Dokument & lagar (61 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1551 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1551 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på manliga lärare I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1550 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1550 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på pedagoger i förskola och fritidshem I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1181 av Lindström, Torsten (kd)

den 10 maj Fråga 2003/04:1181 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om barntillägg för studenter I vårpropositionen står Inom utgiftsområde 15 Studiestöd beräknas öka med 450 miljoner kronor till följd av ett barntillägg till studerande.Utöver det finns inga förslag på nivåer. På Miljöpartiets

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1097 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 april Fråga 2003/04:1097 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om gränserna för studentkårernas mandat Svenska studenter är enligt lag ålagda att vara medlemmar i studentkårerna vid sina lärosäten. Studenterna är tvungna att betala en obligatorisk avgift till kåren. Studentkårerna fyller

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1096 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 april Fråga 2003/04:1096 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om individuella programmet När förslaget till ny gymnasieskola presenterades för några veckor sedan slog utbildningsminister Thomas Östros på trumman för satsningen på elever på det individuella programmet. Det måste finnas

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1031 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 april Fråga 2003/04:1031 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om bildning inom universitet och högskolor För oss kristdemokrater är bildning viktigt. Den outsläckliga kunskapstörsten är kanske ett av de mest framträdande dragen i den mänskliga naturen. Denna drivkraft efter sanning har

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:665 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Fråga 2003/04:665 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskolans anpassning till studenter med barn Sveriges över 330 000 studenter är en mycket heterogen grupp. Till skillnad från mångas bild är relativt få studenter ensamstående 20-åringar som precis har flyttat hemifrån.

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:579 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 januari Fråga 2003/04:579 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studiemedel Den längsta tid som man kan få studiemedel är begränsad till ett visst antal veckor per utbildningsnivå. På grundskolenivå kan man studera med studiemedel maximalt 40 veckor om man har grundskoleutbildning,

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:539 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Fråga 2003/04:539 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om rutiner för indraget studiebidrag Ogiltig frånvaro är ett utbrett problem inom skolan. Skolk hämmar inte bara kunskapsinhämtningen utan är också demoraliserande. Att komma till rätta med ogiltig frånvaro är ingen lätt

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:518 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 december Fråga 2003/04:518 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om den ekonomiska situationen för ensamstående studenter med barn Kristdemokraterna har i flera år försökt uppmärksamma regeringen på bristerna i trygghetssystemen för ensamstående studenter med barn. I vårt budgetförslag föreslås

Inlämnad: 2003-12-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:470 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 december Fråga 2003/04:470 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om ersättningar till fristående skolor I en interpellation den 18 november frågade jag utbildningsministern om han avser att agera mot de orättvisor som uppkommit för fristående skolor i och med det nya ersättningssystemet

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:450 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 december Fråga 2003/04:450 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om svenskt inflytande i ett European Research Council ERC Inom EU-ländernas samarbete i utbildningsfrågorna är det sjätte ramprogrammet huvudsakligen inriktat mot tillämpad forskning. Därför behövs en särskild lösning för

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:342 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 november Fråga 2003/04:342 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om påbyggnadsutbildningar Det pågår för närvarande en diskussion om interkommunala ersättningar för påpyggnadsutbildningar som i vissa fall inneburit ekonomiska problem för en del kommuner. Regeringen har försökt lösa det

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:306 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 november Fråga 2003/04:306 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på yrkeslärare Lärarbristen är för närvarande ett stort problem och problemen tenderar till att bli större för varje läsår som passerar. Särskilt allvarlig är situationen för yrkeslärarna enligt Skolverkets lägesbedömning

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:211 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 november Fråga 2003/04:211 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om privatekonomi För att klara sig i samhället är det oundgängligt med goda kunskaper i privatekonomi. Det handlar om att få vardagen att fungera. Privatekonomiska kunskaper krävs för många av de ställningstaganden och beslut

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:203 av Lindström, Torsten (kd)

den 5 november Fråga 2003/04:203 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om kultur i skolan Kulturen främjar det kreativa tänkandet och fantasin och därmed inlärningsförmågan. Att skolan erbjuder ett rikt kulturliv för eleverna är därför av stor betydelse. I skolan ska varje barn få prova på

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:139 av Lindström, Torsten (kd)

den 24 oktober Fråga 2003/04:139 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om volontärarbete i gymnasieskolans individuella val I Sverige finns i dag ett levande föreningsliv, vilket ger många ungdomar möjlighet att lära sig om demokrati, ansvar och ta egna initiativ och knyta viktiga kontakter

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:367 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:367 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen Staten och Svenska kommunförbundet träffade 1993 en överenskommelse om statens ersättning till kommunerna för kommunernas medverkan i lärarutbildningen.

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen

Interpellation 2002/03:356 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:356 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om läraryrkets attraktivitet Ordet pedagog kan betyda att leda till källanDet är en vacker och sann beskrivning av lärarens uppgift: att leda till källor av kunskap, erfarenhet och visdom. Få yrken har sådan betydelse

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: läraryrkets attraktivitet

Interpellation 2002/03:304 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 april Interpellation 2002/03:304 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsvetenskapens framtid Kunskap om lärande är ett vetenskapligt område som på senare år rönt alltmer uppmärksamhet. För alltfler har det blivit uppenbart att det för samhället är nödvändigt med gedigna

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Thomas Östros (S)