Dokument & lagar (87 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:371 av Rådström, Britta (s)

den 17 december Fråga 2009/10:371 Hjälp till utsatta för våldtäktsförsök av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m Sjukvården, polisen och övriga samhällsorgan har på många olika sätt förbättrat stödet till dem som har utsatts för våldtäkt. Detsamma gäller inte dem som har utsatts för ett våldtäktsförsök.

Inlämnad: 2009-12-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:357 av Hoff, Hans (s)

den 16 december Fråga 2009/10:357 Illegala spelautomater av Hans Hoff s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt Lotteriinspektionen finns i dag cirka 3 000 illegala spelautomater utsatta på krogar, hos tobakister, videouthyrare med mera i Sverige. Dessa spelautomater ger den organiserade brottsligheten i landet

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:351 av Sachet, Ameer (s)

den 16 december Fråga 2009/10:351 Åtgärder mot narkotikahantering inom alla EU:s medlemsstater av Ameer Sachet s till justitieminister Beatrice Ask m Våren 2009 befäste kokainet sin roll som Latinamerikas främsta problem. Det blev alltmer uppenbart att det inte spelar någon roll hur mycket pengar som satsas på

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:341 av Lövendahl, Torbjörn (s)

den 14 december Fråga 2009/10:341 Vapenklassning av gröna laserpekare av Torbjörn Lövendahl s till försvarsminister Sten Tolgfors m På lördagskvällen den 12 december 2009 blev polismän beskjutna med grön laser från en laserpekare vid ett ingripande mot en ungdomsfest i Trelleborgs kommun. Två av polismännen skadades

Inlämnad: 2009-12-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:304 av Bodström, Thomas (s)

den 8 december Fråga 2009/10:304 Antalet platser för intagna inom Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Från 2004 har Kriminalvården fått nästan 2,5 miljarder kronor mer i anslag. Antalet tillkomna platser har emellertid inte ökat i den grad man skulle kunna förvänta sig. Tvärtom

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:303 av Bodström, Thomas (s)

den 8 december Fråga 2009/10:303 Förebyggande insatser mot våld av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Det finns många frivilliga krafter som arbetar för att öka tryggheten för kvinnor som utsatts för våld. Kvinnotjej- och brottsofferjourer gör ett oersättligt arbete för att ge stöd till kvinnor

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:302 av Bodström, Thomas (s)

den 8 december Fråga 2009/10:302 Kvinnor och barn som brottsoffer av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Från Socialstyrelsen har det nyligen kommit en rapport om att kvinnor och barn som drabbas av våld från närstående inte får tillräcklig hjälp från kommunerna. Det är allvarlig kritik som kommer

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:229 av Haglö, Kerstin (s)

den 24 november Fråga 2009/10:229 Verkställande av ungdomsstraff av Kerstin Haglö s till justitieminister Beatrice Ask m År 2006 införde Socialdemokraterna ett nytt påföljdssystem som bygger på tidiga och tydliga insatser för ungdomar som ligger i riskzonen eller har begått brott. Däribland ingick förslaget om

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:227 av Örnfjäder, Krister (s)

den 20 november Fråga 2009/10:227 Åtgärder för att förhindra huskapning av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Det behövs snabba åtgärder för att förhindra så kallad huskapning. Huskapning innebär att någon övertar äganderätten till ditt hus genom att anmäla en ny ägare till fastighetsregistret.

Inlämnad: 2009-11-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:221 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 19 november Fråga 2009/10:221 Sexköpsbrott och synen på brottsoffer av Ann-Christin Ahlberg s till justitieminister Beatrice Ask m Sexköpsbrott innebär brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster 1998:408 som trädde i kraft den 1 januari 1999. Den kriminaliserar den som mot ersättning skaffar eller

Inlämnad: 2009-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:215 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 19 november Fråga 2009/10:215 Sexköpslagens framtida utveckling av Ann-Christin Ahlberg s till justitieminister Beatrice Ask m I Sverige har Socialdemokraterna sedan länge prioriterat bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Att köpa eller försöka köpa sexuella tjänster är sedan

Inlämnad: 2009-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:190 av Bodström, Thomas (s)

den 12 november Fråga 2009/10:190 Polisens möjligheter att bekämpa brott av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Under en lång tid har de brottsbekämpande myndigheterna i varierande grad kunnat använda trafikdata i sin brottsbekämpning. Sådana data har sparats av trafikoperatörerna. Sådana uppgifter

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:189 av Bodström, Thomas (s)

den 12 november Fråga 2009/10:189 Invasion av spelplan under pågående idrottsutövning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För att öka säkerheten på idrottsarenorna under idrottsarrangemang infördes ett antal ändringar i ordningslagen i våras. Förslaget gör det möjligt att döma den som obehörigen

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:181 av Hallengren, Lena (s)

den 12 november Fråga 2009/10:181 Kompetensförlust vid nedläggning av Kalmaranstalten av Lena Hallengren s till justitieminister Beatrice Ask m Ministern har tidigare uttalat att anstalternas antal och placering är en fråga för myndigheten, inte för regeringen. Men med lågkonjunktur, stigande arbetslöshet och

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:174 av Liljevall, Désirée (s)

den 10 november Fråga 2009/10:174 Neddragningar inom kriminalvården i Kalmar län av Désirée Liljevall s till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén förutspår att flera enheter inom kriminalvården kommer att behöva snabbstängas för att klara av att hålla budgeten inför nästa år.

Inlämnad: 2009-11-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:147 av Sachet, Ameer (s)

den 4 november Fråga 2009/10:147 Inslag av frågor om demokrati i högskoleutbildning kopplad till Kina av Ameer Sachet s till statsrådet Tobias Krantz fp Kina är världens till folkmängd största stat och en ekonomisk jätte på uppgång. Svenska företag slåss om att få etablera sig i Kina och handeln med Kina slår nya

Inlämnad: 2009-11-04 Besvarare: Tobias Krantz (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:126 av Bodström, Thomas (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:126 Lagring av trafikdata av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I en interpellationsdebatt i augusti sade justitieministern att hon skulle lägga fram en proposition om lagring av trafikdata under hösten 2009. Nu verkar inte utfästelsen gälla längre. I stället säger

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:124 av Sandberg, Gunnar (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:124 Rökning i bostäder av Gunnar Sandberg s till statsrådet Mats Odell kd En del boende i flerbostadshus runt om i landet besväras av grannars rökande. Det gäller främst allergiska personer boende i hus med undermålig ventilation. Enligt hyreslagen kan man inte göra särskilt mycket åt

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:112 av Moberg, Carina (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:112 Bostadsarrendatorers ställning av Carina Moberg s till justitieminister Beatrice Ask m Arrenden grundar sig på skriftliga avtal mellan parterna. Ett bostadsarrende innebär att arrendatorn har rätt att på fastigheten uppföra eller behålla ett bostadshus som ska användas som bostad

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:67 av Oskarsson, Christina (s)

den 9 oktober Fråga 2009/10:67 Polisnärvaron i Fyrbodal av Christina Oskarsson s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringens budgetproposition aviserades att antalet poliser i Sverige under nästa år ska uppgå till 20 000. Om resurserna fördelas jämnt ut skulle det innebära att Fyrbodals polisområde skulle

Inlämnad: 2009-10-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)