Dokument & lagar (267 träffar)

Interpellation 2008/09:377 av Green, Monica (s)

den 3 mars Interpellation 2008/09:377 Polissituationen i Skaraborg av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Det blir färre poliser på gatorna i stället för fler. Det är resultatet av regeringens politik. Vid valet 2006 var rättsväsendet en av kärnfrågorna inom moderat politik. Man lovade vitt och

Inlämnad: 2009-03-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polissituationen i Skaraborg

Interpellation 2008/09:374 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 2 mars Interpellation 2008/09:374 Bensinmackarna av Ann-Kristine Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Nu har det kommit rapporter om att det sker allt snabbare nedläggningar av drivmedelsstationer runt om i landet takten är snabbare nu än under åren 20072008. Det finns färska exempel där företrädare

Inlämnad: 2009-03-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bensinmackarna

Skriftlig fråga 2008/09:683 av Olander, Ronny (s)

den 27 februari Fråga 2008/09:683 Trafikskadeersättning till barn av Ronny Olander s till justitieminister Beatrice Ask m I dag bedömer statligt styrda Trafikskadenämnden ett barns ersättning vid trafikskada. Nämnden gör en beräkning av ersättningen för framtida inkomstbortfall utifrån barnets framtidsutsikter.

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:680 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 februari Fråga 2008/09:680 Bättre möjligheter till skadestånd och brottsofferersättning av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Den som begått och dömts för ett brott är i många fall också skyldig att betala skadestånd till offret. Bedömningen handläggs och beslutas av domstol. Om den

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:367 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 26 februari Interpellation 2008/09:367 Investeringar för utveckling av framtidens svenska träindustri av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Maud Olofsson c Träindustrin är en viktig hörnpelare i svensk ekonomi och en framtidsbransch med stor betydelse för regional sysselsättning och arbetsmarknad. Varje

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Investeringar för utveckling av framtidens svenska träindustri

Skriftlig fråga 2008/09:673 av Bodström, Thomas (s)

den 26 februari Fråga 2008/09:673 Poliser och civilanställda av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För att spara in ett underskott på 3,9 miljoner kronor säger, enligt en artikel i DN, polismästaren vid Södertörns polismästardistrikt att poliser nu måste ta över civilanställdas arbete som arrestvakter

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:672 av Bodström, Thomas (s)

den 26 februari Fråga 2008/09:672 Södertörnspolisen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För några veckor sedan kunde jag läsa i tidningen DN att polisen inte klarar av gängbrottsligheten i Stockholmsområdet. Den speciella enhet som har sin bas på Södertörn och som arbetar med det nationellt

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:364 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:364 Regelförenklingar av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har gjort stort väsen av att man vill minska kostnaderna för företagens regelverk med 25 procent. I dag är kostnaderna för att administrera regler i företagen runt 100 miljarder kronor.

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingar

Interpellation 2008/09:363 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:363 Betalningstider för företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Likviditeten för de små och medelstora företagen är väldigt ofta orsaken till att företagen måste minska på sin verksamhet och ibland vidta åtgärder som varsel och nedläggning. Orsaken

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betalningstider för företag

Interpellation 2008/09:356 av Örnfjäder, Krister (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:356 Regionala samordnare av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har utsett 36 regionala samordnare som ska göra insatser med anledning av varsel och nedläggning av olika verksamheter ute i landet. Dessa samordnare har i sin tur kontakt med den

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:663 av Hultqvist, Peter (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:663 Branschprogram av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under den förra regeringens tid så initierades starten av så kallade branschprogram där industri, akademi och forskningsinstitut samverkade. Syftet var att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:661 av Olsson, Hans (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:661 Ekobrottsökningen och statsinkomsterna av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m Nya siffror för 2008 visar att den ekonomiska brottsligheten sätter nya rekord. På flera områden har antalet anmälningar fördubblats och prognosen för 2009 är att det kan bli ännu värre.

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:660 av Eriksson, Birgitta (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:660 Inkassoverksamhet och kriminalitet av Birgitta Eriksson s till justitieminister Beatrice Ask m Det har uppenbarligen blivit allt vanligare att kriminella, främst motorcykelgängen, anlitas för indrivning av mindre nogräknade personers och företagares räkning. De kriminella gängen

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:658 av Örnfjäder, Krister (s)

den 24 februari Fråga 2008/09:658 Ny lag om ID-kort och konsekvenser för fotobranschen av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Från och med den 1 juni kan den som behöver ett nytt ID-kort få vända sig till Skatteverket då en ny lag eventuellt kommer att träda i kraft. Enligt förslaget ska Skatteverket

Inlämnad: 2009-02-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:641 av Wahlström, Göte (s)

den 19 februari Fråga 2008/09:641 Viseringsärenden av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m De svenska viseringsreglerna bygger på såväl Schengenregler som nationella svenska regler. Tidigare hade Migrationsverkets styrelse fått i uppdrag att fastlägga de nationella reglerna. När Migrationsverkets

Inlämnad: 2009-02-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:345 av Björck, Patrik (s)

den 18 februari Interpellation 2008/09:345 Regionala samordnare av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen började hösten 2008 att utse ett antal regionala samordnare för att möta det svåra arbetsmarknadsläget och har sedan undan för undan kompletterat med flera sådana runt om i landet.

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regionala samordnare

Skriftlig fråga 2008/09:634 av Axelsson, Christina (s)

den 18 februari Fråga 2008/09:634 Översyn av preskriptionstiden för betalningskrav för elleveranser av Christina Axelsson s till näringsminister Maud Olofsson c EU-kommissionen har bestämt sig för att göra en granskning av villkoren på den avreglerade el- och gasmarknaden. Anledningen är resultatet av den undersökning

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:630 av Kihlström, Dan (kd)

den 17 februari Fråga 2008/09:630 Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn av Dan Kihlström kd till statsrådet Tobias Billström m Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är en utsatt grupp. De har förlorat sina föräldrar eller befinner sig skilda från dem och har ofta varit med om traumatiska upplevelser.

Inlämnad: 2009-02-17 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:342 av Sonidsson, Eva (s)

den 13 februari Interpellation 2008/09:342 Skuldsättning på grund av sms-lån av Eva Sonidsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Återigen kommer larmrapporter från kronofogden om att sms-lånen ökar. År 2008 kom det in närmare 36 000 ansökningar om obetalda sms-lån till kronofogden, en

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skuldsättning på grund av sms-lån

Interpellation 2008/09:340 av Ygeman, Anders (s)

den 13 februari Interpellation 2008/09:340 Försäljningen av miljöbilar av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Svenskarna fortsätter att minska sina inköp av nya bilar. Under januari i år registrerades 11 299 nya personbilar, vilket är en minskning med 33,7 procent jämfört med samma månad förra

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)