Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1526 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 augusti Fråga 2001/02:1526 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om säkerheten för motorcyklister I trafikutskottets betänkande 2001/02:TU10 tas frågan om motorcyklisternas trafikmiljö upp. Motioner från Kristdemokraterna efterfrågar att större hänsyn tas till tvåhjulingarna när trafikmiljön

Inlämnad: 2002-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:934 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 mars Fråga 2001/02:934 av Johnny Gylling kd till statsrådet Lena Sommestad om satsning på alternativa drivmedel Enligt ett förslag till nytt direktiv som EU-kommissionen har lagt fram för parlamentet ska 2 av transportsektorns drivmedel vara förnybart år 2005. Andelen ska sedan öka successivt till 5,75 år 2010.

Inlämnad: 2002-03-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1464 av Gylling, Johnny (kd)

den 27 juni Fråga 2000/01:1464 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om bilinspektörer För att kunna arbeta i riktning mot den s.k. nollvisionen är det nödvändigt att upprätthålla ambitionsnivån på polisens flygande inspektioner. Regeringen har förordat att antalet flygande inspektioner ska vara

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1456 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 juni återtagen Fråga 2000/01:1456 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om flygande inspektioner För att kunna arbeta i riktning mot den s.k. nollvisionen är det nödvändigt att upprätthålla ambitionsnivån på polisens flygande inspektioner. Trafikutskottet har vid flera tillfällen uttalat

Inlämnad: 2001-06-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1396 av Gylling, Johnny (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1396 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om olika villkor för hamnar och raffinaderier i Sverige Göteborgs hamn har tillsammans med Preem raffinaderi och Shell raffinaderi investerat mångmiljonbelopp i gasåtervinningssystem för urlastning av lättflyktiga kolväten främst

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:455 av Gylling, Johnny (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:455 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om bredbandssatsningen Riksdagen beslutade i juni 2000 att anta regeringens IT-proposition Ett informationssamhälle för alla Ett av propositionens viktigaste förslag handlade om tillgänglighetdvs. hur hela Sveriges befolkning

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:663 av Gylling, Johnny (kd)

den 9 februari Fråga 2000/01:663 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om järnvägstrafiken till och från Blekinge Blekinges goda utveckling riskerar att brytas om inte resmöjligheterna förbättras avsevärt. Det måste finnas väl fungerande järnvägsförbindelser med resten av landet. Nu kommer flera

Inlämnad: 2001-02-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:61 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 oktober Fråga 2000/01:61 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om beslutsunderlag till infrastrukturpropositionen Regeringen har tidigare anmält en infrastrukturproposition till riksdagen. Den ska behandla nationella och regionala planer för en kommande tioårsperiod. Inför en sådan stor planeringsprocess

Inlämnad: 2000-10-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1238 av Gylling, Johnny (kd)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1238 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om kustsjöfarten EU:s transportministrar lär ha uttalat att kustsjöfarten inom unionen borde främjas, främst av miljöskäl. Enligt den information jag har, ser det på många sätt svårare ut i dag än för några år sedan för svenska

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:929 av Gylling, Johnny (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:929 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om halonförbudet Med anledning av min fråga 1999/2000:720 om svenska särkrav om halon svarade ministern att han snarast avsåg ta initiativ till att frågan diskuteras inom Regeringskansliet. Sedan jag ställde frågan har enligt uppgift

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:384 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 april Interpellation 1999/2000:384 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om uteblivna satsningar på väg och järnväg Sveriges tillväxt är beroende av goda transporter. Den svenska basnäringen är totalt beroende av bra vägar, järnvägar, sjöfart samt flyg. Enbart den svenska skogsnäringen förlorar

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:720 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 mars Fråga 1999/2000:720 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om svenska särkrav om halon Enligt Svensk Sjöfartstidning nr 1112/2000 kommer svenska rederier att belastas med en engångskostnad på 4,8 miljoner kronor per fartyg samtidigt som fartygen minskar i värde. Detta är konsekvenserna

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:719 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 mars Fråga 1999/2000:719 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om projekt Baseport Företaget Stora Ensos Baseport-projekt är avsett att åstadkomma effektiva och miljövänliga transporter av företagets produkter mellan produktionsanläggningarna i Sverige och marknaden i Europa. Det ska ske

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:567 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:567 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrar i Blekinge Text-TV meddelade i dag att räddningshelikoptrarna i Östersund och Luleå står stilla sedan delar av besättningarna har sjukskrivit sig, bl.a. till följd av oro för de framtida förändringarna

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:202 av Gylling, Johnny (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:202 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om försvaret i Blekinge I den nu aktuella försvarspropositionen 1999/2000:30 föreslås flera förändringar som berör försvaret i Blekinge. Både Göta helikopterbataljon med ledningen i Ronneby F 17 och Kustartilleriregementet

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:311 av Gylling, Johnny (kd)

den 29 november Fråga 1999/2000:311 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av KA 2 Regeringen har i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslagit att Karlskrona kustartilleriregemente KA 2 ska läggas ned. De skäl som enligt regeringen talar emot KA 2 som huvudenhet för

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:3 av Gylling, Johnny (kd)

den 15 september Fråga 1999/2000:003 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om väginspektioner Vägverket lär ha begärt av regeringen att verkets ersättning till polisen för flygande inspektion och kontroll av kör- och vilotider ska minska från 70 till 35 miljoner kronor. Vägverkets generaldirektör

Inlämnad: 1999-09-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:563 av Gylling, Johnny (kd)

Fråga 1998/99:563 av Johnny Gylling kd till näringsministern om Blekinge kustbana den 22 april Om drygt ett år öppnas Öresundsbron. Sedan länge har man i södra Sverige planerat och arbetat för ett nytt, regionalt persontågsystem som även kan trafikera Öresundsbron. En av Sveriges mest omtalade järnvägar, Blekinge kustbana,

Inlämnad: 1999-04-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:160 av Gylling, Johnny (kd)

Fråga 1998/99:160 av Johnny Gylling kd till justitieministern om hjälmkrav vid motorcykelfärd den 7 december I trafiken tillhör motorcyklisterna en särskilt utsatt grupp. Det finns en lag om att passagerare skall bära hjälm om hon eller han är över 15 år, men däremot inget hjälmkrav om passageraren är under 15 år.

Inlämnad: 1998-12-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:51 av Gylling, Johnny (kd)

Fråga 1998/99:51 av Johnny Gylling kd till näringsministern om Karlshamnsverket den 9 november Genom de förändringar som har skett på elmarknaden under senare år har det uppstått ett vakuum när det gäller ansvar för hållande av reservkapacitet. Karlshamnsverket med sina tre aggregat har under många år fungerat som

Inlämnad: 1998-11-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)