Dokument & lagar (164 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:311 av Bjurling, Laila (s)

den 27 november Fråga 2008/09:311 Inga ID-kort för utländska medborgare våren 2009 av Laila Bjurling s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Först förefaller det bli värre innan det ska bli bättre. ID-handlingar för utländska medborgare har varit ett problem sedan det blev klart att Svensk

Inlämnad: 2008-11-27 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:310 av Bodström, Thomas (s)

den 26 november Fråga 2008/09:310 Förbud mot köp av sexuell tjänst av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige har varit ett föregångsland på många sätt vad gäller insatser för att bekämpa prostitution och människohandel. Mot den moderata riksdagsminoriteten infördes, från och med den 1 januari

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:307 av Engelhardt, Christer (s)

den 26 november Fråga 2008/09:307 Utmätning av bostäder av Christer Engelhardt s till justitieminister Beatrice Ask m Allt fler får besök av kronofogden sedan nya regler infördes vid årsskiftet. På Gotland har 315 utmätningar gjorts i år. De nya reglerna innebär att en bostad kan utmätas om värdet överstiger ett

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:306 av Engelhardt, Christer (s)

den 26 november Fråga 2008/09:306 Åtgärder mot kvinnomisshandel av Christer Engelhardt s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Misshandeln av kvinnor ökar alltmer. I mitt hemlän Gotland har antalet anmälda kvinnofridsbrott ökat i jämförelse med förra året, från 22 till 30 anmälda brott.

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:303 av Sachet, Ameer (s)

den 25 november Fråga 2008/09:303 Ökningen av kontokortsbedrägerier av Ameer Sachet s till justitieminister Beatrice Ask m Antalet bedrägerier med kontokort har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt nya siffror har dubbelt så många blivit utsatta för kortbedrägerier i år jämfört med för två år sedan. Fram till

Inlämnad: 2008-11-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:283 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 november Fråga 2008/09:283 Jobbkrisen och utmätning av bostäder av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den pågående jobbkrisen kan leda till massavhysning av villa- och bostadsrättsägare. Allt fler villa- och bostadsrättsägare klarar inte av att betala sina bostadslån. De förberedande rättsprocesserna

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:282 av Gustafsson, Billy (s)

den 21 november Fråga 2008/09:282 Antidiskrimineringsbyråer av Billy Gustafsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sveriges antidiskrimineringsbyråer är statligt understödda ideella verksamheter som arbetar lokalt och regionalt för mångfald och mot diskriminering, ett arbete som för

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:268 av Hägg, Carina (s)

den 19 november Fråga 2008/09:268 Byrån för grundläggande rättigheter av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Byrån för grundläggande rättigheter ska, enligt ett beslut av ministerrådet, arbeta med temaområden åren 20072012. Dessa teman är rasism och främlingsfientlighet, diskriminering

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:267 av Hägg, Carina (s)

den 19 november Fråga 2008/09:267 Det europeiska jämställdhetsinstitutet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Beslut om inrättande av det europeiska jämställdhetsinstitutet togs 2006. Etableringen av institutet i Vilnius är åter försenat och därmed också arbetet med att

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2008/09:135 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 november Interpellation 2008/09:135 Utredning av arbetsmiljöbrott av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m I februari 2008 stoppade fackförbundet Byggnads regionala skyddsombud arbetet vid ett hotellbygge i Örebro på grund av att de anställda utsattes för asbestexponering. Dessutom gjordes

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning av arbetsmiljöbrott

Interpellation 2008/09:134 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 november Interpellation 2008/09:134 ID-kort för folkbokförda i Sverige av Eva-Lena Jansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Trots att regeringens egen utredning, ID-kort för folkbokförda i Sverige i december 2007 föreslog att polisen skulle få i uppdrag att utfärda ID-kort

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: ID-kort för folkbokförda i Sverige

Interpellation 2008/09:132 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 november Interpellation 2008/09:132 Kvotering för jämställda styrelser av Eva-Lena Jansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sverige har blivit mindre jämställt sedan den borgerliga regeringen tillträdde hösten 2006 något som inte förvånar men som däremot gör mig bekymrad. Det

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering för jämställda styrelser

Interpellation 2008/09:129 av Johnsson, Eva (kd)

den 18 november Interpellation 2008/09:129 Barnperspektivet vid vårdnadstvister av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid uppslitande skilsmässor hamnar barnen lätt i kläm. Barnens bästa ska därför stå i centrum vid alla beslut om vård, umgänge och boende enligt föräldrabalken. Enligt en studie

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnperspektivet vid vårdnadstvister

Interpellation 2008/09:128 av Johnsson, Eva (kd)

den 18 november Interpellation 2008/09:128 Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer av Eva Johnsson kd till justitieminister Beatrice Ask m Rätten till personlig integritet och att få bli lämnad i fred har av Europadomstolen uttolkats som att det innebär ett skydd mot att bli fotograferad eller avlyssnad

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer

Skriftlig fråga 2008/09:259 av Bodström, Thomas (s)

den 18 november Fråga 2008/09:259 Hot mot demokratin och Organisations-Sverige av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Efter den senaste tidens mycket allvarliga händelser, där en sportchef och en tränare tvingas hoppa av sina uppdrag i sina sportföreningar på grund av hot från egna supportrar,

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:127 av Stenberg, Hans (s)

den 17 november Interpellation 2008/09:127 Kriminalvårdsanstalten i Viskan av Hans Stenberg s till justitieminister Beatrice Ask m Vid kriminalvårdsanstalten i Viskan i Ånge kommun bedrivs en mycket väl fungerande verksamhet. Vid en nyligen gjord översyn av de öppna kriminalvårdsplatserna i region Nord skrev regionchefen

Inlämnad: 2008-11-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminalvårdsanstalten i Viskan

Interpellation 2008/09:126 av Green, Monica (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:126 Polisens resurser i Västra Götaland av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Häromdagen gick polisen i Västra Götaland ut i medierna och sade att man fått för lite pengar av regeringen till sin verksamhet. Detta är oroande, inte minst med tanke på den organiserade

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens resurser i Västra Götaland

Interpellation 2008/09:125 av Green, Monica (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:125 Jämställdheten i Sverige av Monica Green s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Tidigare har jämställdhetsministern förklarat att det inte är viktigt att hon inte är feminist utan det viktiga är vad som sker i praktiken. Efter valet 2006 uttalade

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdheten i Sverige

Skriftlig fråga 2008/09:252 av Bodström, Thomas (s)

den 14 november Fråga 2008/09:252 Terroristbekämpning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Jag ställde för en kort tid sedan en fråga till justitieministern om Säkerhetspolisens tillgång till information som utgör viktiga delar av terroristbekämpningen. Det gäller sådan information som fås

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:251 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:251 Fördröjning av adoptionsärenden och adoptanters ålder av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid en adoption står barnets bästa i fokus. Därför har man satt upp en rad kriterier som ska vara vägledande för att adoptionen ska gå igenom. Ett sådant kriterium är

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)