit fram en rapport Ung i Värmland där man kartlägger sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. I Värmland har

Inlämnad: 2013-05-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samhällets ansvar för en lyckad skolgång

Skriftlig fråga 2012/13:536 av Svantorp, Gunilla (S)

den 23 maj Fråga 2012/13:536 Teckenspråk och moderna språk i nya gymnasieskolan av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Jag har nåtts av signaler som säger att det i nya gymnasieskolan har blivit betydligt svårare att göra specialutformade program för att tillgodose de behov som ungdomar

Inlämnad: 2013-05-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:476 av Svantorp, Gunilla (S)

den 29 april Fråga 2012/13:476 Medel till grundskolan av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Mindre än 3 procent av regeringens mycket stora budgetutrymme går till grundskolan. Det är en anmärkningsvärt låg andel, med tanke på det mycket allvarliga läge som den svenska skolan befinner sig

Inlämnad: 2013-04-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:254 av Svantorp, Gunilla (S)

den 17 januari Fråga 2012/13:254 Distansstuderandes möjligheter att tentera nära bostaden av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP 3 000 distansbaserade program och kurser erbjuds av våra svenska högskolor och universitet, utbildningar som över 80 000 studenter deltar i. I många kommuner

Inlämnad: 2013-01-17 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:185 av Svantorp, Gunilla (S)

den 7 december Fråga 2012/13:185 Omskolning till kommande bristyrke av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land. Samtidigt har vi just nu en arbetslöshet

Inlämnad: 2012-12-07 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:97 av Svantorp, Gunilla (S)

den 8 november Fråga 2012/13:97 Regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Yrkeshögskolan ska svara mot arbetslivets behov av eftergymnasiala utbildningar, och man ska som myndighet medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional

Inlämnad: 2012-11-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)

den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av

Inlämnad: 2012-10-26 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den ojämlika vuxenutbildningen

Skriftlig fråga 2011/12:444 av Svantorp, Gunilla (S)

den 1 mars Fråga 2011/12:444 Statsbidrag till lovskolor av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under 2011 var det 300 huvudmän som satsade kommunala pengar men också sökte hjälp till satsningen via det statsbidrag för lovskolor som fanns då, det innebar att ca 26 000 elever under 2011 kunde

Inlämnad: 2012-03-01 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2011/12:213 av Svantorp, Gunilla (S)

den 31 januari Interpellation 2011/12:213 Yrkesvux och konjunkturläget av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Satsningen på yrkesvux under åren 20092011 var en riktad konjunktursatsning med ett tvådelat syfte, att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning samt att nå grupper som saknar

Inlämnad: 2012-01-31 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Yrkesvux och konjunkturläget
Paginering