Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1225 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1225 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om skattebefrielse för självförvaltning För ett stort antal personer boende i hyresrätter tar hyran alltför stor del av den disponibla inkomsten. Mycket tyder på en allmän önskan om att hyrorna ska sänkas till högst 25 av nettoinkomsten.

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1045 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 29 maj Fråga 1999/2000:1045 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om förändrade villkor för miljöstöd Tidaholms kommun har ansökt om medel från de statliga bidrag som är avsatta för lokala investeringsprogram för att öka den ekologiska hållbarheten i samhället. Ansökan gäller stimulansbidrag

Inlämnad: 2000-05-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj Fråga 1999/2000:1004 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:660 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 mars Fråga 1999/2000:660 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om main streaming inom bostadssektorn Färsk statistik visar att männen fortsätter att dominera SABO-företagens styrelser. 1985 var andelen kvinnor 13 Dagens statistik visar på 20 kvinnor i styrelserna. Nästan en fjärdedel av

Inlämnad: 2000-03-07 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:273 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:273 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostäders utformning Hushållens möjligheter att välja den bostad som passar bäst är begränsade. En bostad förutsätts vanligen bebos av en rad olika hushåll med skilda krav. Det är inte bara hushållsstorlek och utrymmesstandard

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:640 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 februari Fråga 1999/2000:640 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen En granskning av 80 grund- och gymnasieskolor som Skolverket gjort visar bl.a. att endast sex av 29 gymnasieskolor har arbetsplaner för att ge eleverna undervisning i

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:252 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:252 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om grundskoleelevers arbetsmiljö Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-ljud- och ljusförhållanden

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:510 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:510 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om lokala investeringspengar för ekologisk hållbarhet Kristdemokraterna har framfört krav på att lokala investeringspengar för ekologisk hållbarhet ska kunna användas till förskolor och skolor som behöver hälsorenovera för

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:136 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 december Interpellation 1999/2000:136 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolans kursprov Skolverket fick den 21 april 1994 regeringens uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem. I detta ingår diagnostiskt material för skolår 2 och 7, ämnesprov för skolår 5 och 9 samt

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:328 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 december Fråga 1999/2000:328 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i gymnasieskolan Det är positivt att A-kursen i idrott utökas från 80 till 100 timmar på samtliga gymnasieprogram. Skolverkets referensgrupp har dock kommit fram till att göra B-kursen om 50 timmar på Naturvetenskaps-

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:199 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 november Fråga 1999/2000:199 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tidsfrist för rivning av fastigheter Flera kommuner har i dag stora ekonomiska åtaganden för tomma lägenheter. Genom kommunakuten kan bidrag ges för rivning av fastigheter. Ett exempel på en kommun som erhållit ca 26 miljoner

Inlämnad: 1999-11-11 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:32 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 oktober Interpellation 1999/2000:32 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadslösa studenter Bostadssituationen för ungdomar och studenter fortsätter att försämras. Studentbostäder finns endast för en fjärdedel av heltidsstudenterna. Enbart i Stockholm står 14 000 studenter i bostadskö.

Inlämnad: 1999-10-19 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)