Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2008/09:557 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:557 Försäljningen av Vattenfall AB av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c För en tid sedan hade jag en interpellationsdebatt med näringsministern om försäljningen av Vattenfall AB. Det var en debatt där ministern kort besvarade de frågor som jag då

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljningen av Vattenfall AB

Interpellation 2008/09:423 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 20 mars Interpellation 2008/09:423 Vattenfall av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Vattenfall är en avgörande aktör på den svenska elmarknaden, och vad som händer med bolaget kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att klara de svenska energipolitiska målen framöver. Samtidigt

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfall

Interpellation 2008/09:265 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 januari Interpellation 2008/09:265 Glasriket av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Glasriket är en nationell angelägenhet, inte bara för de fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som ingår i Glasriket. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, arbeten i glesbygd, traditioner

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Glasriket

Interpellation 2008/09:242 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 januari Interpellation 2008/09:242 Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet av Carina Adolfsson Elgestam s till justitieminister Beatrice Ask m Under andra halvåret av 2009 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU. Ett ordförandeskap som innebär att ett flertal så kallade ministerrådsmöten

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet

Skriftlig fråga 2008/09:397 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 12 december Fråga 2008/09:397 Kostnader i samband med EU-ordförandeskapet av Carina Adolfsson Elgestam s till justitieminister Beatrice Ask m Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer det att hållas ministerrådsmöten runt om i landet. Ett ministerrådsmöte med jordbruksministrarna kommer exempelvis att förläggas

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:131 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 18 november Interpellation 2008/09:131 Besöksnäringen av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Nu är det ett mycket bra läge att investera i marknadsföring av Sverige som turistland. När andra länder sparar in på marknadsföring kan genomslaget för Sverige bli ännu större. En förnyad

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Besöksnäringen

Interpellation 2008/09:44 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:44 Investeringar i besöksnäringen av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, med ökad arbetslöshet och sjunkande tillväxt. Allra hårdast slår ekonomiskt sämre tider mot dem som redan har en utsatt situation: kvinnor,

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)