Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2007/08:600 av Andersson, Yvonne (kd)

den 17 april Interpellation 2007/08:600 Tillsyn i konkurs av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Jag har skriftligen frågat justitieministern om justitieministern är beredd att ta initiativ till att reformera tillsynen i konkurs. Bakgrunden till frågan är att tillsynen vid konkurser fungerar

Inlämnad: 2008-04-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillsyn i konkurs

Skriftlig fråga 2007/08:1019 av Andersson, Yvonne (kd)

den 28 mars Fråga 2007/08:1019 Reformering av tillsynen i konkurs av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Tillsynen i konkurs utövas sedan 1979 av Kronofogdemyndigheten som i denna egenskap benämns Tillsynsmyndigheten TSMOrganisationen är tungrodd, omständlig och kostsam samt ur samhällets synvinkel

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:96 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 november Interpellation 2006/07:96 Polisutbildning i förändring av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå. Våldsbrotten har under flera år ökat, liksom brotten mot narkotikastrafflagen. Den gränsöverskridande brottsligheten medför en komplex

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisutbildning i förändring

Interpellation 2001/02:149 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2001/02:149 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högre yrkesutbildning Regeringens ambition är att av dem som slutar gymnasiet ska 50 gå till universitetet före 25 års ålder. För att uppnå målet har regeringen pålagt universiteten att aktivt rekrytera studenter.

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:145 av Andersson, Yvonne (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:145 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utomhuspedagogik Utomhuspedagogik har visats vara av stor betydelse för vissa elever. Framgångsrik forskning och utveckling av denna pedagogik har främst gjorts vid Linköpings universitet. Där bedrivs också kurser

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:127 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 december Interpellation 2001/02:127 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trygghet för barn Familjen är den viktigaste miljön för våra barn. Den karakteriseras av närhet, omsorg och värme där familjemedlemmarna är engagerade i varandra. Barn som tidigt får träna den grundläggande levnadskonst

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:246 av Andersson, Yvonne (kd)

den 12 februari Interpellation 2000/01:246 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarnas arbetsmiljö I Arbetslivsinstitutets rapport 2001:13 Verktyg för skolans arbetsmiljö kan vi åter se det som är uppenbart läraryrket behöver bli mer attraktivt. Hälsan är för många lärare en avgörande

Inlämnad: 2001-02-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:161 av Andersson, Yvonne (kd)

den 1 december Interpellation 2000/01:161 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor för vuxenutbildning Jag väntar med spänning på den proposition om vuxenutbildning som Regeringen aviserat till januari månad år 2001. Ändå vill jag redan nu få vetskap om skolministerns inställning till

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:159 av Andersson, Yvonne (kd)

den 1 december Interpellation 2000/01:159 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om praktiska moment i grundskolan I framtiden riskerar vi ha en allt större brist på människor med teknisk högskoleutbildning. Forskning visar att barn som praktiskt får arbeta med teknik senare i livet blir mer

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:827 av Andersson, Yvonne (kd)

den 1 mars Fråga 2000/01:827 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolskjuts vid gemensam vårdnad Riksdagen har fattat beslut om att det ska ses som normalt att föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn efter en separation. Detta förekommer ofta, men ställer till en rad problem för det enskilda

Inlämnad: 2001-03-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:245 av Andersson, Yvonne (kd)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:245 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betygssystemet Skolverkets omdiskuterade rapport om skolans resultat måste tas på allvar ur alla perspektiv. Ett som inte uppmärksammats i tillräckling utsträckning är de beräkningar som Skolverkets rapport vilar

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:198 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 januari Interpellation 1999/2000:198 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om värdegrunden och vuxenutbildningen Drygt 2,1 miljoner personer är årligen heltidssysselsatta inom utbildningssektorn. Dessutom deltar ungefär 4 miljoner personer i kortare utbildningar eller kvällskurser under

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:140 av Andersson, Yvonne (kd)

den 9 december Interpellation 1999/2000:140 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om centrum för handikappvetenskap vid Linköpings universitet Vuxna utvecklingsstörda har en ytterst utsatt situation när det gäller kompetenshöjning. De är funktionshindrade men i de utredningar som arbetat med

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:13 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 september Interpellation 1999/2000:13 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kärnämnen i skolan Skolans styrsystem är tydligt. Riksdagen beslutar om riktlinjerna för läroplaner. Regeringen beslutar om innehållet i läroplanen och kursplaner. Därutöver ska varje kommun ha sin skolplan och

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:12 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 september Interpellation 1999/2000:12 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om praktiska ämnen i skolan Många elever är skoltrötta. Deras föräldrar vittnar om problemet med en alltför teoretiskt inriktad skola. De elever med klara praktiska intressen har ofta störst problem. Meningslöshet,

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:256 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 november Fråga 1999/2000:256 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om etiska överväganden i samband med Internetanvändning I dag är datorerna en del av vår vardag. I skolan har de blivit ett läromedel och ett naturligt redskap för att hämta hem information. Hittills har dock tillgängligheten

Inlämnad: 1999-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:165 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 november Fråga 1999/2000:165 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om social kompetens Skolministern har på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig i värdegrundsarbetet. Vi kristdemokrater tycker att arbete med etik och moral i skolan är oerhört viktigt. Nu har skolministern aviserat att bilda

Inlämnad: 1999-11-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:829 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:829 av Yvonne Andersson kd till försvarsministern om kunskapsförluster vid försvarsnedläggningar den 4 augusti Försvaret skall skäras ned enligt beslut som socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tagit. Många lever nu i ovisshet runt om i landet. Försvarets nedläggning handhas som om det handlade

Inlämnad: 1999-08-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:823 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:823 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans fostrande roll den 3 augusti Skolan har uppgiften att förmedla kunskaper och fostra. Utbildning och fortbildning av lärare har i huvudsak inriktats mot den kunskapsförmedlande uppgiften. Likväl nås vi av rapporter att alltfler elever

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)