Dokument & lagar (164 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:249 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 14 november Fråga 2008/09:249 Jämställdheten i Sverige av Ann-Christin Ahlberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sverige tappar i jämställdhet.Ovanstående rubrik stod att läsa i Svenska Dagbladet den 12 november i år. Det är inga rubriker vi i Sverige är vana vid att se, tvärtom

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:244 av Hägg, Carina (s)

den 13 november Fråga 2008/09:244 Internet som mötesplats för sexköpare av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sexhandeln och marknadsföringen för prostituerade sker i dag i stort sett uteslutande på Internet. Enligt Socialstyrelsens rapport Kännedom om prostitution från

Inlämnad: 2008-11-13 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:241 av Hägg, Carina (s)

den 11 november Fråga 2008/09:241 Information mot prostitution av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Jag har motionerat om regeringens ansvar för att stå upp för sexköpslagen såväl nationellt som internationellt. Regeringen har gett Svenska institutet i uppdrag att ta fram besöksprogram för att

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2008/09:97 av Johnsson, Eva (kd)

den 6 november Interpellation 2008/09:97 Barnperspektivet vid vårdnadstvister av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid uppslitande skilsmässor hamnar barnen lätt i kläm. Barnens bästa ska därför stå i centrum vid alla beslut om vård, umgänge och boende enligt föräldrabalken. Enligt en studie

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:96 av Johnsson, Eva (kd)

den 6 november Interpellation 2008/09:96 Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Rätten till personlig integritet och att få bli lämnad i fred har av Europadomstolen uttolkats som att det innebär ett skydd mot att bli fotograferad eller avlyssnad och

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:220 av Astudillo, Luciano (s)

den 6 november Fråga 2008/09:220 Resenärers rättigheter av Luciano Astudillo s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det danska lågprisflygbolaget Sterling har nyligen gått i konkurs och närmare 40 000 resenärer har drabbats. Alla resenärer förlorade i första skedet sina pengar men många

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:213 av Hägg, Carina (s)

den 5 november Fråga 2008/09:213 Handlingsplan mot våldtäkt av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Våldtagna kvinnor behöver tillgång till särskilda mottagningar. För att öka samhällets kunskaper och för att hjälpa brottsoffren krävs mottagningar med tillgänglighet till expertkunskap, långsiktigt

Inlämnad: 2008-11-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:203 av Sonidsson, Eva (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:203 Biljettocker av Eva Sonidsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Nyligen blev Metallicafans snuvade då konserterna såldes på under en halvtimme. Hur kan 30 000 biljetter försvinna på 30 minuter och sedan dyka upp fyra gånger dyrare på den svarta marknaden

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:202 av Malmström, Louise (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:202 Nytt fängelse i Norrköping av Louise Malmström s till justitieminister Beatrice Ask m Delar av rättsväsendet har fått ökade medel i budgeten. Polisen och Åklagarmyndigheten har som mål att klara upp fler brott, och därmed få fast fler skyldiga. Detta är bra, men betyder att alla

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:186 av Bodström, Thomas (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:186 Säkerhetspolisens arbete av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den politiska uppgörelsen i den borgerliga regeringen innebär att bara regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten ska få beställa signalspaning. Terroristbekämpning som tidigare anfördes som

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:185 av Bodström, Thomas (s)

den 30 oktober Fråga 2008/09:185 Barnahus av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Sedan några år tillbaka finns det ett antal barnahus runt om i landet. Barnahusen bygger på bättre samverkan mellan flera myndigheter. Denna verksamhet har visat sig vara väl fungerande på så sätt att barn som utsatts

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:76 av Astudillo, Luciano (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:76 Motverkande av diskriminering i arbetslivet av Luciano Astudillo s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Arbetslösheten stiger och sysselsättningen viker. Detta sker i ett läge då fortfarande många saknar ett arbete att gå till. Integrations- och jämställdhetsministern

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Motverkande av diskriminering i arbetslivet

Interpellation 2008/09:70 av Bäckman, Roland (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:70 Ökad brottslighet av Roland Bäckman s till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten minskade i rask takt tre år i rad under föregående mandatperiod. Dessvärre visar statistiken för 2007 en kraftig ökning av antalet anmälda brott under det första året med borgerligt

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad brottslighet

Skriftlig fråga 2008/09:148 av Rådström, Britta (s)

den 27 oktober Fråga 2008/09:148 Självmordssajter av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldersgruppen 1524 år, där hela 28 procent av dödsfallen orsakas av självmord. I antal innebär dessa siffror att exempelvis år 2004 dog 23

Inlämnad: 2008-10-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:147 av von Arnold, Otto (kd)

den 24 oktober Fråga 2008/09:147 Översyn av sekretesslagen av Otto von Arnold kd till justitieminister Beatrice Ask m Tragiken i Arbogafallet berörde hela Sverige. Såren revs återigen upp för föräldrar, släktingar och vänner till de mördade barnen när förundersökningen med bland annat närgående obduktionsbilder

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:131 av Bodström, Thomas (s)

den 22 oktober Fråga 2008/09:131 Polisbrist av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Flera stora polismyndigheter räknar med underskott de kommande åren. Mer än hälften av polismyndigheterna räknar med färre civilanställda de kommande åren. Den borgerliga regeringen minskar polisens budget för

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:94 av Bodström, Thomas (s)

den 15 oktober Fråga 2008/09:94 Polisutbildningen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I våras berättade Rikspolisstyrelsen att man hade för avsikt att halvera polisutbildningen 2009. Värst ut råkar utbildningen i Umeå och Växjö där nästan all utbildning försvinner. En sådan neddragning stämmer

Inlämnad: 2008-10-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:93 av Bodström, Thomas (s)

den 15 oktober Fråga 2008/09:93 Tv-sända rättegångar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I dag råder fotoförbud vid rättegångar, även om rättegångar som huvudregel är offentliga. Men det finns anledning till att se över reglerna om fotoförbud. Intresset för vad som händer i rättegångar är i

Inlämnad: 2008-10-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:78 av Sachet, Ameer (s)

den 9 oktober Fråga 2008/09:78 Solidarisk flyktingpolitik och kommunerna av Ameer Sachet s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ett väl fungerade flyktingmottagande i Sverige förutsätter att alla kommuner tar sitt ansvar. I dag tar vissa kommuner emot ett stort antal flyktingar, andra inga

Inlämnad: 2008-10-09 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:75 av Lundh, Fredrik (s)

den 8 oktober Fråga 2008/09:75 Svensk initiativ till FATF av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m För ett tag sedan ställde jag en fråga till justitieministern om svenskt initiativ till att barnpornografi ska bli ett nytt fokusområde och föremål för en typologistudie inom Financial Action Task Force

Inlämnad: 2008-10-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)