Dokument & lagar (61 träffar)

Interpellation 2002/03:303 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 april Interpellation 2002/03:303 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om besparingar i högskolan En av de faktorer som avgör ett lands framtid och välgång är kunskapsnivån. Hög utbildningsnivå och framstående forskning är nycklar för att möjliggöra ett välfärdsland. Därför är det oerhört

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:231 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 mars Interpellation 2002/03:231 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om arbetsbelastningen för högskolans lärare Högskoleverket presenterar i en undersökning situationen för lärare och studenter vid landets lärosäten. Resultatet visar på de problem som i dag präglar de flesta lärosäten.

Inlämnad: 2003-03-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:227 av Lindström, Torsten (kd)

den 10 mars Interpellation 2002/03:227 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om perioden efter doktorsexamen Forskarutbildningen lägger en kvalificerad grund för en lärar- och forskarkarriär inom universitet och högskolor. Forskarutbildningen lägger också grunden för kvalificerade arbetsuppgifter

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: perioden efter doktorsexamen

Interpellation 2002/03:206 av Lindström, Torsten (kd)

den 25 februari Interpellation 2002/03:206 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters rättssäkerhet Studenter är på flera sätt en utsatt grupp. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven och examinationen under studierna, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters rättssäkerhet

Interpellation 2002/03:125 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Interpellation 2002/03:125 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om de nationella forskarskolorna Under 2001 inleddes etableringen av 16 nya forskarskolor inom olika områden, i enlighet med regeringens förslag i propositionen 2000/01:3 Forskning och förnyelse Syftet med forskarskolorna

Inlämnad: 2003-01-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:73 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 november Interpellation 2002/03:73 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om småföretagens behov av arbetskraft Människors lärande är mångfasetterat. Det finns många olika former av kunskap liksom olika uttrycksformer för dessa kunskaper. Dagens samhälle är redan och blir framöver i allt

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: småföretagens behov av arbetskraft

Interpellation 2002/03:52 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 november Interpellation 2002/03:52 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters studiesociala situation Dagens studenter är en heterogen grupp. Forna schablonbilder av studentkollektivet och studentlivet gäller inte längre. Alltfler studenter är äldre och alltfler har barn. Det innebär

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters studiesociala situation

Skriftlig fråga 2002/03:1312 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 augusti Fråga 2002/03:1312 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om elevers rädsla inför skolstart Nu börjar en ny årskull elever i skolan. Skolan är näst hemmet det viktigaste för barn och unga och många elever återvänder med glädje till skolan efter sommarlovet. Många andra ligger

Inlämnad: 2003-08-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1088 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1088 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om historieämnets framtid Högskoleverket har låtit syna historieämnet vid 20 lärosäten. Undersökningen visar att många nybörjarstudenter i historia har så stora kunskapsluckor att lärarna måste lägga om undervisningen för att

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1041 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 juni Fråga 2002/03:1041 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om CSN:s påminnelseavgift Riksdagens revisorer konstaterar i en granskning att en betydande del av finansieringen av Centrala Studiestödsnämnden CSN kommer från påminnelseavgifter från låntagarna. Revisorerna påpekar det orimliga

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1034 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 maj Fråga 2002/03:1034 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om idrottsämnets genusaspekter Enligt en utvärdering från Skolverket är undervisningen i idrott i huvudsak anpassad till pojkars intressen. Pojkar får också högre betyg än flickor i ämnet. Skillnaderna mellan pojkar och flickor

Inlämnad: 2003-05-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1006 av Lindström, Torsten (kd)

den 26 maj Fråga 2002/03:1006 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om skolforskning Härförleden ställde jag en interpellation om utbildningsvetenskap till ministern. Svaret kom i termer av strategisk betydelsesynnerligen angelägeten kraftig förstärkning av resurserna till utbildningsvetenskaplig

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:853 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 april Fråga 2002/03:853 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskningspropositionen I vårpropositionen fastslås en besparing på 60 miljoner kronor för 2003 inom utgiftsområde 16, utbildning och forskning. Exakt var pengarna ska tas framgår inte utan det är en öppen fråga som regeringen

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:810 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 april Fråga 2002/03:810 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om språkstudier i gymnasieskolan Allt färre läser språk i gymnasiet. Enligt en undersökning från Skolverket har antalet elever med slutbetyg på B-kursen i tyska, franska eller spanska sjunkit från 32 till 29 mellan läsåren

Inlämnad: 2003-04-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:736 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 mars Fråga 2002/03:736 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om musikinstrumentmakarutbildning För närvarande saknas i Sverige utbildning för musikinstrumentmakare. Det finns musikinstrumentmakarutbildningar på några platser men för ett flertal musikinstrument saknas utbildning. Det

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:713 av Lindström, Torsten (kd)

den 24 mars Fråga 2002/03:713 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om bostadstillägg Enligt reglerna om bostadstillägg i lagen om bostadstillägg för pensionärer kan tillägg endast utgå för permanentbostad. En person som bor i särskild boendeform kan få bostadstillägg för boende i en- eller tvåbäddsrum.

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:634 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 mars Fråga 2002/03:634 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsberedningens sammansättning Det har meddelats att regeringen utsett ledamöter i forskningsberedningen, regeringens rådgivande organ för forskningsfrågor. I beredningen ingår kompetenta och väl passande personer

Inlämnad: 2003-03-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:520 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 februari Fråga 2002/03:520 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om samspelet mellan studier och a-kassa Kammarrätten i Stockholm beslutade stick i stäv mot rådande praxis när den i en dom 2000 slog fast att det inte är möjligt att vara arbetslös under längre studieperioder, eftersom

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:371 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 januari Fråga 2002/03:371 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om intervjuantagning till högskolan En mångfald av urvalsmetoder, till exempel högskoleprovet och intervjuer i antagningsprocessen, är viktiga för att tillvarata icke-traditionella kunskaper och erfarenheter vid antagning

Inlämnad: 2003-01-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:361 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 december Fråga 2002/03:361 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om humaniora vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola är ett expansivt lärosäte i en viktig del av Sverige. Högskolans lokalisering till huvudsakligen Västerås och Eskilstuna med lärcenter i Västmanlands och Södermanlands

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Thomas Östros (S)