Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj Fråga 1999/2000:1004 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:329 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:329 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om det svenska jordbrukets lönsamhet Okänsligheten mot det svenska jordbrukets lönsamhet drabbar svenska bönder obarmhärtigt. Av den s.k. ryggsäcken har endast elskatten och eldningsoljeskatten lyfts av från

Inlämnad: 2000-04-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:640 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 februari Fråga 1999/2000:640 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen En granskning av 80 grund- och gymnasieskolor som Skolverket gjort visar bl.a. att endast sex av 29 gymnasieskolor har arbetsplaner för att ge eleverna undervisning i

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:252 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:252 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om grundskoleelevers arbetsmiljö Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-ljud- och ljusförhållanden

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:386 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 14 december Fråga 1999/2000:386 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om tjänsteutnämning vid universiteten Av 30 prefekter på Karolinska Institutet är endast två kvinnor. Under 1999 har totalt 16 prefekter utsetts. Inte någon kvinnlig läkare finns representerad som prefekt. Flera väl

Inlämnad: 1999-12-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 1999/2000:136 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 december Interpellation 1999/2000:136 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolans kursprov Skolverket fick den 21 april 1994 regeringens uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem. I detta ingår diagnostiskt material för skolår 2 och 7, ämnesprov för skolår 5 och 9 samt

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:328 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 december Fråga 1999/2000:328 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i gymnasieskolan Det är positivt att A-kursen i idrott utökas från 80 till 100 timmar på samtliga gymnasieprogram. Skolverkets referensgrupp har dock kommit fram till att göra B-kursen om 50 timmar på Naturvetenskaps-

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:90 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 oktober Fråga 1999/2000:90 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s budget och jämställdheten I ett brev från EWL European Women´s Lobby daterat den 7 september, sägs att den totala summa som direkt kan relateras till kvinnointressen i EU:s preliminära budget för år 2000, endast

Inlämnad: 1999-10-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)