Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1297 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 juni Fråga 2001/02:1297 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om tandhygienister Det saknas en långsiktig plan för personalförsörjningen av tandhygienister. Dessa har en högskoleutbildning och ett självständigt yrkesansvar. Socialstyrelsen bör utforma separata föreskrifter och kompetensbeskrivning

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:262 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 februari Interpellation 2001/02:262 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om afasi Språket är unikt för människan. Det friska språket finns kvar i båda hjärnhalvorna, men personer som drabbats av afasi har svårigheter att komma åt det. Om skadorna hamnat längre bak i hjärnan letar personen

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:206 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 28 januari Interpellation 2001/02:206 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om läkares möjligheter att remittera till behandling Samhällets kostnader för missbruk och beroende av alkohol och narkotika beräknas till mellan 2 och 8 av bruttonationalprodukten. Sjukvårdens kostnader för beroendevård

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:610 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:610 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om våld mot äldre I oktober förra året offentliggjorde Brottsoffermyndigheten en undersökning om våld mot äldre kvinnor och män i hemmet. Med hemmet avses såväl eget boende som äldreboende. De data som framkom var bl.a. att

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:167 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 januari Interpellation 2001/02:167 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om våld mot äldre kvinnor och män I oktober 2001 offentliggjorde Brottsoffermyndigheten en undersökning om våld mot äldre kvinnor och män i hemmet. Med hemmet avses såväl eget boende som äldreboende. Medel hade beviljats

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1227 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 maj Fråga 2000/01:1227 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om akutsjukhus Socialstyrelsen gör i rapporten Akut omhändertagande en konsekvensanalys MARS Rapport nr 3, 1995 en bedömning av resurser och kompetens m.m. som bör finnas på ett akutsjukhus. Syftet har varit att utarbeta ett

Inlämnad: 2001-05-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:363 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:363 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om familjehemmen Det är angeläget att barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan få ett tryggt familjehem. Familjehemsuppdraget är lika viktigt som ett vanligt föräldraskap. Fosterföräldrar har

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: familjehemmen

Interpellation 2000/01:309 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 9 mars Interpellation 2000/01:309 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om hemlösas rätt till sjukvård Psykiatrireformen har inte getts förutsättningar att följas upp som den var avsedd. Det finns olika grupper som äldre med psykiska problem, medicinskt färdigbehandlade och förtidspensionerade

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hemlösas rätt till sjukvård

Interpellation 2000/01:82 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 november Interpellation 2000/01:82 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om äldre och neuropsykiatri Den medicinska utvecklingen har gjort det möjligt att åtgärda alltfler åkommor i allt högre åldrar. En grupp som hamnat i skymundan är den eller de som har behov av vuxenpsykiatrisk subspecialisering

Inlämnad: 2000-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:112 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 oktober Fråga 2000/01:112 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om möjlighet för bidragsberoende att äga sin bostad Det är mycket positivt att kunna äga sin bostad. Inte minst invandrare från skilda kulturer respekterar ägandet högt. Det är därför negativt att arbetslösa och personer med

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:850 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Fråga 1999/2000:850 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om narkotikafrågan under Sveriges EU-ordförandeskap Planeringen inför Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret 2001 börjar ta form. På regeringens hemsida kan man läsa följande: Under en ordförandeskapsperiod håller ministerrådet

Inlämnad: 2000-04-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:359 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april Interpellation 1999/2000:359 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om delegering av nationella uppgifter till regionen Västra Götaland Behov av äldreombudsmän i kommunerna beskrivs i kommunfullmäktigemotioner från olika politiska partier. Behoven att tillgodose kvalitet och närhet

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:330 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:330 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om antidepressiva medel till ungdomar Utskrivningen av antidepressiva medel till barn och ungdom ökar. Det finns en uppenbar risk att Sverige följer efter USA, där över en halv miljon tonåringar får antidepressiva medel,

Inlämnad: 2000-04-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:168 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:168 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om familjehemmens ställning på arbetsmarknaden Personer som arbetar som fosterföräldrar uppfyller enligt Kammarrätten inte arbetsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. De är därför inte berättigade till a-kassa. Uppdraget

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:336 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 6 december Fråga 1999/2000:336 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om legitimation för utländska läkare Läkarförsörjningen har aktualiserats med anledning av ett flertal vakanta specialisttjänster inom flera områden. En rapport har lämnats i frågan som framhåller behovet av en långsiktig

Inlämnad: 1999-12-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:57 av Hangström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:57 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om lagstiftning om tidigare stängning av krogar Sverige skrev 1984 på en WHO-deklaration där vi förband oss att minska den totala alkoholkonsumtionen med 25 till år 2000. Varje år dör mer än 5 000 människor på grund

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:62 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:62 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om forskning om kvinnors alkoholdrickande Kvinnor och män dricker alkohol i skilda världar. Kvinnors missbruk är ofta svårt att angripa eftersom skam- och skuldkänslorna är så uttalade. Vården och rehabiliteringen

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:186 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:186 av Ulla-Britt Hagström kd till socialministern om åtgärder mot narkotika den 11 december En undersökning med 1 000 telefonintervjuer den 16-19 november genomförd av SIFO åt SCI Svenska Carnegieinstitutet och RNS Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle visar att svenska folket kräver kraftfullare åtgärder

Inlämnad: 1998-12-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)