Dokument & lagar (113 träffar)

Interpellation 2006/07:215 av Karlsson, Anders (s)

den 11 januari Interpellation 2006/07:215 Tingsrätten i Landskrona av Anders Karlsson s till justitieminister Beatrice Ask m Landskrona är en så kallad kansliort för Lunds tingsrätt med dömande verksamhet och personal. Att en tingsrätt har flera kansliorter innebär att tingsrätten bedriver permanent verksamhet

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tingsrätten i Landskrona

Skriftlig fråga 2006/07:465 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 januari Fråga 2006/07:465 Valkretsindelning i Västra Götaland av Else-Marie Lindgren kd till justitieminister Beatrice Ask m Under flera år har det pågått en diskussion om att förändra valkretsindelningen inom några län. Västra Götaland har gjort en intern utredning och hemställt hos den förra regeringen

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:462 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 januari Fråga 2006/07:462 Brottsoffrens situation av Else-Marie Lindgren kd till justitieminister Beatrice Ask m Runtom i Sverige finns det många brottsofferjourer som erbjuder stöd och hjälp till människor som varit utsatta för brott. En rad åtgärder och reformer har genomförts på senare år för att förbättra

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:208 av Green, Monica (s)

den 8 januari Interpellation 2006/07:208 Nedlagd utredning om polisutbildning av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Behovet av att utbilda flera poliser är stort, något den nuvarande regeringen uppenbarligen är medveten om med tanke på att man gick till val på att flera poliser behövs i Sverige.

Inlämnad: 2007-01-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedlagd utredning om polisutbildning

Skriftlig fråga 2006/07:440 av Green, Monica (s)

den 29 december Fråga 2006/07:440 Utredningar om barnpornografi av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Barn som utsätts för barnpornografi får lida och pinas både när själva övergreppet utförs och varje gång som någon sedan ser dessa handlingar på Internet. Det är en oerhörd plåga för dessa utsatta

Inlämnad: 2006-12-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:432 av Hultqvist, Peter (s)

den 22 december Fråga 2006/07:432 Nedlagd utredning om polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Den förra regeringen utsåg Agneta Stark att leda Polisutbildningsutredningen. Den skulle ha presenterat sitt resultat om cirka en månad. Nu har den nuvarande regeringen avbrutit utredningen

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:423 av Wikén, Stefan (s)

den 22 december Fråga 2006/07:423 Översyn av lagen om ekonomiska föreningar av Stefan Wikén s till justitieminister Beatrice Ask m Efter en systematisk modernisering med språkliga förbättringar och förändringar på flera punkter beslutade riksdagen under förra året om en ny aktiebolagslag. Den dåvarande regeringen

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:412 av Malmström, Louise (s)

den 22 december Fråga 2006/07:412 Likvärdig behandling vid närståendeadoption av Louise Malmström s till justitieminister Beatrice Ask m Ett lesbiskt par i Norrköping tröttnade på långa inseminationsköer i Sverige och åkte förra året till Danmark för att lösa inseminationen där. I somras kom det efterlängtade barnet.

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:408 av Enochson, Annelie (kd)

den 22 december Fråga 2006/07:408 Utökat besöksförbud av Annelie Enochson kd till justitieminister Beatrice Ask m I maj 2006 släpptes Gazapappanen palestinier med svenskt medborgarskap, från fängelset. Hela familjen är nu mycket rädda för vad han kommer att göra och han polisanmäldes även nyligen då han misstänksamt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:176 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 december Interpellation 2006/07:176 Polishögskola till Malmö av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m Redan när den tredje polishögskolan planerades skrev Malmö stads kommunstyrelse att de gärna såg att den placerades i Malmö. Fortfarande är frågan aktuell och i slutet av november lämnade

Inlämnad: 2006-12-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polishögskola till Malmö

Skriftlig fråga 2006/07:400 av Hoff, Hans (s)

den 20 december Fråga 2006/07:400 Indrivning av böter för utländska trafikanter av Hans Hoff s till statsrådet Åsa Torstensson c Sedan några år har trafikpolisen rätt att stoppa fortsatt färd för lastbilar som är överlastade tills betalning för överlastavgift är erlagd. Detta har slagit väl ut. När det gäller

Inlämnad: 2006-12-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:380 av Davidson, Inger (kd)

den 15 december Fråga 2006/07:380 Sexualbrottslagen av Inger Davidson kd till justitieminister Beatrice Ask m Den nya sexualbrottslagen saknar skydd för flickor och kvinnor som råkar ut för ett sexuellt övergrepp när de befinner sig i en särskilt utsatt situation. Kristdemokraterna påpekade denna avsaknad redan

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:152 av Andnor, Berit (s)

den 11 december Interpellation 2006/07:152 Beredning av regeringsärenden av Berit Andnor s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Under hösten har kritiken mot bristande beredning av regeringsärenden varit både stark och omfattande. Det har framför allt rört olika delar av budgeten och särpropositioner med anledning

Inlämnad: 2006-12-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredning av regeringsärenden

Skriftlig fråga 2006/07:315 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 8 december Fråga 2006/07:315 Handläggningstider vid länsrätterna av Yilmaz Kerimo s till justitieminister Beatrice Ask m Det händer att ärenden som kommer in till länsrätterna tar väldigt lång tid innan de kommer till behandling. Detta är olyckligt då det kan handla om ärenden som är angelägna och brådskande.

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:142 av Ohlsson, Carina (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:142 Utsatta kvinnors ekonomiska situation av Carina Ohlsson s till statsrådet Sven Otto Littorin m I regeringsförklaringen kan man läsa att hotade kvinnor ska skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkrasI den nyligen presenterade Räkna med kostnader en fallstudie

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsatta kvinnors ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2006/07:296 av Omanovic, Jasenko (s)

den 7 december Fråga 2006/07:296 Svenska statens ansvar för krigsoffer av Jasenko Omanovic s till justitieminister Beatrice Ask m Varje brottsoffer kan få skadestånd genom Brottsoffermyndigheten under förutsättningen att brottsoffret har någon slags anknytning till Sverige under den tiden brottets begicks. Det

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:254 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 30 november Fråga 2006/07:254 Stöd åt offer för stalkning av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m I juli 2006 utfärdade den förra regeringen direktiv för utredningen Förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Som svar på en fråga här i riksdagen, om att inom utredningens

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:248 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 30 november Fråga 2006/07:248 Polishögskola till Borås av Else-Marie Lindgren kd till justitieminister Beatrice Ask m Sveriges befolkning ökar och så gör även antalet anmälda brott till polisen. Men under den socialdemokratiska regeringens år vid makten minskade antalet poliser med ca 2 000. Behovet av flera

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:96 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 november Interpellation 2006/07:96 Polisutbildning i förändring av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå. Våldsbrotten har under flera år ökat, liksom brotten mot narkotikastrafflagen. Den gränsöverskridande brottsligheten medför en komplex

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisutbildning i förändring

Skriftlig fråga 2006/07:201 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 23 november Fråga 2006/07:201 Införandet av ett förmånssystem i kriminalvården av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Den 1 januari 2007 kommer flera förändringar att träda i kraft i svensk kriminalvård. När Kriminalvårdskommittén lade fram sitt betänkande Framtidens kriminalvård SOU 2005:54

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)