Dokument & lagar (234 träffar)

Interpellation 2007/08:383 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 februari Interpellation 2007/08:383 Kameraövervakning av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m En 25-årig man sköt en 31-åring med tre skott utanför en klubb i Rosengård, Malmö. Händelsen togs upp av de övervakningskameror som fanns på platsen. Under utredningen hörde man flera personer

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:713 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:713 Deklaration mot trafficking av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Albanien, Österrike, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Malta, Danmark, Frankrike, Georgien, Moldavien, Rumänien, Norge och Slovakien ingår i den grupp av 14 länder som ratificerar konvention

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:706 av Bodström, Thomas (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:706 Människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m En brist avseende arbetet mot människohandel är att det saknas tillförlitlig statistik över hur många som drabbas av människohandel. Det är särskilt viktigt att försöka få fram aktuell statistik för att veta

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:694 av Johansson, Lars (s)

den 1 februari Fråga 2007/08:694 Säkerhet när tullkontroll försvinner på Landvetter av Lars Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Landvetter är Sveriges näst största flygplats. År 2006 var det totala antalet passagerare 4 279 247 och Landvetter stod också för den största ökningen sedan 1990 49 procentPå

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:690 av Hägg, Carina (s)

den 1 februari Fråga 2007/08:690 Konventionen mot människohandel av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige var initiativtagare till konventionen mot människohandel och trafficking. Det är viktigt att arbetet med ratificeringen av konventionen skyndsamt genomförs. Konventionen träder nu i kraft

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:359 av Högman, Berit (s)

den 31 januari Interpellation 2007/08:359 Polisens resurser i Värmland av Berit Högman s till justitieminister Beatrice Ask m I mitt hemlän Värmland ska polismyndigheten återigen reducera sina kostnader. Rikspolisstyrelsen har aviserat att man för 2008 kommer att dra in medel motsvarande sju poliser. För 2009 kommer

Inlämnad: 2008-01-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:355 av Lilja, Lars (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:355 Kamp mot dopning av Lars Lilja s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m En av idrottens viktigaste trovärdighetsfrågor är kampen mot dopning. Ett av de viktigaste inslagen i den kampen är testverksamheten. Det är en inte alltför djärv gissning att antalet genomförda

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kamp mot dopning

Interpellation 2007/08:349 av Högman, Berit (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:349 Länsmusiken av Berit Högman s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Efter att ha tagit del av Kulturrådets fördelning av anslag till Länsmusiken finns ett antal frågor som jag menar att statsrådet måste besvara. Anslagen till Länsmusiken, däribland Värmlandsoperan,

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Länsmusiken

Skriftlig fråga 2007/08:665 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:665 Utnyttjande av utländsk arbetskraft av Lars Mejern Larsson s till justitieminister Beatrice Ask m Globaliseringen har kommit för att stanna. EU är en viktig samarbetspartner för att kräva att konkurrens som sker i hemlandet sker på sjysta villkor. För att motverka illojal konkurrens

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:657 av Johansson, Lars (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:657 Åtgärder mot den organiserade brottsligheten av Lars Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Den organiserade brottsligheten kidnappade Göteborg för att råna postterminalen. Rånet genomfördes med militär precision av en större grupp som enligt uppgift hotade elva postanställda.

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:648 av Särnblad, Anneli (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:648 Kulturarvet Vård i Falun av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturarvet Vård i Falun, en del av Nordiska museet, hotas av nedläggning på grund av att Nordiska museet har avsagt sig ansvaret för verksamheten. Därmed avvecklas en institution som under

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:603 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:603 Polisen av Anneli Särnblad s till justitieminister Beatrice Ask m Polisen har en avgörande roll i det viktiga brottsbekämpande arbetet. Vi ställer höga krav på polisväsendet och vi vill att det ska arbeta effektivt och förebyggande. Och polisen ska vara tillgänglig för medborgarna.

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:600 av Axelsson, Christina (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:600 Lagändringar för sms-lån under 1 000 kronor av Christina Axelsson s till justitieminister Beatrice Ask m EU-parlamentet har nu sagt ja till ett nytt EU-direktiv som innebär i flera fall skärpningar för alla lån som överstiger 200 euro, ca 1 900 kronor. Det kommer bland annat att

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:599 av Bodström, Thomas (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:599 Kontraktsvård av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Många kriminella har i dag så stora missbruksproblem att kontraktsvård borde vara den naturliga påföljden. Men eftersom socialtjänsten tar över kostnadsansvaret från Kriminalvården från och med den dag den dömde

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:598 av Bodström, Thomas (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:598 Åklagarmyndigheten av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen påstod statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen gör den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Nu visar det sig att flera för rättsväsendet vitala myndigheter i stället

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:586 av Bodström, Thomas (s)

den 11 januari Fråga 2007/08:586 Psykiskt störda lagöverträdare av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare har varit föremål för utredning ett flertal gånger. För ett år sedan kom en departementsskrivelse, Ds 2007:5, som föreslog att det nuvarande

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:578 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 10 januari Fråga 2007/08:578 Användning av beredskapspolisen av Ann-Kristine Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Beredskapspolisen ingår i civilförsvaret och har till uppgift att delta i sådan polisverksamhet som har anknytning till befolkningsskydd och räddningstjänst, men de får tas i anspråk

Inlämnad: 2008-01-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:566 av Eberstein, Susanne (s)

den 3 januari Fråga 2007/08:566 Genomförande av direktiv 2004/48/EG av Susanne Eberstein s till justitieminister Beatrice Ask m Problemet med förfalskade läkemedel är i tilltagande. Läkemedelsverket har till och med anställt en person för att arbeta med olaga handel. Så länge det så kallade civilrättsliga sanktionsdirektivet

Inlämnad: 2008-01-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:561 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:561 Incitament i kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För drygt två år sedan lämnade Kriminalvårdskommittén sitt betänkande om ny kriminalvårdslag. Kommittén föreslog att ett så kallat förmånssystem införs för att tillvarata den intagnes motivation

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:560 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:560 Kriminalvårdare av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För drygt två år sedan lämnade Kriminalvårdskommittén sitt betänkande om ny kriminalvårdslag. Bland annat föreslogs att vårdare skulle delas in i två grupper, den ena enbart inriktad på ordning och säkerhet

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)