Dokument & lagar (467 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1287 av Gustafsson, Holger (kd)

den 23 mars Fråga 2005/06:1287 av Holger Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Avstängda vägar i Skaraborg Problemen med tjällossning på Skaraborgs vägar kommer i år att bli större än normalt på grund av den långa vintern. Ett flertal enskilda vägar riskerar att behöva stängas av under lång tid då de inte

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1279 av Gylling, Johnny (kd)

den 23 mars Fråga 2005/06:1279 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Förseningen av trafikskolornas alkoholutbildning Det ökande rattfylleriet utgör det största hotet mot trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionen. Bristfälliga kunskaper och attityder om alkohol i trafiken fortsätter att skörda liv.

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1266 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 22 mars Fråga 2005/06:1266 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Ulrica Messing s Äldres perspektiv vid postutredning Regeringen gav i slutet på vecka 11 Post- och telestyrelsen i uppdrag att kartlägga avstånden till postlådor på landsbygden. Bakgrunden var att det inte finns angivet i lag eller annan författning

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1251 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 21 mars Fråga 2005/06:1251 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Bredband till glesbygden i Gävleborg Arbetslösheten i Gävleborg och i Söderhamns kommun är rekordhög. Regeringens lösning tycks vara att stoppa huvudet i sanden. Plusjobb och utbildningsinsatser tycks enligt Socialdemokraterna

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1250 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 21 mars Fråga 2005/06:1250 av Else-Marie Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing s Alkoholundervisning i körkortsutbildning Ungdomar dricker mer alkohol och kör oftare rattfulla än någonsin förr. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund har var femte 1824-åring kört rattfull under det senaste året och alltfler

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1245 av Gustafsson, Lars (kd)

den 20 mars Fråga 2005/06:1245 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Säkerheten vid hamnar Exempel på problem vid implementeringen av ISPS ISPS-koden är EU:s regler för skydd mot terrorism vid hamnarDet finns problem mellan LAS och ISPS så som Sjöfartsinspektionen tolkar koden. Exempelvis finns

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1244 av Runegrund, Rosita (kd)

den 20 mars Fråga 2005/06:1244 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ulrica Messing s Barnsexturism Tre miljoner barn drabbas årligen av barnsexturismens hemska konsekvenser och européer står för en inte obetydlig del av den efterfrågan som orsakar problemet. Ett franskt initiativ mot barnsexturism köp av sexuella

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1218 av Granberg, Lars U (s)

den 16 mars Fråga 2005/06:1218 av Lars U Granberg s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1217 av Granström, Per Erik (s)

den 16 mars Fråga 2005/06:1217 av Per Erik Granström s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i Dalarna och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1211 av Sandberg, Gunnar (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1211 av Gunnar Sandberg s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1210 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1210 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing s Tillgång till telefoni via det fasta nätet En förutsättning för att hela Sverige ska leva är ett väl fungerande telenät. Efter stormen Gudrun i bland annat mitt hemlän Kronoberg kan vi tyvärr konstatera att vi inte har

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1208 av Norlander, Göran (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1208 av Göran Norlander s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1207 av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1207 av Karl Gustav Abramsson s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt.

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1206 av Wibe, Sören (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1206 av Sören Wibe s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1205 av Rådström, Britta (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1205 av Britta Rådström s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1204 av Ternemar, Tommy (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1204 av Tommy Ternemar s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1198 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 14 mars Fråga 2005/06:1198 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Satsning på turism i Gävleborg En viktig trend under de senaste 25 åren är att jobben inom näringslivet flyttar från varuproduktion till tjänsteproduktion. År 1980 jobbade ca 45 av arbetskraften inom tjänsteproduktionen. År 2002

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1106 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 27 februari Fråga 2005/06:1106 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Ulrica Messing s Riksväg 363, Västerbotten Det går bra för Umeåregionen. Invånarantalet ökar liksom arbetstillfällena. Arbetsmarknaden i Umeå med omnejd växer snabbast i landet i absoluta tal efter Göteborg och Stockholm. Det visar aktuella

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:276 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 februari Interpellation 2005/06:276 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing s Konkurrens och service på postområdet Posten AB och dess verksamhet är betydelsefull för många människor i vårt land. Det är få företag som engagerar så många, och förklaringen är att det är viktigt för alla att kunna

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1096 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 24 februari Fråga 2005/06:1096 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Postens diskriminering av funktionshindrade individer För att tillförsäkra äldre och funktionshindrade i glesbygd en fullgod postservice upphandlas årligen en så kallad utsträckt lantbrevbärarservice just för hushåll bestående

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)