Dokument & lagar (61 träffar)

Interpellation 2004/05:12 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 september Interpellation 2004/05:12 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarresurser I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en högkvalitativ

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:197 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 november Interpellation 2004/05:197 av Torsten Lindström kd till socialminister Berit Andnor om ekonomisk trygghet under graviditeten I slutet av graviditeten blir det svårt för många kvinnor att fortsätta sitt arbete. I stället för att få känna glädje inför den stora händelsen upplever alltför många gravida

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:287 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 december Interpellation 2004/05:287 av Torsten Lindström kd till socialminister Berit Andnor om kvotering av föräldraförsäkringen I dag är föräldraförsäkringen fördelad så att mamman respektive pappan har rätt till hälften av föräldraförsäkringsdagarna vardera. Föräldraförsäkringen är således redan individualiseradFöräldrarna

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:266 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Interpellation 2003/04:266 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters trygghet De senaste årens utbyggnad av grundutbildningen i högskolan har glädjande nog lett till att fler studenter med icke-traditionell bakgrund nu finns i högskolan och berikar det akademiska samtalet var

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:262 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Interpellation 2003/04:262 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters rättssäkerhet Studenter är på flera sätt en utsatt grupp. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven och examinationen under studierna, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:84 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 november Interpellation 2003/04:84 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om regeringens behandling av unversitets- och vetenskapsområdesansökningar Mälardalens högskola ansökte om att få bli universitet 1998. År 2002 ansökte Malmö högskola och Södertörns högskola samtidigt om att få bli

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:94 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 november Interpellation 2003/04:94 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om fristående skolors konkurrensnackdelar Från och med den 1 januari 2003 gäller ett nytt bidragssystem för fristående skolor. Till skillnad från den riksprislista som tidigare rått och som i sig kunde medföra oönskade

Inlämnad: 2003-11-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:289 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 februari Interpellation 2003/04:289 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbehörighet och lärartäthet För att uppnå bra studieresultat i skolan spelar läraren en central roll. Välutbildade lärare är A och O för att lyckas med uppgiften. Man kan inte negligera vikten av behöriga

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärarbehörighet och lärartäthet

Interpellation 2002/03:304 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 april Interpellation 2002/03:304 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsvetenskapens framtid Kunskap om lärande är ett vetenskapligt område som på senare år rönt alltmer uppmärksamhet. För alltfler har det blivit uppenbart att det för samhället är nödvändigt med gedigna

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:303 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 april Interpellation 2002/03:303 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om besparingar i högskolan En av de faktorer som avgör ett lands framtid och välgång är kunskapsnivån. Hög utbildningsnivå och framstående forskning är nycklar för att möjliggöra ett välfärdsland. Därför är det oerhört

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:231 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 mars Interpellation 2002/03:231 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om arbetsbelastningen för högskolans lärare Högskoleverket presenterar i en undersökning situationen för lärare och studenter vid landets lärosäten. Resultatet visar på de problem som i dag präglar de flesta lärosäten.

Inlämnad: 2003-03-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:125 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Interpellation 2002/03:125 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om de nationella forskarskolorna Under 2001 inleddes etableringen av 16 nya forskarskolor inom olika områden, i enlighet med regeringens förslag i propositionen 2000/01:3 Forskning och förnyelse Syftet med forskarskolorna

Inlämnad: 2003-01-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:73 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 november Interpellation 2002/03:73 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om småföretagens behov av arbetskraft Människors lärande är mångfasetterat. Det finns många olika former av kunskap liksom olika uttrycksformer för dessa kunskaper. Dagens samhälle är redan och blir framöver i allt

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: småföretagens behov av arbetskraft

Interpellation 2002/03:52 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 november Interpellation 2002/03:52 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters studiesociala situation Dagens studenter är en heterogen grupp. Forna schablonbilder av studentkollektivet och studentlivet gäller inte längre. Alltfler studenter är äldre och alltfler har barn. Det innebär

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters studiesociala situation

Interpellation 2002/03:206 av Lindström, Torsten (kd)

den 25 februari Interpellation 2002/03:206 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters rättssäkerhet Studenter är på flera sätt en utsatt grupp. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven och examinationen under studierna, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters rättssäkerhet

Interpellation 2002/03:367 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:367 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen Staten och Svenska kommunförbundet träffade 1993 en överenskommelse om statens ersättning till kommunerna för kommunernas medverkan i lärarutbildningen.

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen

Interpellation 2002/03:356 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:356 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om läraryrkets attraktivitet Ordet pedagog kan betyda att leda till källanDet är en vacker och sann beskrivning av lärarens uppgift: att leda till källor av kunskap, erfarenhet och visdom. Få yrken har sådan betydelse

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: läraryrkets attraktivitet

Interpellation 2002/03:227 av Lindström, Torsten (kd)

den 10 mars Interpellation 2002/03:227 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om perioden efter doktorsexamen Forskarutbildningen lägger en kvalificerad grund för en lärar- och forskarkarriär inom universitet och högskolor. Forskarutbildningen lägger också grunden för kvalificerade arbetsuppgifter

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: perioden efter doktorsexamen

Skriftlig fråga 2005/06:1164 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1164 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ökad samverkan för lägre priser på Mälarbanan SJ AB har av staten tilldelats ensamrätt för tågtrafiken i Mälardalen. Samtidigt som SJ går med vinst rapporteras stora kvalitetsproblem på Mälarabanan. Pendeltågen mellan Västerås

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1163 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1163 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s prisers effekter på arbetsmarknaden Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna. Alltfler tåg har

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering