Dokument & lagar (156 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:202 av Malmström, Louise (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:202 Nytt fängelse i Norrköping av Louise Malmström s till justitieminister Beatrice Ask m Delar av rättsväsendet har fått ökade medel i budgeten. Polisen och Åklagarmyndigheten har som mål att klara upp fler brott, och därmed få fast fler skyldiga. Detta är bra, men betyder att alla

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:186 av Bodström, Thomas (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:186 Säkerhetspolisens arbete av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den politiska uppgörelsen i den borgerliga regeringen innebär att bara regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten ska få beställa signalspaning. Terroristbekämpning som tidigare anfördes som

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:185 av Bodström, Thomas (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:185 Barnahus av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Sedan några år tillbaka finns det ett antal barnahus runt om i landet. Barnahusen bygger på bättre samverkan mellan flera myndigheter. Denna verksamhet har visat sig vara väl fungerande på så sätt att barn som utsatts

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:70 av Bäckman, Roland (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:70 Ökad brottslighet av Roland Bäckman s till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten minskade i rask takt tre år i rad under föregående mandatperiod. Dessvärre visar statistiken för 2007 en kraftig ökning av antalet anmälda brott under det första året med borgerligt

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad brottslighet

Skriftlig fråga 2008/09:148 av Rådström, Britta (s)

den 27 oktober Fråga 2008/09:148 Självmordssajter av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldersgruppen 1524 år, där hela 28 procent av dödsfallen orsakas av självmord. I antal innebär dessa siffror att exempelvis år 2004 dog 23

Inlämnad: 2008-10-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:64 av Wahlström, Göte (s)

den 24 oktober Interpellation 2008/09:64 Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I den migrationspolitiska debatten framhåller migrationsminister Billström behovet av en EU-gemensam migrationspolitisk hållning. Jag kan instämma i denna grundsyn men

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland

Skriftlig fråga 2008/09:147 av von Arnold, Otto (kd)

den 24 oktober Fråga 2008/09:147 Översyn av sekretesslagen av Otto von Arnold kd till justitieminister Beatrice Ask m Tragiken i Arbogafallet berörde hela Sverige. Såren revs återigen upp för föräldrar, släktingar och vänner till de mördade barnen när förundersökningen med bland annat närgående obduktionsbilder

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:139 av Enochson, Annelie (kd)

den 24 oktober Fråga 2008/09:139 Regeringens och myndigheters utrikespolitik av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Den 10 oktober ägde huvudförhandlingarna rum i Mölndals tingsrätt mellan Lennart Eriksson och Migrationsverket. Erikssons fall har blivit mycket uppmärksammat då han blev av med

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:131 av Bodström, Thomas (s)

den 22 oktober Fråga 2008/09:131 Polisbrist av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Flera stora polismyndigheter räknar med underskott de kommande åren. Mer än hälften av polismyndigheterna räknar med färre civilanställda de kommande åren. Den borgerliga regeringen minskar polisens budget för

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:94 av Bodström, Thomas (s)

den 15 oktober Fråga 2008/09:94 Polisutbildningen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I våras berättade Rikspolisstyrelsen att man hade för avsikt att halvera polisutbildningen 2009. Värst ut råkar utbildningen i Umeå och Växjö där nästan all utbildning försvinner. En sådan neddragning stämmer

Inlämnad: 2008-10-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:93 av Bodström, Thomas (s)

den 15 oktober Fråga 2008/09:93 Tv-sända rättegångar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I dag råder fotoförbud vid rättegångar, även om rättegångar som huvudregel är offentliga. Men det finns anledning till att se över reglerna om fotoförbud. Intresset för vad som händer i rättegångar är i

Inlämnad: 2008-10-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:75 av Lundh, Fredrik (s)

den 8 oktober Fråga 2008/09:75 Svensk initiativ till FATF av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m För ett tag sedan ställde jag en fråga till justitieministern om svenskt initiativ till att barnpornografi ska bli ett nytt fokusområde och föremål för en typologistudie inom Financial Action Task Force

Inlämnad: 2008-10-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:60 av Eberstein, Susanne (s)

den 3 oktober Fråga 2008/09:60 Registrering av testamenten av Susanne Eberstein s till justitieminister Beatrice Ask m Frågan om registrering av testamenten har vid ett antal tillfällen diskuterats i riksdagen med anledning av den otillfredsställande ordning som gäller i dag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande

Inlämnad: 2008-10-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:55 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 3 oktober Fråga 2008/09:55 Statslösa palestinier av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Tobias Billström m Svensk migrationspolitik måste vara rättssäker. Vi ska vara säkra på att den vi avvisar från Sverige blir mottagen och inte råkar illa ut i det land han eller hon avvisas till. I vissa delar

Inlämnad: 2008-10-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:11 av Astudillo, Luciano (s)

den 24 september Interpellation 2008/09:11 Polisinsatsen i samband med Reclaim the Streets så kallade gatufest av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m European Social Forum ESF har i år för femte gången arrangerats och denna gång i Malmö ett uppskattat evenemang med många deltagare där syftet

Inlämnad: 2008-09-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisinsatsen i samband med Reclaim the Streets så kallade gatufest

Skriftlig fråga 2008/09:11 av Lundh, Fredrik (s)

den 17 september Fråga 2008/09:11 Internationellt arbete mot barnpornografi av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m Financial Action Task Force, FATF, är ett mellanstatligt organ, som verkar för att utveckla regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I juli i år tog Brasiliens

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)