Dokument & lagar (71 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september Fråga 2000/01:1689 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1680 av Larsson, Maria (kd)

den 11 september Fråga 2000/01:1680 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de svältdrabbade i Guatemala Livsmedelsförråden för hundratusentals människor som drabbats av torkan i Guatemala håller på att ta slut. FN varnar för att förråden är tomma om fyra veckor. Ca 366 000 människor bor i de områden

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1645 av Enochson, Annelie (kd)

den 3 september Fråga 2000/01:1645 av Annelie Enochson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om palestinska läroböcker De officiella palestinska skolböckerna var fram till skolåret 20002001 primärt jordanska och egyptiska. Dessa böcker hade ett aggressivt innehåll riktat mot judar och Israel. De palestinska myndigheterna

Inlämnad: 2001-09-03 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1632 av Hägg, Carina (s)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1632 av Carina Hägg s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om skenäktenskap Sverige har, i enlighet med vårt internationella ansvarstagande, beslutat att ta emot människor som behöver skydd. Men invandringen hit, liksom till andra länder, har begränsningar. Sverige ska stå för öppenhet och

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1610 av Larsson, Maria (kd)

den 23 augusti Fråga 2000/01:1610 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om skydd för utländska kvinnor Mellan 5 000 och 7 000 kvinnor kommer till Sverige varje år för att leva med en man som bor här. Ca 300 av dem tvingas uppsöka en kvinnojour efter misshandel varje år. En ny lag började gälla den

Inlämnad: 2001-08-23 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1604 av Brus, Sven (kd)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1604 av Sven Brus kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om handläggningstider på Migrationsverket Den svenska migrationspolitiken ska präglas av humanitet och värdighet. Kring denna inriktning råder en bred politisk uppslutning samtidigt som den är grundläggande för Migrationsverkets värderingar

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1587 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1587 av Ester Lindstedt-Staaf kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisning av familj till olika länder En flyktingfamilj i Falkenberg ska avvisas, mannen till Förbundsrepubliken Jugoslavien, kvinnan och deras barn till Bosnien. Han är muslim, hon serb. De bildade familj här i Sverige

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1449 av Ayoub, Magda (kd)

den 20 juni Fråga 2000/01:1449 av Magda Ayoub kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barnens rätt att höras Under senare tid har flera familjer, vars barn inte hörts av Migrationsverket, avvisats från Sverige. Utlänningslagens 11 kap. 1 angående Utredning om barn m.m.lyder: Vid bedömningen av frågor om tillstånd

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1423 av Carnerö, Åke (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1423 av Åke Carnerö kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet Riksdagsbeslutet den 16 maj 2001 bet. 2000/01:FöU9 innebär att ledningen för FORGUS ska lokaliseras till Karlstad. Nu diskuteras en eventuell samgruppering med

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1401 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1401 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om parlamentarisk arbetsgrupp De svarta hålen i försvarets ekonomi har blivit en realitet, som kommer att tvinga fram ytterligare besparingar. Varken Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet verkar ha förmågan att komma till

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1383 av Ayoub, Magda (kd)

den 12 juni Fråga 2000/01:1383 av Magda Ayoub kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om politisk asyl i Sverige Medborgarrättsaktivisten Richard Goldstein flydde USA 1997 och sökte politisk asyl i Sverige. Utlänningsnämnden avslog asylansökningen med motiveringen att den förföljelse han utsatts för fick ses som brottsliga

Inlämnad: 2001-06-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1366 av Viklund, Margareta (kd)

den 8 juni Fråga 2000/01:1366 av Margareta Viklund kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barnarbete Barnkonventionen har funnits i cirka tolv år. På många sätt har den bidragit till att barn har fått det bättre. Miljontals unga liv har räddats, fler barn än någonsin går i skolan och viktiga avtal har tecknats för

Inlämnad: 2001-06-08 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1365 av Viklund, Margareta (kd)

den 8 juni Fråga 2000/01:1365 av Margareta Viklund kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barnens svåra situation Under det senaste decenniet har två miljoner barn dödats i väpnade konflikter. Tre gånger så många har allvarligt skadats. Miljontals andra har tvingats ta del i eller bli vittne till fruktansvärda våldsscener.

Inlämnad: 2001-06-08 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1270 av Hägg, Carina (s)

den 18 maj Fråga 2000/01:1270 av Carina Hägg s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om sexuella övergrepp i barnäktenskap Ett internationellt normsystem växer fram mot bakgrund av en ökad medvetenhet om sexuella övergrepp på barn. Artikel 36 i barnkonventionen stadgar t.ex. att konventionsstaterna även ska skydda barnet

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1232 av Hoff, Hans (s)

den 16 maj Fråga 2000/01:1232 av Hans Hoff s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om handläggningstid i anhörigärenden Genom ändringar i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2000 SFS 2000:292 har skyddet för kvinnor i anknytningsärenden förbättrats, vilket är bra. Regelförändringarna innebär bl.a. att ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1192 av Brendt, Agneta (s)

den 10 maj Fråga 2000/01:1192 av Agneta Brendt s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bistånd till de översvämningsdrabbade i Vietnam Mekongflodens översvämningar förra året var de värsta på 70 år. Enbart i Mekongdeltat har skadorna beräknats till 414 miljoner dollar, mer än 4 miljarder kronor. FN:s generalsekreterare

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:426 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 april Interpellation 2000/01:426 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om barnen i världen Barnkonventionen har funnits i cirka tolv år. På många sätt har den bidragit till att barn har fått det bättre. Miljontals unga liv har räddats, fler barn än någonsin går i skolan och viktiga avtal har

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1116 av Viklund, Margareta (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1116 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om information till riksdagen Någon av de första dagarna i februari fick försvarsutskottet information om att överbefälhavaren hade genomfört ett förbandschefsmöte på Arlanda i syfte att klarlägga omfattningen av nya brister

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1065 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1065 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om beredskap i fred Hotbilden mot våra samhällen har blivit en annan än den vi under det s.k. kalla kriget vant oss vid att hantera. Samtidigt som tekniken går framåt blir samhället mer elberoende. Infrastrukturen blir också

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1064 av Viklund, Margareta (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1064 av Margareta Viklund kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om trygghet och mänskliga rättigheter Många av riksdagens ledamöter är engagerade för mänskliga rättigheter. Framför allt sådana rättigheter som gäller människor i andra länder än vårt eget. I dag verkar det dock som om engagemanget

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Paginering