Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1578 av Rådström, Britta (s)

den 26 augusti Fråga 2007/08:1578 Ändrad lagstiftning för Tullverkets brottsbekämpning av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m Nyligen fick Tullverkets och Kustbevakningens personal möjligheter att genomföra nykterhetskontroller. Även på andra områden finns det dock ett behov av att se över lagstiftningen

Inlämnad: 2008-08-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1170 av Rådström, Britta (s)

den 2 maj Fråga 2007/08:1170 Beskattning och Ålandshandel av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Enligt Finlands anslutningsfördrag till Europeiska unionen omfattas inte Ålands territorium av EG-bestämmelser om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt, punktskatt och annan

Inlämnad: 2008-05-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1169 av Rådström, Britta (s)

den 2 maj Fråga 2007/08:1169 Utvärdering av deklarationsombud av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft, lagen SFS 2005:1117 om deklarationsombud. Ombudsförfarandet används endast vid inlämning av elektroniska skattedeklarationer. Även om skattedeklarationen

Inlämnad: 2008-05-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:773 av Rådström, Britta (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:773 Tullsamarbetet med Norge och Finland av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Tullverket planerar stora nedskärningar av personal och verksamheten läggs ned helt på flera orter, i flera hamnar och på flera flygplatser. I princip överges hela Norrland med dess långa

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:765 av Rådström, Britta (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:765 Nordiskt tullsamarbete av Britta Rådström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Tullverket planerar stora nedskärningar av personal och verksamheten läggs ned helt på flera orter, i flera hamnar och på flera flygplatser. I princip överges hela Norrland med dess långa gränser

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:642 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:642 Likformighet och enkelhet i skattesystemet av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Den stora och breda skatteuppgörelsen 1990/91 byggde på fyra grundpelare: lägre skattesatser, bredare skattebaser, mer neutral och likformig beskattning samt enklare regler. Dessa har

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:641 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:641 Skatteflyktslagen av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m I en motion till riksdagen skriver två moderata riksdagsledamöter att skatteflyktslagen är orimlig och omoralisk, vidare menar de att skatteflyktslagen signalerar en nonchalant lathet från lagstiftarens sida.

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:527 av Rådström, Britta (s)

den 20 december Fråga 2007/08:527 Tullverkets omorganisation av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Regeringen håller presskonferenser om åtgärder mot skattefusk samtidigt som Tullverket och Skatteverket omorganiserar och uppenbarligen minskar sin personal av ekonomiska skäl. Regeringen säger ett

Inlämnad: 2007-12-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:502 av Rådström, Britta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:502 Skatteförändringar som missgynnar Norrland av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Statsrådet bedriver en skattepolitik för södra Sverige. Skatter som är problem i Stockholmsregionen och södra Sverige sänks samtidigt som Norrland främst får vara med och finansiera

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:346 av Rådström, Britta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:346 Utvidgat Schengen och smuggling av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Tullverket befarar en ökad smuggling under nästa år av amfetamin och cigaretter från Baltikum och Polen som en följd av att Schengenområdet utökas. Tullen blir ensam som statlig myndighet i de

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:43 av Rådström, Britta (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:43 Samarbete mot svartarbete av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Skatteverkets och Arbetsmarknadsverkets generaldirektörer vill utöka sitt samarbete. Svartarbete är ett stort problem, inte minst då det medför illojal konkurrens som motar ut hederliga och ärliga näringsidkare

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Anders Borg (M)