Dokument & lagar (24 träffar)

Interpellation 2003/04:289 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 februari Interpellation 2003/04:289 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbehörighet och lärartäthet För att uppnå bra studieresultat i skolan spelar läraren en central roll. Välutbildade lärare är A och O för att lyckas med uppgiften. Man kan inte negligera vikten av behöriga

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärarbehörighet och lärartäthet

Interpellation 2003/04:266 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Interpellation 2003/04:266 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters trygghet De senaste årens utbyggnad av grundutbildningen i högskolan har glädjande nog lett till att fler studenter med icke-traditionell bakgrund nu finns i högskolan och berikar det akademiska samtalet var

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:262 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Interpellation 2003/04:262 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters rättssäkerhet Studenter är på flera sätt en utsatt grupp. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven och examinationen under studierna, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:94 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 november Interpellation 2003/04:94 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om fristående skolors konkurrensnackdelar Från och med den 1 januari 2003 gäller ett nytt bidragssystem för fristående skolor. Till skillnad från den riksprislista som tidigare rått och som i sig kunde medföra oönskade

Inlämnad: 2003-11-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:84 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 november Interpellation 2003/04:84 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om regeringens behandling av unversitets- och vetenskapsområdesansökningar Mälardalens högskola ansökte om att få bli universitet 1998. År 2002 ansökte Malmö högskola och Södertörns högskola samtidigt om att få bli

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1554 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1554 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på lärare med utländsk bakgrund I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1552 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1552 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på lärare i naturvetenskapliga ämnen I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1551 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1551 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på manliga lärare I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1550 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1550 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på pedagoger i förskola och fritidshem I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1181 av Lindström, Torsten (kd)

den 10 maj Fråga 2003/04:1181 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om barntillägg för studenter I vårpropositionen står Inom utgiftsområde 15 Studiestöd beräknas öka med 450 miljoner kronor till följd av ett barntillägg till studerande.Utöver det finns inga förslag på nivåer. På Miljöpartiets

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1097 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 april Fråga 2003/04:1097 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om gränserna för studentkårernas mandat Svenska studenter är enligt lag ålagda att vara medlemmar i studentkårerna vid sina lärosäten. Studenterna är tvungna att betala en obligatorisk avgift till kåren. Studentkårerna fyller

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1096 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 april Fråga 2003/04:1096 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om individuella programmet När förslaget till ny gymnasieskola presenterades för några veckor sedan slog utbildningsminister Thomas Östros på trumman för satsningen på elever på det individuella programmet. Det måste finnas

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1031 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 april Fråga 2003/04:1031 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om bildning inom universitet och högskolor För oss kristdemokrater är bildning viktigt. Den outsläckliga kunskapstörsten är kanske ett av de mest framträdande dragen i den mänskliga naturen. Denna drivkraft efter sanning har

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:665 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Fråga 2003/04:665 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskolans anpassning till studenter med barn Sveriges över 330 000 studenter är en mycket heterogen grupp. Till skillnad från mångas bild är relativt få studenter ensamstående 20-åringar som precis har flyttat hemifrån.

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:579 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 januari Fråga 2003/04:579 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studiemedel Den längsta tid som man kan få studiemedel är begränsad till ett visst antal veckor per utbildningsnivå. På grundskolenivå kan man studera med studiemedel maximalt 40 veckor om man har grundskoleutbildning,

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:539 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Fråga 2003/04:539 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om rutiner för indraget studiebidrag Ogiltig frånvaro är ett utbrett problem inom skolan. Skolk hämmar inte bara kunskapsinhämtningen utan är också demoraliserande. Att komma till rätta med ogiltig frånvaro är ingen lätt

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:518 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 december Fråga 2003/04:518 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om den ekonomiska situationen för ensamstående studenter med barn Kristdemokraterna har i flera år försökt uppmärksamma regeringen på bristerna i trygghetssystemen för ensamstående studenter med barn. I vårt budgetförslag föreslås

Inlämnad: 2003-12-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:470 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 december Fråga 2003/04:470 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om ersättningar till fristående skolor I en interpellation den 18 november frågade jag utbildningsministern om han avser att agera mot de orättvisor som uppkommit för fristående skolor i och med det nya ersättningssystemet

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:450 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 december Fråga 2003/04:450 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om svenskt inflytande i ett European Research Council ERC Inom EU-ländernas samarbete i utbildningsfrågorna är det sjätte ramprogrammet huvudsakligen inriktat mot tillämpad forskning. Därför behövs en särskild lösning för

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:342 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 november Fråga 2003/04:342 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om påbyggnadsutbildningar Det pågår för närvarande en diskussion om interkommunala ersättningar för påpyggnadsutbildningar som i vissa fall inneburit ekonomiska problem för en del kommuner. Regeringen har försökt lösa det

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering