Dokument & lagar (156 träffar)

Interpellation 2008/09:168 av Hultqvist, Peter (s)

den 28 november Interpellation 2008/09:168 Rättssäkerhet i försäkringskassemål av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Skillnaderna mellan hur länsrätterna dömer i överklagade ärenden när det gäller försäkringskasseärenden är stor. I Västerbotten ändras 48 procent av ärendena som gäller sjukpenning.

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättssäkerhet i försäkringskassemål

Interpellation 2008/09:164 av Pärssinen, Raimo (s)

den 28 november Interpellation 2008/09:164 Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa av Raimo Pärssinen s till statsrådet Tobias Billström m Hela Söderhamn berörs just nu av en avvisning av en ung mamma och hennes treåriga dotter. De har nyligen blivit avvisade till Kongo-Kinshasa. Jag är

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa

Skriftlig fråga 2008/09:319 av Olsson, Hans (s)

den 28 november Fråga 2008/09:319 Tillämpning av regler för anhöriginvandring av Hans Olsson s till statsrådet Tobias Billström m Hajar Babaei är en demensjuk 76-årig kvinna som ska utvisas till Iran där det inte finns någon som kan ta hand om henne. I Sverige har hon i dag fyra barn och 15 barnbarn. Elham Mostafa

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:310 av Bodström, Thomas (s)

den 26 november Fråga 2008/09:310 Förbud mot köp av sexuell tjänst av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige har varit ett föregångsland på många sätt vad gäller insatser för att bekämpa prostitution och människohandel. Mot den moderata riksdagsminoriteten infördes, från och med den 1 januari

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:307 av Engelhardt, Christer (s)

den 26 november Fråga 2008/09:307 Utmätning av bostäder av Christer Engelhardt s till justitieminister Beatrice Ask m Allt fler får besök av kronofogden sedan nya regler infördes vid årsskiftet. På Gotland har 315 utmätningar gjorts i år. De nya reglerna innebär att en bostad kan utmätas om värdet överstiger ett

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:154 av Palm, Veronica (s)

den 25 november Interpellation 2008/09:154 Risken för tortyr efter en avvisning av Veronica Palm s till statsrådet Tobias Billström m Den 4 augusti i år avvisades den 29-årie marockanen Abdrazzak Jabri från Sverige. Han överlämnades på flygplatsen i Casablanca till marockansk polis och fördes till en av säkerhetstjänstens

Inlämnad: 2008-11-25 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Risken för tortyr efter en avvisning

Skriftlig fråga 2008/09:303 av Sachet, Ameer (s)

den 25 november Fråga 2008/09:303 Ökningen av kontokortsbedrägerier av Ameer Sachet s till justitieminister Beatrice Ask m Antalet bedrägerier med kontokort har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt nya siffror har dubbelt så många blivit utsatta för kortbedrägerier i år jämfört med för två år sedan. Fram till

Inlämnad: 2008-11-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:283 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 november Fråga 2008/09:283 Jobbkrisen och utmätning av bostäder av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den pågående jobbkrisen kan leda till massavhysning av villa- och bostadsrättsägare. Allt fler villa- och bostadsrättsägare klarar inte av att betala sina bostadslån. De förberedande rättsprocesserna

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:280 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 20 november Fråga 2008/09:280 Anknytningsinvandring och åtgärder mot familjesplittring av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till statsrådet Tobias Billström m Enligt huvudregeln i utlänningslagen ska en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha sökt och beviljats ett sådant före inresa i landet. Det finns

Inlämnad: 2008-11-20 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:135 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 november Interpellation 2008/09:135 Utredning av arbetsmiljöbrott av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m I februari 2008 stoppade fackförbundet Byggnads regionala skyddsombud arbetet vid ett hotellbygge i Örebro på grund av att de anställda utsattes för asbestexponering. Dessutom gjordes

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning av arbetsmiljöbrott

Interpellation 2008/09:129 av Johnsson, Eva (kd)

den 18 november Interpellation 2008/09:129 Barnperspektivet vid vårdnadstvister av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid uppslitande skilsmässor hamnar barnen lätt i kläm. Barnens bästa ska därför stå i centrum vid alla beslut om vård, umgänge och boende enligt föräldrabalken. Enligt en studie

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnperspektivet vid vårdnadstvister

Interpellation 2008/09:128 av Johnsson, Eva (kd)

den 18 november Interpellation 2008/09:128 Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Rätten till personlig integritet och att få bli lämnad i fred har av Europadomstolen uttolkats som att det innebär ett skydd mot att bli fotograferad eller avlyssnad

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer

Skriftlig fråga 2008/09:259 av Bodström, Thomas (s)

den 18 november Fråga 2008/09:259 Hot mot demokratin och Organisations-Sverige av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Efter den senaste tidens mycket allvarliga händelser, där en sportchef och en tränare tvingas hoppa av sina uppdrag i sina sportföreningar på grund av hot från egna supportrar,

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:127 av Stenberg, Hans (s)

den 17 november Interpellation 2008/09:127 Kriminalvårdsanstalten i Viskan av Hans Stenberg s till justitieminister Beatrice Ask m Vid kriminalvårdsanstalten i Viskan i Ånge kommun bedrivs en mycket väl fungerande verksamhet. Vid en nyligen gjord översyn av de öppna kriminalvårdsplatserna i region Nord skrev regionchefen

Inlämnad: 2008-11-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminalvårdsanstalten i Viskan

Interpellation 2008/09:126 av Green, Monica (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:126 Polisens resurser i Västra Götaland av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Häromdagen gick polisen i Västra Götaland ut i medierna och sade att man fått för lite pengar av regeringen till sin verksamhet. Detta är oroande, inte minst med tanke på den organiserade

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens resurser i Västra Götaland

Skriftlig fråga 2008/09:252 av Bodström, Thomas (s)

den 14 november Fråga 2008/09:252 Terroristbekämpning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Jag ställde för en kort tid sedan en fråga till justitieministern om Säkerhetspolisens tillgång till information som utgör viktiga delar av terroristbekämpningen. Det gäller sådan information som fås

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:251 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:251 Fördröjning av adoptionsärenden och adoptanters ålder av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid en adoption står barnets bästa i fokus. Därför har man satt upp en rad kriterier som ska vara vägledande för att adoptionen ska gå igenom. Ett sådant kriterium är

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:97 av Johnsson, Eva (kd)

den 6 november Interpellation 2008/09:97 Barnperspektivet vid vårdnadstvister av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid uppslitande skilsmässor hamnar barnen lätt i kläm. Barnens bästa ska därför stå i centrum vid alla beslut om vård, umgänge och boende enligt föräldrabalken. Enligt en studie

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:96 av Johnsson, Eva (kd)

den 6 november Interpellation 2008/09:96 Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Rätten till personlig integritet och att få bli lämnad i fred har av Europadomstolen uttolkats som att det innebär ett skydd mot att bli fotograferad eller avlyssnad och

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:213 av Hägg, Carina (s)

den 5 november Fråga 2008/09:213 Handlingsplan mot våldtäkt av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Våldtagna kvinnor behöver tillgång till särskilda mottagningar. För att öka samhällets kunskaper och för att hjälpa brottsoffren krävs mottagningar med tillgänglighet till expertkunskap, långsiktigt

Inlämnad: 2008-11-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)