Dokument & lagar (113 träffar)

Interpellation 2006/07:363 av Bodström, Thomas (s)

den 1 mars Interpellation 2006/07:363 Utandningskontroller av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I medierna rapporteras det att polisstyrelsens ordförande i Stockholm, Kristina Alvendal mär skeptisk till att fortsätta satsningen på utandningsprov för att bekämpa rattfylleriet. Detta är mycket

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:771 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:771 Fildelningsföreläsare av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m Nyligen kunde man läsa i tidningen Computer Sweden om hur amerikansk nöjeslobby föreläst för svenska poliser. Detta skedde i samband med att polishögskolan den 24 januari i år hade undervisning om upphovsrätt

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:746 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:746 FRA och Integritetsskyddskommitténs betänkande av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt ett förslag från regeringen ska Försvarets radioanstalt, FRA, få avlyssna telefon- och e-postrafik för att kartlägga hot mot Sverige. Den borgerliga regeringen vill inte

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:360 av Vestlund, Börje (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:360 Utandningskontroller av bilförare i Stockholms län av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgifter i pressen har Stockholms läns polisstyrelses ordförande Kristina Alvendal m meddelat att polisstyrelsen beslutat att man ska prioritera ned antalet

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:341 av Bodström, Thomas (s)

den 23 februari Interpellation 2006/07:341 Sjöfylleri av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Alkoholförtäring i samband med bilkörning anser alla är helt förkastligt. Det är hög tid att även skärpa synen på alkohol i samband med båtkörning. Utvecklingen på sjön går mot allt fler och snabbare

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:716 av Bodström, Thomas (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:716 Skärpt sjöfyllerilag av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Det är hög tid att skärpa synen på alkohol i samband med båtkörning. Utvecklingen på sjön går mot allt fler och snabbare båtar. Det är fler ungdomar ute på sjön i dag, sjökrogarna blir allt fler och

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:672 av Sachet, Ameer (s)

den 16 februari Fråga 2006/07:672 Modernisering av hyreslagen av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Den förra socialdemokratiska regeringen har gett direktiv till en utredning om modernisering av hyreslagen. Syftet med utredningen är att ta fram förslag för att förbättra hyresgästernas inflytande. I direktiven

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:315 av Svensson, Ingvar (kd)

den 15 februari Interpellation 2006/07:315 Domares oavhängighet och självständighet av Ingvar Svensson kd till justitieminister Beatrice Ask m Domstolarna ses som värnare av rättsstaten och av den enskilde medborgarens rättigheter bland annat därför att de ska se till att de beslutade författningarna tillämpas

Inlämnad: 2007-02-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Domares oavhängighet och självständighet

Interpellation 2006/07:297 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:297 Icke födda barns rättsskydd av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till justitieminister Beatrice Ask m Genom hårda slag mot mammans mage försökte pappan ta livet av sin 32 veckor gamla baby. Pappan misslyckades med sitt uppsåt, dock dömdes mannen till försök till misshandel mot

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Icke födda barns rättsskydd

Interpellation 2006/07:296 av Enochson, Annelie (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:296 Krafttag mot utpressning av Annelie Enochson kd till justitieminister Beatrice Ask m För nästan tre år sedan blev krögarparet Garakoei för första gången utpressade av det av kriminella mc-gänget Bandidos. Då betalade de 140 000 kronor men när utpressarna ett år senare återvände

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Krafttag mot utpressning

Interpellation 2006/07:270 av Astudillo, Luciano (s)

den 29 januari Interpellation 2006/07:270 Rätten att skilja sig av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m Bortsett från den sorg som en skilsmässa kan innebära för en familj sker de flesta skilsmässorna i samförstånd och relativt smärtfritt, men i en del fall måste en domstol ingripa för att rättsligt

Inlämnad: 2007-01-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätten att skilja sig

Skriftlig fråga 2006/07:553 av Örnfjäder, Krister (s)

den 26 januari Fråga 2006/07:553 Beslagtagna bilars värde av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m En man som fick sin bil beslagtagen i samband med att han dömdes för rattonykterhet överklagade beslutet till Högsta domstolen. I sin dom anger domstolen att bilens värde ska påverka beslutet och

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:522 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 januari Fråga 2006/07:522 Proposition om ägarlägenheter av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Upplåtelseformen ägarlägenheter existerar inte i Sverige i dag. I ett system med ägarlägenheter äger den boende sin fysiska bostad som också då utgör fast egendom. De gemensamma anläggningarna hissar,

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:243 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 22 januari  Återtagen Interpellation 2006/07:243 Skötsamhetskriterier för frivård inom kriminalvården av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Om resultatet av ett fängelsestraff ska bli tillfredsställande är det av fundamental betydelse att den intagne avtjänar sitt straff med utgångspunkt

Inlämnad: 2007-01-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:236 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:236 Polisutbildningen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den socialdemokratiska regeringen satsade kraftfullt på rättsväsendet. Antalet poliser ökade kraftigt och polisen fick nya effektiva verktyg. Vi behöver fortsätta att satsa på rättsväsendet i många

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:235 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:235 Preventiva tvångsmedel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Satsningarna på rättsväsendet måste fortsätta. Kampen mot grov organiserad och systemhotande brottslighet är oerhört viktig. Förra året presenterade den socialdemokratiska regeringen två propositioner,

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Preventiva tvångsmedel

Interpellation 2006/07:234 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:234 Människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För den socialdemokratiska regeringen har kampen mot människohandel haft en mycket hög prioritet under flera år. Människohandelsbrottet infördes 2002. En strategi för bekämpning av människohandel genom

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:233 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:233 Resurser mot människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För den socialdemokratiska regeringen har kampen mot människohandel haft en mycket hög prioritet under flera år. Människohandelsbrottet infördes 2002. En strategi för bekämpning av människohandel

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser mot människohandel

Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 januari Interpellation 2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet.

Inlämnad: 2007-01-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidsinriktad polisutbildning

Skriftlig fråga 2006/07:481 av Olovsson, Fredrik (s)

den 15 januari Fråga 2006/07:481 Framtiden för tingsrätten i Katrineholm av Fredrik Olovsson s till justitieminister Beatrice Ask m Domstolsverket har tidigare till regeringen lämnat förslag om förändringar av tingsrättsorganisationen inom Södermanlands län. Enligt förslaget ska Katrineholms tingsrätt läggas samman

Inlämnad: 2007-01-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)