Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2006/07:495 av Hultqvist, Peter (s)

den 26 april Interpellation 2006/07:495 Likhet inför lagen även i praktiken av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU8 framgår att systemet med rättshjälp och då särskilt när det gäller småföretagare ska utvärderas. I ett svar på frågan 2006/07:1035 från

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Likhet inför lagen - även i praktiken

Interpellation 2006/07:235 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:235 Preventiva tvångsmedel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Satsningarna på rättsväsendet måste fortsätta. Kampen mot grov organiserad och systemhotande brottslighet är oerhört viktig. Förra året presenterade den socialdemokratiska regeringen två propositioner,

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Preventiva tvångsmedel

Interpellation 2006/07:233 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:233 Resurser mot människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För den socialdemokratiska regeringen har kampen mot människohandel haft en mycket hög prioritet under flera år. Människohandelsbrottet infördes 2002. En strategi för bekämpning av människohandel

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser mot människohandel

Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 januari Interpellation 2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet.

Inlämnad: 2007-01-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidsinriktad polisutbildning

Interpellation 2006/07:208 av Green, Monica (s)

den 8 januari Interpellation 2006/07:208 Nedlagd utredning om polisutbildning av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Behovet av att utbilda flera poliser är stort, något den nuvarande regeringen uppenbarligen är medveten om med tanke på att man gick till val på att flera poliser behövs i Sverige.

Inlämnad: 2007-01-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedlagd utredning om polisutbildning

Skriftlig fråga 2006/07:440 av Green, Monica (s)

den 29 december Fråga 2006/07:440 Utredningar om barnpornografi av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Barn som utsätts för barnpornografi får lida och pinas både när själva övergreppet utförs och varje gång som någon sedan ser dessa handlingar på Internet. Det är en oerhörd plåga för dessa utsatta

Inlämnad: 2006-12-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:96 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 november Interpellation 2006/07:96 Polisutbildning i förändring av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå. Våldsbrotten har under flera år ökat, liksom brotten mot narkotikastrafflagen. Den gränsöverskridande brottsligheten medför en komplex

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisutbildning i förändring

Interpellation 2006/07:76 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 16 november Interpellation 2006/07:76 Rättshjälp för svenska medborgare utomlands av Maryam Yazdanfar s till justitieminister Beatrice Ask m Den 19-åriga svenska medborgaren Tugba Tunc sköts i somras ned på öppen gata i Turkiet då hon för sin släkt förklarat att hon vägrade gifta sig med den man som släkten

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättshjälp för svenska medborgare utomlands

Interpellation 2006/07:55 av Ygeman, Anders (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:55 Öppnare redovisning av partibidrag av Anders Ygeman s till statsminister Fredrik Reinfeldt m I dagarna har det genom medierna framkommit att Moderaterna bedriver en organiserad insamling av privata donationer för att finansiera delar av sin partipolitiska verksamhet. Insamlingen

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Öppnare redovisning av partibidrag

Interpellation 2006/07:49 av Bodström, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:49 Rättssäkra beredningar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I samband med den borgerliga budgeten lades en rad lagförslag om förändringar av skatter och avgifter. Dessa förslag har nu granskats av Lagrådet. En huvudkritik mot samtliga dessa förslag

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättssäkra beredningar

Interpellation 2006/07:46 av Bodström, Thomas (s)

den 7 november Interpellation 2006/07:46 Behovet av tvångsmedel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Kampen mot den organiserade och systemhotande brottsligheten är oerhört viktig. Stora resurstillskott till polisen under ett antal år har medfört över 1 500 fler poliser bara under några få år.

Inlämnad: 2006-11-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av tvångsmedel

Interpellation 2006/07:43 av Bodström, Thomas (s)

den 1 november Interpellation 2006/07:43 Rambeslut inom det straffrättsliga samarbetet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Kampen mot den internationaliserade och organiserade brottsligheten är viktig. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har därför under ett antal år drivit på det rättsliga

Inlämnad: 2006-10-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rambeslut inom det straffrättsliga samarbetet

Interpellation 2006/07:42 av Bodström, Thomas (s)

den 1 november Interpellation 2006/07:42 Förändrad brottsutveckling av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Så sent som för ett år sedan anklagade allianspartierna den dåvarande socialdemokratiska regeringen för att vara på reträtt vad gäller satsningarna på rättsväsendet. Den moderatledda regeringen

Inlämnad: 2006-10-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förändrad brottsutveckling

Interpellation 2006/07:41 av Bodström, Thomas (s)

den 1 november Interpellation 2006/07:41 Vållande i trafikbrott av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den 14 september skickade den förra socialdemokratiska regeringen en lagrådsremiss till lagrådet där man föreslog att det ska införas två nya straffbestämmelser i lagen om straff för vissa trafikbrott:

Inlämnad: 2006-10-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vållande i trafikbrott